Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку

Алгоритм взаємодії запасів і потоків в логістиці вимагає його розгляду ще під одним кутом зору. Оптова торгівля засобами виробництва розглядає логістику як свій дійовий інструмент і відводить їй цілком певне місце. В цьому аспекті логістика являє собою планування та забезпечення матеріально-технічного постачання. Вона охоплює ключові функції управління запасами, визначення потреб при мінливій завантаженні виробничих потужностей і планування пріоритетів. Ця система є високоефективним інструментом управління запасами. До її достоїнств відносяться наступні:

o інвестиції в товарно-матеріальні запаси можуть бути зведені до мінімуму;

o система планування матеріальних потреб реактивна, тобто чутлива до змін;

o система дозволяє передбачати майбутнє, але кожної номенклатурної позиції;

o в умовах планування матеріальних потреб контроль за товарно-матеріальними цінностями орієнтований на дії, а не просто на бухгалтерський облік;

o замовляються кількості відповідають потребам.

Матеріальним потоком називають масу матеріальних ресурсів, що знаходиться в процесі переміщення (транспортування). Звідси випливає, що матеріальні ресурси в моменти, коли вони не переміщуються (зберігаються на складі), матеріальним потоком не є. Коли їх починають комплектувати у відпускну партію, матеріального потоку також ще немає. Коли відпускна партія сформована і знаходиться на складі, готова до відправки, цей момент є прикордонним (перехідним). За обліковими даними матеріальні ресурси у цей час ще є складським запасом, але фактично вони вже є готовий до відправки матеріальний потік. Це перехідний стан можна назвати матеріальними ресурсами, підібраними в потенційний матеріальний потік. У момент початку відвантаження відпускної партії, тобто з початку вантажних операцій із завантаження транспортного засобу, матеріальні ресурси теж ще не стають матеріальним потоком, цей перехід відбувається пізніше, а при навантажувальних роботах ресурси все ще числяться за складом, як їх запас. Коли ж відпускна партія занурена в транспортний засіб, підготовлена до відправлення, і оформлені документи, що свідчать про відвантаження ресурсів зі складу, вони списуються з складських запасів і перетворюються в транспортний запас в дорозі. Перехід до такого стану і є ознака освіти матеріального потоку. Зазначимо цей момент - початок існування матеріального потоку.

Матеріальний потік існує протягом усього періоду переміщення матеріальних ресурсів (рис. 1.3). Питання про припинення потоком свого існування трактується наступним чином: в той час, протягом якого прибув потік розвантажується і приймається на склад покупця, він ще залишається матеріальним потоком.

Але коли процес приймання прибулого матеріального потоку на складі завершений і перебували в ньому матеріальні ресурси враховані і стали вважатися запасами складу, матеріальний потік вважається расформированным (распоточенным) і речова маса, входила в нього, знову стає матеріальними ресурсами. Ось і кінець існування матеріального потоку.

Так йде справа з ресурсами і потоками у зовнішній логістики. У внутрішній (внутрішньозаводський, внутрішньоскладському, внутрибазовой та ін) логістиці протікають ті ж процеси, але з певним їх своєрідністю. Логістика має справу, таким чином, не тільки з матеріальними потоками, які характеризують лише певний стан матеріальних ресурсів, але і з матеріальними ресурсами, ще не стали потоком або вже переставшими бути ним. Повний перелік логістичних операцій, адекватних зазначеного процесу, може виглядати так, як зображено на рис. 1.3 (частина I).

На рис. 1.3 (частина II) показаний процес перетворення матеріальних ресурсів в матеріальний потік і назад. Це дозволяє чітко встановити межі між заготівельною (для однієї фірми) і збутової (для іншої) логистиками.

Схема формування логістичного потоку

Рис. 1.3. Схема формування логістичного потоку

На рис. 1.3 (частина III) зображена схема формування нового поняття логістики - логістичного потоку. Як видно, між матеріальним і логістичними потоками є досить суттєві відмінності:

o матеріальний потік однорідний, за нашою класифікацією він є простим, диференційованим; логістичний потік - складний, інтегрований, він являє собою сукупність, принаймні, матеріального, фінансового, правового та інформаційного потоків (щоб не ускладнювати ситуацію, тут нами опущені, наприклад, енергетична, трудова складові логістичного потоку);

o матеріальний потік з'єднує між собою сукупності матеріальних ресурсів, логістичний потік функціонує між складськими запасами фірм постачальника і споживача;

o матеріальний потік охоплює вантажно-розвантажувальні операції лише у споживача ("распоточивание"), логістичний - і у постачальника (назвемо це "запоточивание");

o матеріальний потік включає чисто "технологічні" логістичні операції (комплектування постачання, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування); логістичний потік крім них включає також ряд вищеназваних операцій, що мають трансакційний характер.

Введення категорії логістичного потоку, по-перше, з більшою повнотою відобразить сутність логістичних зв'язків між фірмами, так і їх відміну від господарських, транспортних та інших зв'язків; по-друге, дозволить уникнути необхідності особливого обліку перехідних моментів, характерних для використання матеріального потоку, що сприятиме впорядкуванню топології логістичних ланцюгів.

На підставі вищевикладеного для формального побудови логістичних ланцюгів слід сформулювати наступні умови.

1. Величина запасу не може бути змінена без наявності вхідного або вихідного потоку.

2. Для взаємодії двох запасів необхідно існування хоча б одного потоку між ними.

3. Для існування потоку необхідна наявність хоча б двох запасів.

4. Зміна параметрів потоку неможливо без взаємодії його на своєму шляху хоча б з одним запасом.

5. Зміна напрямку руху потоку може бути пояснено як перетин їм запасу, величина якого дорівнює нулю.

Логістичний підхід передбачає класифікаційну інтерпретацію складових матеріальних потоків залежно від конкретного їх місцезнаходження в конкретній зоні логістичної системи (ЛС). Саме в цьому аспекті виділяємо матеріальні ресурси (МР), складові незавершеного виробництва (НП) і готової продукції (ГП).

Матеріальні ресурси являють собою предмети праці підприємства: сировина, матеріали (основні і допоміжні), покупні напівфабрикати та комплектуючі, паливо, запасні частини для ремонту і обслуговування основних фондів, відходи виробництва.

Незавершене виробництво - продукція, яка знаходиться на різних стадіях виробничого процесу даного підприємства - від запуску матеріальних ресурсів у виробництво до випуску готової продукції і включення її до складу товарного випуску.

Готова продукція - продукція, що пройшла повний виробничий цикл, технічний контроль і комплектацію на даному підприємстві, що надійшла на склад готової продукції або відвантажена споживачу (торгового посередника).

Формою існування матеріальних потоків в логістиці є рух (перетворення) "матеріальні ресурси - незавершене виробництво - готова продукція" відповідно до етапів відтворювального процесу "постачання - виробництво - збут".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Потоки матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції як складові логістичного потоку
Ефективність застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на виробництві
Нормування виробничих запасів (матеріалів)
Традиційна і логістична концепції організації виробництва
Матеріальні потоки і логістичні операції
Документальне оформлення наявності та руху готової продукції
ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Специфіка логістичного підходу до управління матеріальними потоками
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ
Приклади логістичної оптимізації матеріального потоку в сфері обігу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси