Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. Механізм держави

Механізм держави. Структура механізму

Поняття, ознаки та елементи механізму держави

Свої функції і завдання держава здійснює за допомогою спеціальних органів та установ, а також особливого шару людей, професійно зайнятих діяльністю з виконання повноважень державних органів. Всі вони. разом узяті, - державні органи і установи, а також зайняті в них державні службовці складають механізм держави. За допомогою цього механізму держава забезпечує законність і правопорядок, що гарантує права і свободи громадян, погоджує неспівпадаючі інтереси різних груп населення.

Значною мірою від того, наскільки розумно організована діяльність державних органів і установ, залежить спроможність держави своєчасно реагувати на виникаючі проблеми, задовольняти нагальні потреби населення. Особливістю цих органів є те, що їх діяльність носить владний характер і спирається на можливість державного примусу. Це здійснюють спеціальні органи: армія, поліція, суд, тюрми.

Звичайно, політична влада в демократичній державі може здійснюватися самим народом безпосередньо на референдумах, виборах і т. п. Це теж складова частина механізму держави. Однак центральне місце у механізмі держави займає державний апарат - система взаємопов'язаних органів держави і зайняті в них державні службовці, які практично здійснюють державну владу.

Отже, ознакою будь-якої держави є наявність механізму держави, тобто системи органів та установ держави, наділених владними повноваженнями і створених дая здійснення його функцій і завдань. Без державного механізму не може існувати сама держава, оскільки' саме державні органи і його уособлюють. Через них здійснюється державна влада, забезпечується державне керівництво суспільством.

Поняття "механізм держави" використовується в широкому і вузькому сенсах.

У широкому розумінні механізм держави включає в себе всю сукупність державних органів, за допомогою яких здійснюються завдання і функції держави. При такому розумінні механізм держави складається з державного апарату, державних установ та державних підприємств.

Державний апарат являє собою систему державних органів, наділених владними повноваженнями для здійснення державної влади.

Поряд з державним апаратом в механізм держави включаються державні установи, діяльність яких спрямована на виконання функцій держави у сфері освіти (наприклад, школи), у сфері охорони здоров'я, науки, в економічній області і т. п. Нарешті, державні підприємства як частина механізму держави створюються для здійснення господарської діяльності, наприклад виробництва предметів першої необхідності (товарів) або надання різних послуг населенню.

У вузькому сенсі поняття "механізм держави" тотожне поняттю "державний апарат".

Механізм держави має характерні риси, що дозволяють відрізняти його від інших політичних інститутів, які беруть участь у здійсненні державної влади або впливає на неї (наприклад, партій).

Ознаки механізму держави такі:

o це цілісна система державних органів, заснована на єдності принципів його організації і діяльності. Ці принципи (наприклад, поділу влади, принцип законності тощо) зазвичай зафіксовані в конституціях держав;

o складається з особливої групи людей, виділених з товариства і підготовлених управління ним. здійснюють їх діяльність професійно і на постійній основі:

o органи держави, що становлять механізм, взаємодіють один з одним як складові частини строго ієрархічної системи, заснованої па підпорядкування нижчестоящих органів вищестоящим;

o кожен елемент механізму (тобто орган держави) є відносно самостійною і відособленою частиною системи, наділений владними повноваженнями, створюється державою і діє від його імені і за його дорученням. Кожен орган держави здійснює його конкретну функцію, а всі разом забезпечують ефективне функціонування держави в цілому;

o дня здійснення завдань і функцій держави органи держави володіють необхідними засобами - матеріальними, інформаційними, організаційними, включаючи і можливість державного примусу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Бюрократизм і корупція в державному механізмі
Структура механізму держави
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
Бюрократизм і корупція в державному механізмі
Поняття механізму держави. Принципи організації і діяльності механізму держави
Радянське держава: ознаки та механізм функціонування
Загальні поняття про державу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси