Меню
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Міжнародні переговори в бізнесі і політиці
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова до другого видання. Міжнародні переговори в епоху глобалізації

Епоха глобалізації стала одночасно і епохою міжнародних переговорів: теорія міжнародних переговорів сьогодні цікавить не тільки політиків, але й військових, бізнесменів, менеджерів, журналістів, фахівців із зв'язків з громадськістю. Навчальний курс "Міжнародні переговори" все ширше представлений у вузах, інтерес до цієї дисципліни закономірно зростає. Основна мета автора полягала в тому, щоб сформувати у читачів сучасні наукові уявлення про підготовці, організації та проведенні міжнародних переговорів з опорою на новітні інформаційні технології.

Друге видання підручника містить ряд нових розділів, присвячених актуальним питанням сучасної теорії переговорів, досі недостатньо представленим у сучасній науковій і навчальній літературі. Це в першу чергу стосується моделей переговорів в умовах гострого конфлікту сторін, що передбачає використання процедури медіації. Крім того, значна увага приділяється питанням формування особистісного стилю ведення переговорів, розгляду особливостей особистісних стилів провідних світових політичних лідерів, таких як В. о. Путін, С. В. Лавров, Б. Обама, А. Меркель, Д. Кемерон. Цей новий розділ підручника підготовлений спільно з кандидатом політичних наук Е. В. Василенко.

У цілому підручник представляє сучасну концепцію міжнародних переговорів з акцентом на цивілізаційні та культурні чинники, роль і значення яких посилюється під впливом інформаційної революції. Особлива увага приділяється переходу від жорстких до м'яким переговірним технологіям, а також новим можливостям сучасних інформаційних технологій, що знайшло відображення у концепції інформаційної кампанії, яка супроводжує переговорний процес. Кожної теоретичної главі підручника відповідає аналогічна тема практикуму, де представлені тести, тренінги, кейси, плани семінарів-дискусій і семінарів-тренінгів, ділові ігри, число яких значно розширено у другому виданні.

Таким чином, підручник являє собою розгорнутий систематичний базовий навчальний курс з дисципліни "Міжнародні переговори". У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

- основні принципи та правила сучасної теорії міжнародних переговорів;

- найбільш ефективні переговорні моделі в західній і східній переговорних традиціях;

- основні етапи підготовки до переговорів, включаючи правила формування переговорного досьє, принципи розробки переговорної концепції, визначення стратегії і тактики переговорів, формування порядку денного, вибору часу, місця і складу делегації;

- основні етапи проведення переговорів і можливі тактичні прийоми, які доцільно використовувати на кожному з етапів переговорного процесу;

- основні правила укладання договорів, угод, контрактів;

- принципи і прийоми інформаційного супроводу та зв'язків з громадськістю під час переговорів, найбільш ефективні інформаційні технології, здатні посилити переговорну позицію;

вміти

- забезпечувати комплексну підготовку, організацію та проведення міжнародних переговорів;

- розробляти стратегію і тактику переговорів, проекти передбачуваних договорів і угод;

- організувати підготовку переговорного досьє, збирання інформації, роботу з експертами;

- вибирати найбільш ефективні моделі та технології для здійснення переговорної концепції;

- здійснювати укладання договорів, угод, контрактів;

- організувати інформаційний супровід й формувати ефективні зв'язки з громадськістю під час переговорів;

володіти

- сучасними технологіями ведення переговорів і організації інформаційних кампаній;

- нормами культури ділового спілкування;

- навичками формування складу делегації, визначення порядку денного, часу і місця переговорів;

- умінням інтерпретувати вербальні та невербальні комунікації у процесі ділового спілкування;

бути компетентним

- у сфері професійної діяльності з організації та проведення міжнародних переговорів;

- в області розробки переговорних технологій, підготовки переговорного досьє, програми та порядку денного переговорів;

- у сфері розробки рекомендацій стратегічного і тактичного характеру при проведенні міжнародних переговорів, формуванні делегацій для політичних діячів, партій, органів влади та економічних суб'єктів.

Підручник включає два основних розділу і 12 базових тем, серед яких: основні наукові моделі переговорного процесу, культура і техніка спілкування в процесі переговорів, роль невербальних комунікацій, підготовка та проведення міжнародних переговорів, особистісний стиль ведення переговорів, інформаційний супровід та зв'язки з громадськістю, роль соціокультурних традицій у процесі міжнародних переговорів.

Вперше докладно розглянуті російський стиль ведення переговорів і специфічні особливості вітчизняної переговорної школи як євразійської, сформувалася на перетині західних і східних традицій. Представлена авторська класифікація 15 особистісних переговорних стилів, розроблена на основі сучасного Міжнародного стандарту психологічних типів і теорії психічних базових констант особистості К. Р. Юнга. Представлений порівняльний аналіз західних і східних моделей ведення міжнародних переговорів, особливу увагу при цьому відведено стратагемной моделі, заснованої на інтелектуальних пастки і використання парадоксальних, неординарних тактичних прийомів. Розглядаються 36 знаменитих китайських стратагем, які застосовуються на переговорах як у ситуації переваги, настання і перемоги, так і в оборонній позиції відступу. При цьому автор показує, як використання стратагем на переговорах може бути багаторазово посилена інформаційними технологіями. Істотне увагу приділяється таким недостатньо дослідженим факторів переговорного процесу, як соціокультурна ідентичність, національний характер і національний стиль переговірників. Зроблена спроба розкрити специфіку китайської, японської, турецької, арабської, індійської, латиноамериканського, англійського, американського, німецького і французького стилів переговорів. У зв'язку з цим автор висловлює надію, що підручник буде корисним не лише студентам внз, але й широкому колу фахівців, що беруть участь у підготовці та проведенні міжнародних переговорів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси