Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз чутливості інвестиційного проекту

Економічна обґрунтованість будь-якого інвестиційного проекту при використанні методу дисконтування грошових потоків значною мірою залежить від об'єктивності закладених параметрів. Величина грошового потоку від реалізації інвестиційного проекту залежить насамперед від таких прогнозних параметрів, як: обсяг реалізації продукції; собівартість і ціна одиниці продукції; рівень інфляції, величина інвестицій, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, інвестиційний ризик та багатьох інших.

Рівень інфляції та інвестиційного ризику, а також процентна ставка за кредитом у першу чергу впливають на ставку дисконтування.

Необхідно зазначити, що ставка дисконтування є найважливішим параметром, від якого залежить величина грошових потоків та економічна обґрунтованість інвестиційного проекту.

Ставка дисконтування вибирається самостійно для кожного інвестиційного проекту на основі глибокого аналізу прогнозу макроекономічної ситуації в країні, галузі, регіоні і на мікрорівні. Вибираються та інші параметри економічного обґрунтування інвестиційного проекту. При цьому економічне обгрунтування має робитися на основі різних сценаріїв песимістичного і оптимістичного характеру розвитку подій у прогнозному періоді. Якщо у проект закладено параметри песимістичного характеру і він за критеріями ефективності (NPV, PI, IRR, РР) виявився вигідним, то такий проект має хороший запас фінансової міцності і незначний інвестиційний ризик.

Мета аналізу чутливості інвестиційного проекту - встановити рівень впливу окремих варіюючих чинників на фінансові показники інвестиційного проекту. В якості цих факторів можуть бути використані об'єм реалізації продукції, ціна і собівартість одиниці продукції, рівень інфляції, величина капітальних вкладень, ставка дисконтування та ін.

В процесі аналізу чутливості спочатку визначається "базовий" варіант, при якому всі досліджувані фактори приймають свої первинні значення. Тільки після цього значення одного з досліджуваних чинників варіюється в певному інтервалі при стабільних значеннях решти параметрів. При цьому оцінка чутливості проекту починається з найбільш важливих чинників, які відповідають песимістичному і оптимістичному сценаріям. Тільки після цього встановлюється вплив змін окремих параметрів на рівень ефективності проекту. Крім того, аналіз чутливості покладений в основу ухвалення проекту. Наприклад, якщо ціпа виявилася критичним чинником, то можна підсилити програму маркетингу або переглянути витратну частку проекту, щоб понизити його вартість. Якщо здійснений кількісний аналіз рисок проекту виявить його високу чутливість до зміни обсягу виробництва, то слід приділити увагу заходам по підвищенню продуктивності праці, навчанню персоналу менеджменту і т. п.

Показник чутливості обчислюється як відношення процентної зміни критерію - вибраного показника ефективності інвестицій (щодо базисного варіанту) до зміни значення чинника на 1%. Таким способом визначаються показники по кожному з досліджуваних чинників.

За допомогою аналізу чутливості на базі отриманих даних можна встановити найбільш пріоритетні з погляду риски чинники, а також розробити найбільш ефективну стратегію реалізації інвестиційного проекту.

Зазначимо, що незважаючи на всі переваги методу аналізу чутливості проекту: об'єктивність, простоту розрахунків, їх наочність (саме ці критерії покладені в основу його практичного використання), даний метод володіє серйозним недоліком - однофакторностью. Він орієнтований тільки на зміни одного чинника проекту, що приводить до недоліку можливостей зв'язку між окремими чинниками або недоучету їх кореляції. Тому на практиці використовується також метод аналізу сценаріїв. Він включає в себе облік одночасного (паралельного) зміни ряду факторів, що впливають на ступінь ризику проекту. Таким чином, визначається дія одночасної зміни всіх основних змінних проекту, що характеризують його грошові потоки (притока і відтік грошових коштів). Важливою перевагою методу є той факт, що відхилення параметрів (від базових значень) розраховуються з урахуванням їх взаємозв'язків кореляції [14].

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка та аналіз ризиків інвестиційного проекту
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Складні моменти аналізу інвестиційних проектів
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Інвестиційний проект
Інвестиційний проект
Ризики в інвестиційному проекті
Оперативне управління інвестиційним проектом
Соціальні результати інвестиційного проекту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси