Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка вартості векселів різних видів

Вексель - цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити власнику векселя вказану у векселі суму грошей при настанні вказаного у векселі терміну платежу.

Форма і реквізити векселя визначаються вексельним правом. Дефект форми векселя - невідповідність документа вимогам вексельного права, яке веде до недійсності векселя.

Загальна класифікація векселів:

o простий вексель - зобов'язання векселедавця сплатити власнику векселя вказану у векселі суму з зазначенням терміну платежу, місця, в якому здійснюється платіж, найменування того, кому або за наказом кого платіж здійснюється, дати і місця складання векселя;

o переказний вексель (тратта) - письмове зобов'язання, за яким платник (трасат) дає згоду, а потім виплачує зазначену у векселі суму грошей ремітента (першого держателя векселя) після того, як векселедавець (трасант) виконає умову, що є основою переказного векселя (тратти);

o товарний (комерційний) вексель - використовується при комерційних угодах з поставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг як форма гарантії оплати або відстрочення (перенесення) платежу за угодою на певний термін і з фіксованими умовами;

o фінансовий (процентний) вексель - позичка (позика, кредит), яка видається юридичною особою за рахунок власних коштів, з метою отримання прибутку від нарахування відсотка;

o дисконтний вексель - виписується чи надалі продається за ціною нижче номіналу, з дисконтом.

Всі необхідні реквізити векселя можуть бути у векселів, що мають ознаки шахрайства:

o дружній вексель - виписка векселів один на одного;

o бронзовий вексель - виписаний на вигадана особа.

Зобов'язанням за векселем може бути тільки грошову (грошові виплати).

Ринкова вартість векселів визначається їх видом, надійністю емітента, терміном обігу, умов погашення, ліквідністю, прибутковістю. Векселі першокласних емітентів можуть котируватися на біржах.

Вартість векселя визначається як дисконтований дохід:

(14.13)

де - сума виплати за векселем, нарахована за складною обліковою ставкою відсотків; - сума виплати за векселем, нарахована за простою обліковою ставкою відсотків.

Приклад. За векселем видана сума 10 000 руб. на два роки за складною обліковою ставкою 15%. Визначте вартість векселя при альтернативної ставки доходності 10% і суму, повернену за векселем.

Оцінка вартості чеків, коносаментів

Чек - платіжно-розрахунковий документ, що являє собою письмове доручення чекодавця банку, що випустило даний чек, сплатити чекополучателю зазначену в ньому суму грошей.

Економічна суть чека - це переказний вексель, платником по якому є банк, який видав цей чек.

Чек, як і вексель, - цінний папір стандартної форми з наявністю обов'язкових реквізитів, має необхідні ступені захисту від підробок.

В залежності від виду чек може коштувати по номіналу або з дисконтом.

За номіналом:

o іменний чек - виписується на конкретну особу із застереженням "не наказу", що означає неможливість передачі чека третій особі;

o розрахунковий чек - призначений для оплати через розрахунковий рахунок без використання готівкових грошей.

З дисконтом:

o грошовий чек дає право на отримання готівкових грошей в банку по номіналу або з дисконтом;

o ордерний чек - виписується як іменний, на конкретну особу, але з застереженням "та наказу", що означає можливість подальшої передачі чека третій особі за допомогою передавального підпису - індосаменту;

o пред'явницький чек виписується на пред'явника і може передаватися третій особі простим врученням по номіналу або з дисконтом.

Коносамент - це цінний папір, яка визначає право володіння при транспортуванні вантажів.

Коносамент являє собою документ стандартної (часто міжнародної) форми на завантаження, перевезення і право на отримання вантажу, в якому після сто оформлення неможливі ніякі зміни.

Коносамент може бути:

o іменним - ім'я власника вантажу вписується в коносамент без передачі його іншій особі;

o на пред'явника - власником вантажу є пред'явник коносамента;

o ордерним - передача коносамента іншої особи здійснюється з допомогою передавального підпису - індосаменту.

Коносамент реалізується при наявності страхового поліса на вантаж і може супроводжуватися різними додатковими документами, необхідними для перевезення вантажу, його зберігання, збереження, оформлення митних процедур і т. д.

Вартість коносамента визначається вартістю вантажу (величиною страховки) по номіналу або з дисконтом.

Оцінка вартості сертифікатів

Депозитний сертифікат - письмове свідоцтво кредитної установи про депонування грошових сум юридичною особою, що підтверджує право власника на одержання суми депозиту і після закінчення терміну встановлених відсотків по ньому.

Вартість депозитного сертифіката визначається як дисконтований дохід банківських депозитів:

(14.14)

де F = Р(1 + i)n - нарощена сума при нарахуванні банківського відсотки за складною ставкою відсотків; F = P(1 + ni) - нарощена сума при нарахування банківського відсотка за простою ставкою відсотків.

Вартість сертифікатів (PV) розміщення акцій під час їх продажу, тобто ринкова ціна сертифіката, залежить від ринкової ціни акції (Рc), передплатний ціпи акції (С) і кількості сертифікатів (N), необхідних для купівлі однієї нової акції:

(14.15)

Ринкова вартість одного сертифікату в період, коли можлива привілейована підписка, дорівнює:

(14.16)

де PV - ринкова вартість одного сертифікату до закінчення терміну реєстрації; Рс - ринкова вартість акції, продається з сертифікатом; З - передплатна ціна акції; N - кількість сертифікатів, необхідних для підписки на одну акцію.

Якщо ринкова ціна акції 30 руб., вартість пільгової підписки на одну акцію 22 руб., і для купівлі однієї нової акції необхідно мати 5 сертифікатів; в цьому випадку теоретична вартість сертифіката в період, коли акції продаються з сертифікатом, становить:

В ціну акції з сертифікатом включається вартість самого сертифіката.

Після закінчення терміну реєстрації, коли акції починають продаватися без сертифіката, вартість акції буде рівна тільки її ринкової вартості.

Таким чином, вартість сертифіката дорівнює різниці ринкової та передплатної ціни акції (або цієї різниці, поділеній на кількість сертифікатів N, необхідних для придбання однієї акції за пільговою цепе).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка вартості облігацій різних видів. Боргові цінні папери
Оцінка вартості майна
Оцінка ринкової вартості
Оцінка вартості облігацій, векселів, чеків, коносаментів
Оцінка вартості майна
Оцінка ринкової вартості
Оцінка вартості майна
Оцінка ринкової вартості
Депозитні і ощадні сертифікати кредитних організацій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси