Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні принципи, види і типи маркетингу

Динаміка та особливості економічного розвитку вимагають пошуку нових форм та методів організації підприємницької діяльності, орієнтованих на застосування сучасних маркетингових технологій, прискорення науково-технічного прогресу, аналіз та задоволення потреб населення і суспільства в товарах і послугах.

Передумовами звернення підприємців до маркетинговим дослідженням інструментарію маркетингу є:

• децентралізація системи планування економіки та адміністративного контролю;

• неможливість ефективного функціонування раніше сформованої системи управління в умовах конкуренції;

• відсутність належної системи державної підтримки підприємництва та необхідність формування ефективних форм державного регулювання;

• недостатня ефективність управління підприємницької діяльністю виходячи з досвіду або інтуїції;

• необоротність змін, що відбуваються в економіці, пов'язаних з розширенням малого і середнього бізнесу, з інноваціями і активним розвитком сфери послуг.

Ці обставини вимагають вдосконалення механізму взаємодії всіх суб'єктів маркетингової системи з споживачами, а також вивчення їх поведінки до початку виробництва того або іншого товару. Основні положення і вимоги, які лежать в основі маркетингу, розкривають його сутність і призначення.

Сутність маркетингу полягає в тому, щоб виробництво товарів і надання послуг обов'язково орієнтувалися на споживача. У відповідності з сутністю маркетингу виділяють наступні його основні принципи:

• виробляти тільки те, що потрібно споживачеві;

• виходити на ринок з пропозицією товарів та послуг, а засобів вирішення проблем споживачів;

• організовувати виробництво товарів після дослідження потреб і попиту;

• концентрувати зусилля на досягненні кінцевого результату виробничо-збутової діяльності фірми;

• використовувати програмно-цільовий метод та комплексний підхід для досягнення поставлених цілей;

• застосовувати тактику і стратегію активного пристосування виробництва товарів до вимог ринку;

• орієнтувати діяльність підприємства на довготривалу перспективу на основі стратегічного планування і прогнозування поведінки товарів на ринку;

• враховувати соціальний та економічний фактори виробництва і розподілу товарів на всіх стадіях їх життєвого циклу;

• пам'ятати про первинність ринку (без його протиставлення) по відношенню до планів організацій і галузей;

• дотримуватися взаємодії та міжгалузевої координації планів в цілях забезпечення збалансованості попиту і пропозиції;

• прагнути до активності у процесі пошуку та формування конкурентних переваг та іміджу фірми на ринку.

Ці принципи формувалися у процесі історичного розвитку суспільства та еволюції маркетингової діяльності. Залежно від етапів еволюції маркетингу, сфер його застосування і характеру попиту на ринку товарів і послуг основними видами маркетингу є:

• недиференційований маркетинг. Цей вид маркетингу отримав активний розвиток в 1950-е рр. і не передбачає підрозділи ринку на сегменти. За своїм змістом цей вид маркетингу характеризувався відходом від принципу "максимум виробництва і подальший збут" та переходом до принципу комплексної, взаємопов'язаної діяльності за елементами "товар-покупець-збут-реклама";

• диференційований маркетинг. Цей вид маркетингу з'явився в 1960-і рр.., коли сегментація ринку набула значення найважливішого атрибута маркетингу і почався процес пошуку покупців. У цей час виробництво стало розглядатися в якості постачальника товарів на ринок, розвернулися дослідження по вивченню попиту різних груп покупців, були науково обґрунтовані три напрями сегментування: територіальний, товарне і споживче;

• концентрований маркетинг. Цей вид маркетингу передбачає розвиток сегментації та поглиблення його цільового характеру на найменш вивчене і охопленому ринком сегменті ("біла пляма"), що володіє хорошою купівельною спроможністю. Цей період характеризується посиленням конкуренції та диверсифікацією асортименту, зміщенням акцентів на моделювання оптимального асортименту;

• комплексний маркетинг (маркетинг-мікс). Цей вид маркетингу слід розглядати як інтегральне дію системи управління всіх елементів маркетингу (товар-ціна-покупець-збут-реклама), що забезпечує можливість отримання синергетичного ефекту від використання маркетингу;

• взаємопов'язаний (маркетинг взаємозв'язків, комунікативний) маркетинг. В даному випадку звертається увага на те, що функція маркетингу повинна виходити за межі маркетингової служби, поширюватися по всьому підприємству, його підрозділам і охоплювати весь персонал, який бере участь у процесі створення і збуту продукції.

Залежно від характеру попиту розрізняють наступні типи маркетингу:

• конверсійний маркетинг. Цей тип маркетингу характерний у разі, коли значна частина споживачів негативно ставиться до товару. Його застосовують, наприклад, тютюнові фірми, коли активність органів охорони здоров'я та громадськості призводить до різкого скорочення числа осіб, які вживають тютюнові вироби. Вегетаріанці, наприклад, є носіями негативного попиту на м'ясо і м'ясопродукти;

• стимулюючий маркетинг. Цей тип маркетингу використовують при відсутності попиту. Його завданням є пошук і проведення заходів з розвитку інтересу споживачів до конкретного товару на найважливіших сегментів потенційного ринку. Завданням стимулюючого маркетингу є зміна байдужого ставлення потенційних покупців до продукту. В якості таких підходів зазвичай використовують різке зниження цін, посилення рекламних кампаній, паблік рілейшнз;

• розвиваючий маркетинг. Цей тип маркетингу застосовують в умовах прихованого попиту. Його завданням є вивчення споживачів та оцінка розміру потенційного ринку, а також розробка нових більш ефективних продуктів, щоб перетворити потенційний попит на реальний;

• ремаркетинг. Цей тип маркетингу використовують у випадку падіння попиту. Його завданням є відновлення попиту з допомогою проникнення на нові ринки, а також зміни властивостей товарів, орієнтованих на нові потреби покупців;

• синхромаркетинг. Цей тип маркетингу може бути рекомендований при наявності сезонних коливань попиту. Його завданням є оптимізація попиту за допомогою гнучких цін, переходу на інші сегменти ринку, пошуку індивідуальних методів просування і стимулювання збуту товарів;

• підтримуючий маркетинг. Цей тип маркетингу використовується, коли фірма задоволена результатами збутової діяльності, обсягами виробництва та якісними показниками. Завданням підтримуючого маркетингу є підтримання існуючого попиту з урахуванням зміни уподобань споживачів та конкурентного середовища на ринку;

• демаркетинг. Цей тип маркетингу застосовується в умовах надмірного попиту. Його завданням є пошук і застосування способів і методів, що сприяють зниженню попиту. В якості таких засобів можуть виступати підвищення цін, тимчасове припинення рекламної роботи, передача прав на производстводанного продукту, ліцензії, ноу-хау іншим фірмам;

• протидіючий маркетинг. Цей тип маркетингу застосовують у ситуаціях, коли задоволення попиту представляється небажаним через негативних наслідків (наприклад, алкогольні напої, наркотики, тютюнові вироби, порнографія і т. д.).

Правильний вибір типу маркетингу та його застосування з урахуванням кон'юнктури ринку дозволяє підприємству більш ефективно реагувати на динаміку і зміни, що відбуваються на ринку товарів і послуг.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність, цілі, основні принципи і функції маркетингу
Сутність, принципи і функції маркетингу
Цілі, завдання та основні принципи банківського маркетингу
Основні поняття маркетингу
Основні концепції маркетингу та їх особливості
Вибір концепції маркетингу та основні види маркетингової діяльності
Маркетингова діяльність на підприємстві
Принципи, функції і методи маркетингу
Принципи, функції та елементи маркетингу роздрібного торговельного підприємства
Основні принципи соціально-правової держави
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси