Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІІ. Визначення ринкової вартості підприємства

Лекція 7 Дохідний підхід

Прочитавши цю главу, ви будете знати:

o методи дохідного підходу;

o метод прямої капіталізації;

o рівні доходу;

o метод дисконтування грошового потоку;

o методи визначення ставки дисконтування.

Дохідний підхід дозволяє провести оцінку вартості об'єкта залежно від очікуваних майбутніх доходів виходячи з того, що власність здатна генерувати грошові потоки у майбутньому, і вартість бізнесу безпосередньо пов'язана з поточної вартості всіх майбутніх доходів, які принесе цей бізнес. При цьому потенційний інвестор не заплатить за об'єкт більшу суму, ніж поточна вартість майбутніх доходів від цього об'єкта.

Метод оцінки компаній на основі дохідного підходу має цілий ряд достоїнств і недоліків. Він дозволяє відобразити майбутню прибутковість компанії, що найбільшою мірою цікавить інвестора. При цьому враховується ризик інвестицій, можливі темпи інфляції, а також ситуація па ринку через ставку дисконту. Цей метод дозволяє врахувати економічне старіння або низьку ефективність роботи компанії, показником чого є перевищення величини ринкової вартості, отриманої методом накопичення активів над величиною ринкової вартості, отриманої методом дисконтування майбутніх доходів. Світова практика показано, що цей метод найточніше визначає ринкову вартість підприємства, але його використання утруднене із-за складності проведення досить точного прогнозування.

У дохідному підході використовують методи:

o прямої капіталізації доходів;

o дисконтованих грошових потоків.

У основі цих методів лежить оцінка доходів у майбутньому. Обидва методу виробляють перетворення майбутніх доходів від об'єкта оцінки в сто вартість з урахуванням ризику, характерного для даного об'єкта.

Розрізняються ці методи способом перетворення потоків доходу і тривалістю прогнозного періоду.

При використанні методу капіталізації доходів у вартість об'єкта перетворюється дохід за один часовий період, при цьому очікується, що майбутні чисті доходи чи грошові потоки приблизно будуть реально дорівнюють поточним або темпи їх зростання будуть помірними і передбачуваними. Причому доходи є досить значними, тобто бізнес буде стабільно розвиватися.

При використанні методу дисконтованих грошових потоків вартість об'єкта перетворюється передбачуваний дохід протягом прогнозного періоду, а також виручка від перепродажу об'єкта наприкінці прогнозного періоду (постпрогнозний). Зведена вартість майбутніх доходів протягом прогнозного періоду (дисконтована вартість) заснована:

o на види (способи одержання) доходу і кількості (позитивних грошових потоків), який об'єкт власності може принести протягом строку служби;

o макроекономічних показниках;

o ризики, характерних як для оцінюваного об'єкта, так і для регіону.

Метод прямої капіталізації доходів

Якщо грошові потоки являють собою значну позитивну величину, стабільні досить тривалий період часу або змінюються помірними темпами, то використовується метод прямої капіталізації доходів.

Капіталізація - це визначення величини поточної вартості майбутнього доходу, середнього за період, або потоку доходів за період, отриманих в результаті володіння об'єктом власності.

Капіталізований потік доходів, тобто поточна вартість цього потоку за період, є величиною вартості об'єкта.

Коефіцієнт капіталізації показує, який дохід D в певний період генерує власність, що має певну вартість РV : PV x = D.

Тоді вартість власності є відношення доходу, створеного цією власністю протягом певного періоду до коефіцієнта капіталізації: PV = D/К або коефіцієнт капіталізації є відношення доходу, одержаного за певний період, до середньої за цей же період вартості власності, що створила цей дохід: К = D/PV.

Метод капіталізації доходів - це визначення величини поточної вартості об'єкта власності на підставі майбутнього, середнього за період, прибутку, генерованого цим об'єктом.

Суть методу капіталізації - це розподіл доходу за один період (рік) або середнього доходу за період на коефіцієнт капіталізації.

Загальна формула:

Вартість = Середній дохід підприємства / Коефіцієнт капіталізації = Дохід x Мультиплікатор.

Основні етапи оцінки методом капіталізації:

1) збір та підготовка зовнішньої і внутрішньої інформації. Аналіз та нормалізація фінансової документації підприємства. Проводиться для виявлення активів, що беруть участь у даному бізнесі, визначення можливого доходу, визначення впливу макроекономічних чинників на вартість підприємства та врахування цих факторів при розрахунку вартості бізнесу:

2) визначення очікуваного річного (або середньорічний) доходу, що генерується об'єктом при його найкращому і найбільш ефективному використанні;

3) розрахунок ставки капіталізації;

4) визначення вартості об'єкта шляхом ділення доходу на коефіцієнт капіталізації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення ринкової вартості ВАТ "XXX" за порівнянними підприємствам і мультиплікаторів
Оцінка ринкової вартості
Коригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою відображення ринкової вартості активів підприємства
Доходний підхід
Доходний підхід. Методи
Метод прямої капіталізації доходів
Метод капіталізації доходів
Оцінка землі за методом капіталізації доходу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси