Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика формування прибутку при наданні платних послуг експертного консультування

Діяльність будь-якого господарюючого суб'єкта, включаючи консультаційну фірму, вважається доцільною, якщо в результаті функціонування не тільки окупаються витрати, але й забезпечується одержання прибутку. Знаючи цю прибуток за період Т і визначивши норматив відрахувань від прибутку, що обчислюється чистий прибуток. При розподілі чистого прибутку частину її можна запланувати на інвестування розвитку потенціалу консультаційної фірми, іншу частину спрямувати на соціальну підтримку.

Величину прибутку в результаті виконання функцій експертного консультування за період Т можна розрахувати наступним чином:

Як видно з цієї формули, величина прибутку при наданні послуг експертного консультування залежить від багатьох факторів. Виділимо головні з них:

- ціна консультаційних послуг;

- постійні і перемінні витрати при наданні консультаційних послуг;

- кількість виконаних заявок на платній основі.

Розглянемо методику формування прибутку консультаційної служби в залежності від перерахованих вище факторів.

Отриманий вираз (5.18) дозволяє розробити та реалізувати стратегію діяльності консультаційної служби в реальних умовах поведінки споживачів послуг і конкуруючих організацій, що надають послуги подібного характеру. Так, при відсутності конкуренції ціну обслуговування заявки за одиницю часу згідно з критерієм необхідно збільшувати і встановлювати її в межах величини платоспроможного попиту з боку споживачів.

В умовах конкуренції з боку організацій, які надають подібні послуги експертного консультування, ціну обслуговування заявки за одиницю часу доцільно зменшувати, але до рівня межі, розрахованого за формулою (5.15).

Виходячи з формули (5.19), можна визначити обмеження на постійні і змінні витрати (загальні сукупні витрати) при завданні планової норми прибутку (Рэкп) в процесі надання консультаційних функцій за період Т:

Використовуючи отриманий вираз, можна розподілити планові витрати на виконання різних робіт, пов'язаних із здійсненням функцій експертного консультування, невиробничих функцій (організаційно-управлінських та інформаційно-технологічних) консультаційної служби з наданням безкоштовних послуг.

Таким чином, визначивши статистичними методами середнє число виконаних заявок за період Т їхню частку на платній основі (2ПЛ), а також встановивши параметри системи обслуговування (Цэкч; т2; Век) і запланувавши розмір прибутку (Рэкп), розраховуються загальні сукупні витрати, пов'язані з виконанням послуг експертного консультування за наведеною вище формулою. Це дає підстави намітити заходи по зниженню витрат щодо наявних витрат або, принаймні, щодо недопущення їх зростання.

Третій сектор формування прибутку-кількість виконаних послуг на платній основі - є основним, так як сприяє не тільки підвищенню економічного ефекту, але й зростанню популярності й авторитету консультаційної фірми, а звідси появи нових замовлень на консультаційні послуги.

Таким чином, підвищення прибутку консультаційної фірми при обмеженій вартості обслуговування заявки за одиницю часу і постійної величиною витрат можливе тільки за рахунок збільшення кількості виконаних заявок на платній основі.

На підставі виразу (5.19) можна розрахувати необхідну кількість послуг експертного консультування, що виконуються на платній основі (2ПЛ п), для отримання запланованого прибутку (Рэкп) при умові завдання кількості консультаційних послуг, виконуваних безкоштовно (2,^) за період Т, наступним чином:

Отримана модель дозволяє встановити кількість необхідних послуг, що виконуються на платній основі в періоді часу Т, що забезпечує отримання запланованого розміру прибутку.

В процесі управління фінансово-господарською діяльністю консультаційної служби необхідно визначити мінімальну кількість виконаних послуг експертного консультування на платній основі ^пл тш) за період Т, при якому всі витрати будуть окупатися за рахунок виручки, а прибуток буде дорівнювати нулю (Рэк0 = 0). Точка беззбитковості при виконанні консультаційних функцій обчислюється при підстановці в формулу (5.21) значення прибутку, рівного нулю (Р315,. = 0).

Для прикладу в табл. 5.3 представлений розрахунок запланованого і мінімальної кількості платних консультаційних послуг при формуванні прибутку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методика формування прибутку при наданні платних послуг процесного консультування
Методика формування прибутку при наданні платних послуг навчального консультування
Методологічні принципи надання платних послуг експертного консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг експертного консультування
Методологічні принципи надання платних послуг навчального консультування
Методологічні принципи надання платних послуг процесного консультування
Методичні основи формування пропозицій по наданню консультаційних послуг
Сутність прибутку та його функції.
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг навчального консультування
Методика обліку витрат і розрахунку собівартості послуг процесного консультування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси