Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості адміністративно-юрисдикційного процесу

Характерні риси адміністративно-юрисдикційного процесу 1:

1) діяльність з розгляду і вирішення індивідуальної адміністративної справи, сутність якого становить або спір про право, що витікає з норм адміністративного права, або можливість (необхідність) застосування щодо суб'єкта адміністративного права заходів адміністративного примусу;

2) зміст діяльності в рамках адміністративно-юрисдикційного процесу становить правова оцінка сукупності фактів, що мають відношення до розглянутої індивідуальним адміністративній справі;

3) суб'єкт адміністративно-юрисдикційного процесу - орган державної влади, який приймає владне рішення у межах власної компетенції. Таким органом є не тільки суд, але і (в більшості випадків) орган виконавчої влади, інша уповноважена особа;

4) відносини учасників адміністративно-юрисдикційного процесу набувають особливий процесуальний характер, пов'язаний з наділенням учасників процесу особливими правами і обов'язками. Зокрема, при розгляді індивідуального справи судом сторони знаходяться в однаковому процесуальному становищі;

5) результат адміністративно-юрисдикційного процесу в правовому плані - прийняте владне рішення про вирішення спору або застосуванні (відмову від застосування заходів адміністративного примусу;

6) при здійсненні адміністративної юрисдикції примус - можливий результат вирішення адміністративно-правового попиту. Своє вираження вона знаходить у застосуванні до винної сторони відповідних заходів адміністративної або іншої юридичної відповідальності;

7) мета адміністративно-юрисдикційного процесу - правоохрана, охорона адміністративно-правових відносин від порушень. Дозвіл суперечок і застосування примусових заходів в рамках адміністративно-юрисдикційного процесу служить цілям захисту основ правопорядку, встановлених адміністративним законодавством.

Види адміністративно-юрисдикційних проваджень

1. Виконавче провадження - це діяльність з примусового виконання судових актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації або бюджети всіх рівнів обов'язки з передачі іншим громадянам, організаціям або до відповідних бюджетів грошових коштів та іншого майна або вчинення на їх користь певних дій або утримання від вчинення цих дій.

2. Дисциплінарне виробництво. Здійснюється в службових відносинах і стосовно до останніх, у той час як службові правовідносини те саме трудовим відносинам. Отже, та сама дисциплінарне провадження, що полягає у сукупності процесуальних дій щодо застосування до підлеглому по службі особи заходів дисциплінарної відповідальності, запозичене здебільшого з трудового права.

Завжди ініціюється і здійснюється особою, яка є вищим по відношенню до службовця, стосовно якого виробництво ведеться. Таким чином реалізується влада начальника над підлеглим у службових правовідносинах.

Процедура дисциплінарних проваджень, як правило, традиційна. Посадовий проступок може бути покараний, якщо дисциплінарне стягнення накладено протягом місяця з дня виявлення проступку.

Виявлення проступку в будь-якому випадку не може спричинити застосування дисциплінарного стягнення після закінчення шести місяців (в окремих випадках - одного року) після вчинення адміністративного проступку.

3. Провадження за скаргами. Види виробництв за скаргами:

1) виробництво, що здійснюється судами в рамках реалізації конституційного права громадян на оскарження до суду рішень і дій (або бездіяльності) органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб;

2) суто адміністративне провадження, здійснюване вищими посадовими особами (органами державного управління) щодо оскаржуваних рішень та дій нижчестоящих органів і осіб.

В даний час судове оскарження здійснюється на основі Федерального закону від 27 квітня 1993 р. "Про оскарженні до суду дій і рішень, що порушують права і свободи громадян"1, із змінами і доповненнями, внесеними Федеральним законом від 14 грудня 1995 р. 1, ст. 6 якого встановлює, що скарга громадянина розглядається судом за правилами цивільного судочинства з урахуванням деяких особливостей.

Адміністративний порядок провадження врегульовано Федеральним законом від 2 травня 2006 року №59-ФЗ "ПРО порядок розгляду звернень громадян"2. Цей закон регулює порядок розгляду не тільки скарг, а й інших видів звернень, таких як заяву і пропозицію.

Обов'язки державних органів і посадових осіб при розгляді скарг:

1) уважно розбиратися в їх суть, у разі потреби вимагати потрібні документи, направляти працівників на місця для перевірки, вживати інших заходів для об'єктивного вирішення питання;

2) приймати обгрунтовані рішення за пропозиціями, заявами, скаргами, забезпечувати своєчасне і правильне виконання цих рішень;

3) повідомляти громадян у письмовій або усній формі про рішеннях, прийнятих за пропозиціями, заявами, скаргами, а у випадках їх відхилення - вказувати мотиви; на прохання громадян роз'яснювати порядок оскарження;

4) систематично аналізувати та узагальнювати пропозиції, заяви, скарги, що містяться в них критичні зауваження з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що породжують порушення прав і охоронюваних законом інтересів громадян, вивчення громадської думки, вдосконалення роботи державних органів.

Строки розгляду скарг:

1) три місяці з дня, коли громадянину стало відомо про порушення його права;

2) один місяць з дня одержання громадянином письмового повідомлення про відмовлення вищого органа, об'єднання, посадової особи в задоволенні скарги або з дня закінчення місячного терміну після подачі скарги, якщо громадянин не отримав на неї письмової відповіді.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Мета адміністративно-юрисдикційного процесу
Поняття і особливості адміністративного процесу
Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право
Юрисдикційні органи та їх посадові особи
Структура адміністративного процесу
Адміністративно - юрисдикційні провадження
Юрисдикційну виробництво
Суб'єкти юрисдикційного виробництва
Права і обов'язки осіб, щодо яких здійснюється провадження по справах про адміністративні правопорушення
Виробництво по справах про адміністративні правопорушення: види, терміни, докази
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси