Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 15 ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

o базові поняття в області організації автоматизованих банківських систем;

o основні вимоги, що пред'являються до автоматизованих банківських систем;

o види технічних рішень при розробці автоматизованих банківських систем;

o основні платіжні системи в Інтернеті;

вміти

o здійснювати автоматизовані міжбанківські розрахунки;

володіти

o навичками роботи з системою дистанційного банківського обслуговування.

Електронні послуги з використанням банківських карт

Банківські електронні послуги досить різноманітні, однак основним критерієм їх надання є технологія електронного обслуговування клієнта. Прийнято виділяти послуги, надані з допомогою банківських (фінансових) карт; послуги дистанційного банківського обслуговування клієнтів; міжбанківські електронні перекази; електронні (цифрові) гроші.

З усього розмаїття карт необхідно виділити фінансові карти, тобто персоніфіковані (за рідкісним винятком), які використовуються в основному для розрахунків (платежів) за товари та послуги, а в деяких випадках і для здійснення інших грошових операцій, таких як отримання кредиту, готівки в касах банків та через банкомати, внесення готівки в банки через банкомати.

Фінансові картки класифікують за різними критеріями (ознаками) на цілий ряд видів (категорій), представлених нижче.

1. За матеріалом, з якого вони виготовлені:

o паперові (картонні);

o пластикові;

o металеві.

2. За способом (методом) нанесення на карти необхідної інформації (ім'я власника картки, номер картки, термін її дії та ін):

o з графічним зображенням;

o эмбоссированные;

o зі штрих-кодуванням;

o з кодуванням на магнітній смузі (магнітні картки);

o з чіпом (чіпові карти або мікропроцесорні карти, карти пам'яті);

o з лазерним записом (лазерні або оптичні картки).

3. За цільовим призначенням:

o ідентифікаційні (службовці для ідентифікації їх власників), у тому числі клубні;

o дисконтні;

o для грошових операцій (для безготівкової оплати товарів і послуг власником картки з відповідного банківського карткового рахунку, а також для отримання ним готівкових грошей з вказаного рахунку в банкоматах).

4. Але емітентам:

o банківські, що випускаються банками або консорціумами банків) і фінансовими компаніями;

o приватні (private), що випускаються комерційними нефінансовими компаніями для платежів в торговельній та (або) сервісній мережі даної компанії;

o карти, випущені організаціями, чиєю діяльністю безпосередньо є емісія карток і створення інфраструктури для їх обслуговування.

Банківські картки - це випущені кредитною організацією фінансові картки, які є інструментом безготівкових розрахунків призначені для здійснення держателями карт операцій з грошовими коштами, що знаходяться у банку-емітента.

Па території РФ емісію банківських карт має право здійснювати тільки кредитні організації. При цьому крім емісії власних банківських карток банки можуть поширювати:

o картки інших банків (вітчизняних та іноземних);

o карти різних платіжних систем ("American Express" та ін).

Банківські картки поділяються на такі види:

o розрахункові - призначені для здійснення держателем операцій в межах встановленої банком-емітентом суми коштів (витратного ліміту), розрахунки за якими здійснюються за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, або кредиту, що надається банком-емітентом клієнту відповідно до договором банківського рахунки при недостатності або відсутності на банківському рахунку грошових коштів (овердрафт);

o кредитні - призначені для здійснення держателем операцій, розрахунки за якими здійснюються за рахунок коштів, наданих банком-емітентом клієнту в межах встановленого ліміту відповідно до умов кредитного договору;

o передплачені - призначені для здійснення держателем операцій, розрахунки за якими здійснюються банком-емітентом від свого імені, та засвідчують право вимоги держателя до банку-емітенту по оплаті товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) або видачі готівкових коштів.

У Росії кредитні картки отримали широке поширення в основному в протягом останніх декількох років, і зараз вони є стандартним продуктом будь-якого банку. Крім того, банки активно пропонують кредитні карти з так званим грейс-періодом (grase period). Протягом грейс-періоду відсотки за користування кредитом не нараховуються за умови повного погашення заборгованості; у разі часткового погашення заборгованості відсотки нараховуватимуться лише на непогашений залишок боргу. Зазвичай грейс-період встановлюється до 20-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому була здійснена операція за рахунок кредитних коштів.

Широко поширені і зарплатні картки, які видаються в рамках зарплатних проектів співробітникам компаній, що уклали договір обслуговування з банком. Картки випускаються на ім'я кожного співробітника компанії, головним чином для виплати заробітної плати, при цьому з точки зору власника картки особливостей використання карти не існує. Часто зарплатні картки випускаються відразу з невеликою сумою овердрафту, сума якого порівнянна з розміром місячного доходу працівника.

Банківські картки дають продавцям товарів і послуг додаткові можливості. Вони допомагають виключити витрати на інкасацію, підвищити швидкість і безпеку розрахунків. Розрахункові і кредитні карти також дозволяють продавцю запропонувати покупцеві кредит "руками банку", в цьому випадку продавець одержує свої гроші від банку негайно незалежно від того, коли покупець оплатить покупку, тобто карти дозволяють вивести кредит за межі банку безпосередньо на кордон" обслуговування споживача. Вигода банку при цьому полягає в одержанні відсотків за кредит, наданий користувачеві картки, одержання комісії за здійснення операцій по рахунку, залучення грошових коштів клієнтів, у тому числі в якості мінімального незнижуваного залишку.

Основними учасниками системи карткових розрахунків є:

o емітент банківської картки - кредитна організація, що здійснює видачу банківських карт (емісію банківських карт);

o утримувач картки - фізична особа, в тому числі уповноважена організацією, яка здійснює операції з грошовими коштами, що знаходяться у емітента, з використанням платіжних карток як інструмента безготівкових розрахунків;

o банк-еквайр - банк, який здійснює обслуговування підприємств торгівлі, пунктів видачі готівкових грошових коштів та банкоматів в цілях прийому пластикових карт для оплати товарів, робіт, послуг або отримання готівкових коштів;

o процесинговий центр - організація, що забезпечує авторизацію і обробку транзакцій, а також інформаційне взаємодія між всіма учасниками системи;

o торговельне підприємство - організація, що приймає до оплати своїх товарів, робіт, послуг пластикові карти.

Платіжні системи поділяють на локальні та міжнародні. У число найбільших платіжних систем, представлених на російському ринку, входять міжнародні "Visa International", "MasterCard International", вітчизняні "Ощадкарт", "Union Card".

Найбільша платіжна система у світі - "Visa International". "Visa" являє собою асоціацію банків, діючих в рамках операційних правил, які зібрані в кілька томів документації, що описують такі стандарти, як, наприклад: правила випуску карток, загальні вимоги до дизайну карт та розміщення логотипів, правила прийому карток у підприємствах торгівлі, правила видачі готівки по картках грошових коштів, правила і форми здійснення взаєморозрахунків, правила вирішення спірних ситуацій.

Кожен банк, який бажає стати учасником платіжної системи, повинен відповідати певним вимогам, головне з яких - вимога до надійності банку, а також отримати ліцензію на здійснення емісії та еквайрінгу карток.

Банки - учасники платіжної системи не взаємодіють безпосередньо один з одним, всі операції проходять через "Visa", яка реєструє всі операції і здійснює підсумкові розрахунки з банками. Для обміну інформацією використовується спеціальна система Visa NET".

Організація взаєморозрахунків з використанням банківської картки здійснюється наступним чином.

Торговельне підприємство укладає договір з банком-еквайєром, в якому визначаються типи прийнятих карт. Банк-еквайєр поставляє торговельному підприємству устаткування, відкриває спеціальний розрахунковий рахунок (merchant account - рахунок продавця), на який еквайєр зараховує кошти на підставі документів, складених за допомогою банківських карт.

При здійсненні оплати покупки з використанням банківської картки працівник торговельного підприємства перевіряє термін дії картки, направляє запит на авторизацію в процесинговий центр, у запиті міститься інформація про номер магазину, номер картки та суму покупки. В процесинговому центрі відбувається перевірка, чи зареєстрований такий магазин, існує карта з таким номером і є на рахунку необхідна сума. При позитивному рішенні транзакція дозволяється, формується унікальний код авторизації. При цьому процесинговим центром в базі даних емітента на рахунку клієнта блокується сума транзакції. Остаточне списання грошових коштів відбувається після приходу емітенту підтверджують операцію платіжних документів. Далі працівник торговельного підприємства оформляє платіжний документ, на якому клієнт ставить свій підпис, касир перевіряє відповідність зразком підпису на зворотній стороні картки, ставить свій підпис. Якщо розрахунки здійснюються з використанням картки з магнітною смугою, то процедура підпису чека з боку клієнта може бути замінена на введення в термінал так званого PIN-коду. Чек оформляється в трьох примірниках: один надається держателю картки, один примірник інкасується в банк-еквайєр, останній примірник залишається в торговому підприємстві.

У терміни, обумовлені в договорі з банком-еквайєром, торговельне підприємство надає електронний журнал і чеки. Банк-еквайєр після перевірки операцій оплачує чеки, стягує з торгового підприємства комісію, яка значно нижче комісії за інкасацію готівкових коштів. Потім еквайєр через процесинговий центр здійснює взаєморозрахунки з емітентом та стягує з нього кошти, зараховані торговому підприємству, а також певну комісію за цю операцію. Після цього емітент списує кошти з карткового рахунку свого клієнта.

Крім того, операція авторизації може здійснюватися в режимі off-line або on-line. У першому випадку при покупці співробітник торгового підприємства зв'язується з процесинговим центром по телефону, передає інформацію про карту і суму операції, а потім при позитивній відповіді "прокатує" карту через імпринтер і формує сліп (чек з відбитком карти). В режимі on-line авторизація здійснюється з використанням електронного терміналу (POS-терміналу), який зчитує дані з картки, формує запит, зв'язується по каналах зв'язку з процесинговим центром і приймає відповідь.

Для здійснення розрахунків між різними банками-емітентами та банками-еквайєрами кожен банк відкриває рахунок в банку, який є розрахунковим агентом. В кінці операційного дня процесінговий центр обробляє всі операції, складає реєстр оброблених операцій і операцій, що чекають підтвердження платіжними документами, а потім формує розпорядження розрахунковому агенту. Суми авторизованих але ще не списаних операцій блокуються не лише на рахунках власників карток, але і на коррахунках банків-емітентів. Остаточне списання коштів, як правило, відбувається після надходження платіжних документів від торгових підприємств. Банк-емітент списує з карткового рахунку клієнта суму і переводить її на свій коррахунок у розрахункового агента.

Невід'ємною частиною платіжної системи є банкомати. Банкомат (automated teller machine - ATM) - це багатофункціональний банківський автомат, призначений для обслуговування клієнтів без участі банківського персоналу. В основному банкомати використовують для отримання готівкових грошових коштів, при цьому останнім часом банкомати стали невід'ємною частиною дистанційного банківського обслуговування і дозволяють здійснювати безготівкові платежі, оплату послуг та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Електронні послуги дистанційного банківського обслуговування
Правове регулювання ринку банківських послуг
Використання електронного цифрового підпису
Надання соціальних послуг в електронній формі
Банківські послуги по залученню коштів
Споживчі кредити, що надаються з використанням банківських карт
Електронні послуги дистанційного банківського обслуговування
Використання електронного цифрового підпису
Розрахунки з використанням банківських карт
Електронні карти
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси