Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА БЕЗПЕКУ ДІЯЛЬНОСТІ

Роль мотивів у предметній діяльності

Серед психологічних чинників, що впливають на безпеку праці, мотивація займає, мабуть, найважливіше місце. Однак для такого обґрунтування нам необхідно більш детально розглянути загальне питання про роль мотиву в психологічній структурі предметної діяльності. Почнемо саме з нього, хоча в подальшому основну увагу в нашому викладі буде приділено розгляду безпосереднього впливу особливостей мотивації на безпеку праці.

Термін "мотив" в психологічній літературі використовується для визначення різних явищ і станів, що викликають активність суб'єкта. А оскільки ці явища і стани можуть мати різну природу, то мотиви часто розглядають як еквівалент досить різних психологічних понять: потреби, потяги, установки, інстинкту та ін. Активності завжди супроводжують емоції, тому мотив пов'язують і з емоціями, а іноді просто ототожнюють з ними. Мотив є психологічною характеристикою людини, однак іноді його використовують і для визначення збудників поведінки тварин.

Під мотивом розуміють те об'єктивне (тією чи іншою мірою відображений у свідомості)заради нього здійснюється діяльність. Причому, оскільки поняття "діяльність" ми застосовуємо тільки до людини, то і мотивацію треба пов'язувати лише з психічними процесами людини.

Потреба, яку ми розцінюємо як розлад в організмі, як його потребу в чомусь (вона може бути фізіологічної або психологічної природи), є лише поштовхом, побудником діяльності. Мотиви ж виступають як напрямна та контролююча сила цієї діяльності. Вони визначають і регулюють напрям її розвитку подібно до того, як кермо управляє рухом автомобіля. Потреби в цьому прикладі можна порівняти з енергією, що приводить автомобіль в рух. Як рух автомобіля неможливо без енергії, так і діяльність не може виникнути без потреби. В той же час без мотивів діяльність виявляється можливою, але в тій же мірі, як можливо рух автомобіля без керма. Це порівняння вже дає уявлення про те, що таке невмотивоване (тобто некероване) поведінка. Подібні прояви, спонукувані лише потребами, властиві тваринам швидше, ніж нормальним людям, і в даній роботі не розглядаються.

Мотиви і ті потреби, які не є природженими, з'являються в результаті попередньої предметної діяльності людини, в якій він пізнав себе, свої можливості. Під впливом предметної діяльності, на базі індивідуальних особливостей, у людини формуються відповідні особистісні якості, в тому числі його спрямованість, ціннісні критерії, з яких народжуються нові потреби і мотиви. Таким чином, потреби і мотиви, витікаючи з діяльності, стають факторами, що випереджають її, тобто зумовлюють формування та напрямок подальших нових проявів людини.

Мотиви особистості поділяються на смыслообразующие, що визначають її загальну спрямованість, її мотиваційну сферу і діють відносно стійко, і на ситуативні (мотиви-стимули), пов'язані з поточною діяльністю, рішенням її конкретних завдань, а тому, природно, більш варіативні. В даному розгляді піде мова тільки про другої категорії мотивів.

Людям властиво керуватися не окремими, а декількома мотивами, діяти під впливом не одиничних, а ряду потреб, і всі ці збудників разом взяті створюють складний комплекс чинників, рушійних і спрямовують діяльність людини. Такі самі загальні міркування про роль мотивів у структурі предметної діяльності.

Таким чином, що саме мотиви є тим психологічним фактором, виходячи з якого, ймовірно, швидше за все можна знайти відповідь на питання, чому людина в даній ситуації діє саме так, а не інакше. Тому для розуміння причин, що спонукають розсудливих людей часом навмисно йти на порушення правил, піддаючи себе при цьому високу небезпеку, необхідно, насамперед, розкрити мотиви такої поведінки. Виявивши ці мотиви і ті об'єктивні збудників, які стоять за ними, вже можна шукати практичні шляхи для усунення або зменшення впливу факторів, що породжують небажану мотивацію, а також шляхи виховних впливів, які сприяють неприйняття таких мотивів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вплив мотивації на діяльність
"Людські стосунки" і мотивація діяльності
МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕНЕДЖМЕНТІ
Мотивація і діяльність
Мотивація менеджменту
Предметне поле і основні категорії геополітики
Класифікація мотивів трудової діяльності і поняття про мотиваційному комплексі
Предметно-проблемний підхід
П. Я. Гальперін та Ж. Піаже про предметному дії суб'єкта
Індивідуальні мотиви придбання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси