Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функціональні логістичні цикли

Повний логістичний цикл (цикл виконання замовлення) є основним об'єктом логістичного аналізу та управління у класичної логістики і таким же залишився в рамках інтегрованої логістики. Однак ускладнення структури логістичних систем в контексті цієї логістичної концепції вимагає подальшої деталізації застосування теорії циклів.

З позицій концепції інтегрованої логістики Д. Бауэрсокс і Д. Клосс [7], поряд з повним логістичним циклом, виділили три функціональних логістичних циклу:

1) фізичного розподілу;

2) матеріально-технічного забезпечення виробництва;

3) постачання.

На їх думку, дослідження параметрів інтеграції на підставі функціональних циклів дозволяє визначити динаміку, взаємозв'язки і рішення, в сукупності утворюють операційну систему логістики. Динаміку функціональних циклів надає необхідність узгодження потреб в ресурсах "на вході" і "на виході". Потреби функціонального циклу "на вході" визначаються замовленням па певну кількість конкретних продуктів і матеріалів. Повномасштабна логістична система, здатна повністю виконати замовлення будь-якого обсягу, як правило, потребує для цього "комбінованих" функціональні цикли, що включають у себе на різних стадіях різні операції. Але якщо потреби легко передбачувані або відносно малі, тоді конфігурація функціональних циклів, що забезпечують логістичну діяльність, може бути спрощена. Так, для виконання замовлень великих підприємств роздрібної торгівлі необхідна куди більш складна загальна структура функціонального циклу, ніж для обслуговування потреб компанії, що займається торгівлею по прямих поштових замовленнях.

Потреби "на виході" - це очікувані від логістичної системи результати роботи. У тій мірі, в якій задоволені ці потреби, можна говорити про ефективність функціонального циклу в сенсі виконання його призначення. Продуктивність же функціонального циклу безпосередньо пов'язана з витратами ресурсів, необхідних для плідної та якісної логістики. Ефективність і продуктивність функціонального циклу (циклу виконання замовлення) - ключові показники в логістичному менеджменті.

Залежно від призначення конкретного функціонального циклу необхідні для його завершення дії і операції можуть перебувати в повному віданні однієї фірми, а можуть вимагати участі кількох фірм. Так, у сфері МТЗ виробництва цикли, як правило, повністю контролюються одним підприємством. І навпаки, у функціональних циклах, що належать до фізичного розподілу або постачання, крім самої фірми зазвичай беруть участь її споживачі, постачальники. По суті, функціональні цикли формують єдину постачальницько-збутову (логістичну) ланцюжок і пов'язують між собою її учасників.

Незалежно від кількості і різноманітності функціональних циклів, що забезпечують логістичні потреби фірми, планування їх структури та оперативне управління ними потрібно здійснювати на індивідуальній основі. Функціональний цикл - це основний об'єкт планування і оперативного управління в логістиці. Він відіграє важливу роль у задоволенні логістичних потреб. По суті справи, функціональний цикл задає структурну основу інтегрованої логістики.

Для формування структури інтегрованої логістичної системи важливо враховувати наступні обставини:

- функціональний цикл служить головним об'єктом аналізу інтеграції логістичних функцій;

- базова структура функціонального циклу в тому, що стосується господарських зв'язків і вузлів, однакова і для фізичного розподілу, і для матеріально-технічного забезпечення виробництва, і для постачання. Значно розрізняється ступінь контролю фірми над різними типами функціонального циклу;

- в логістичній системі будь-якого ступеня складності необхідно досліджувати конфігурацію окремого функціонального циклу, щоб виявити найважливіші взаємозв'язки і лінії контролю.

Функціональний цикл у фізичному розподілі зводиться до обробки і виконання замовлень споживачів аж до безпосереднього постачання товарів. Фізичний розподіл реалізує безпосереднє виконання угод і складається з таких видів діяльності, як передача, обробка, комплектування замовлень, транспортування замовлених вантажів, доставка споживачам.

Базовий цикл фізичного розподілу представлений на рис. 5.2.

Функціональний цикл фізичного розподілу

Рис. 5.2. Функціональний цикл фізичного розподілу

Як бачимо, ступінь деталізації функціональних циклів у Д. Бауэрсокса і Д. Клосса дещо відрізняється від тієї, яка наведена в попередньому параграфі для повного логістичного циклу.

Функціональний цикл фізичного розподілу охоплює ті ланки логістичного ланцюга, що з'єднує виробника зі споживачем. В цьому випадку запаси системи фізичного розподілу при правильному розміщенні знаходять найвищу цінність, створювану логістикою. Цей факт зумовлює відносно більш високий ризик фізичного розподілу порівняно з матеріально-технічним забезпеченням виробництва і постачанням. Для зниження цього рівня невизначеності потрібне здійснення прогнозування попиту на продукцію, координація співпраці зі споживачами, підвищення гнучкості логістичної системи. Здатність логістичної системи продавця оперативно реагувати на замовлення споживачів становить одну з найважливіших сфер компетентності в його діяльності.

Функціональний цикл у МТО виробництва спрямований на здійснення логістичної підтримки виробничих процесів. Основне завдання логістичної підтримки виробництва - формування з мінімальними витратами регулярного потоку матеріалів і напівфабрикатів, забезпечує дотримання виробничого графіка.

Виділення МТЗ виробництва в якості самостійної сфери логістичного менеджменту сталося пізніше формування систем постачання й фізичного розподілу. В сучасних умовах на перше місце висуваються такі критерії, як гнучкість і здатність до швидкого оновлення асортименту продуктів, що випускаються і виробничих технологій. МТЗ виробництва але своїм логістичним характеристиками істотно відрізняється від фізичного розподілу і постачання. Діяльність, пов'язана із забезпеченням виробництва, як правило, знаходиться в повному віданні і під контролем окремої фірми, тоді як дві інші області логістики схильні невизначеності поведінки зовнішніх постачальників і споживачів. Навіть у тих випадках, коли до участі у виробничому процесі в доповнення до внутрішніх потужностей залучаються на договірній основі сторонні виконавці, ступінь загального контролю залишається набагато вище, ніж в інших сферах логістики. Вичленення МТЗ виробництва з загального комплексу логістичних операцій в окремий об'єкт управління виправдано саме тим, що дозволяє найбільш повно використовувати переваги такого контролю.

На виробничому підприємстві за надходження матеріалів, сировини та комплектуючих виробів в потрібне місце і потрібний час відповідає постачання. Але при запуску виробничого процесу обслуговування всіх виникаючих після цього потреб у переміщенні матеріалів, напівфабрикатів та об'єктів незавершеного виробництва всередині підприємства класифікується як МТЗ виробництва. Логістичні операції в цьому випадку обмежуються вантажно-розвантажувальними роботами і транспортуванням запасів між виробничими ділянками в межах фірми, а також при необхідності зберіганням запасів на проміжних етапах. Після завершення виробництва запас готової продукції розподіляється і доставляється або безпосередньо споживачам, або на розподільчі склади для подальшого перевезення споживачам. Всіма цими потоками відає вже фізичний розподіл.

Як вже зазначалося, роботи по забезпеченню виробництва, на відміну від розподілу і постачання, не виходять зі сфери внутрішнього контролю менеджерів фірми. З цієї причини невизначеність, породжувана надходженням випадкових замовлень або збоями в діяльності постачальників, логістики, пов'язаної з підтримкою виробництва, піддається контролю і керування, що дозволяє вести операції більш рівномірно і вчасно, а також сприяє загальному скорочення страхових запасів.

Функціональний цикл постачання полягає в регулярному надходженні потоку сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів або готової продукції на виробничі підприємства і об'єкти сфери розподілу, що вимагає певних дій, до числа яких відносяться: вибір джерела ресурсів; розміщення і відправка замовлення; транспортування; отримання поставки. Всі ці дії необхідні для повного завершення функціонального циклу постачання (рис. 5.3).

Функціональний цикл постачання

Рис. 5.3. Функціональний цикл постачання

Функціональний цикл постачання нерідко вимагає дуже великих вантажних перевезень із залученням магістральних коштів. Такі масштаби вимагають здійснення логістичних операцій з мінімальними питомими витратами. Відносно більш низька вартість матеріалів і напівфабрикатів у порівнянні з готовими продуктами відкриває широкі можливості для маневру при виборі співвідношення між витратами утримання запасів в дорозі і термінами транспортування з використанням дешевих способів вантажоперевезення.

Оскільки витрати на утримання більшості видів матеріалів та напівфабрикатів в розрахунку па день шляху нижче витрат на утримання готових продуктів, постачанні, як правило, немає особливого сенсу платити за підвищеним тарифом за прискорену транспортування. У зв'язку з цим функціональний цикл процесу закупівель звичайно триваліше циклу задоволення замовлень клієнтів.

Чисельність постачальників фірми, як правило, менше чисельності її споживачів. У сфері постачання функціональний логістичний цикл має більш просту, ніж у розподілі конфігурацію. При проектуванні ЛЗ слід враховувати можливість прямих каналів постачання.

Якщо функціональний цикл у фізичному розподілі починається у відповідь на що надійшли запити клієнтів, то система постачання, навпаки, сама породжує замовлення. Здатність встановлювати час і місце закупівель значно скорочує невизначеність господарської діяльності.

Головні джерела невизначеності в постачанні-це можливі зміни цін або перебої поставок. Зауважимо, що незважаючи на всі відмінності невизначеність є невід'ємною рисою функціональних циклів на всіх ланках логістики.

Отже, окремі логістичні функції в поєднанні утворюють три головні сфери діяльності: фізичний розподіл, МТЗ виробництва і постачання. Для внутрішньої інтеграції логістики потрібна координація потоку запасів та інформаційного потоку, що циркулюють між цими сферами. Крім того, у них є спільні оперативні цілі, одночасне досягнення яких необхідно для інтеграції (швидкість реакції, мінімальна невизначеність, мінімальний обсяг запасів, укрупнення вантажних перевезень, якість і підтримка життєвого циклу).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ЛОГІСТИЧНІ ЦИКЛИ
Новітні концепції інтегрованої логістики. Інтегрований підхід до функціонального логістичного менеджменту
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ
ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
Залежність логістичного циклу від життєвого циклу товарів
Логістика як функціональний менеджмент
Функціональні основи теорії менеджменту
Концепції циклічного розвитку культури
Визначення кризи і циклу: зміст і динаміка
Змінюється характер логістичного рециклінгу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси