Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Безперервна інформаційна підтримка поставок і життєвого циклу (CALS)

Термін CALS (Continuous Acquisition and life cycle Support - постійна інформаційна підтримка поставок і життєвого циклу) означає сукупність принципів і технологій інформаційної підтримки життєвого циклу продукції на всіх його стадіях. Російськомовний аналог поняття CALS - інформаційна підтримка життєвого циклу виробів. Останнім часом за кордоном поряд з CALS використовується також термін Product Lifecycle Management (PLM) [3].

Метою застосування CALS-технологій як інструменту організації та інформаційної підтримки всіх учасників створення, виробництва та користування продуктом є підвищення ефективності їх діяльності за рахунок прискорення процесів дослідження і розробки продукції, додання виробу нових властивостей, скорочення витрат при виробництві продукції, підвищення рівня сервісу протягом її експлуатації і технічного обслуговування.

Стратегія CALS об'єднує в собі: застосування сучасних інформаційних технологій, реінжиніринг бізнес-процесів, застосування методів "паралельної розробки, стандартизацію у галузі спільного використання даних і електронного обміну даними.

У дослівному перекладі абревіатура CALS означає "безперервність поставок продукції і підтримки її життєвого циклу". "Безперервність поставок" вимагає та передбачає оптимізацію процесів взаємодії замовника і постачальника" в ході розробки, проектування та виробництва складної продукції, термін життя якої, з урахуванням різних модернізацій, складає десятки років. Для забезпечення ефективності, а також скорочення витрат коштів і часу, процес взаємодії замовника і постачальника повинен бути безперервним.

Друга частина визначення CALS - "підтримка життєвого циклу" - полягає в оптимізації процесів обслуговування, ремонту, постачання запасними частинами і модернізації. Оскільки витрати на підтримку складного наукомісткого вироби в працездатному стані часто дорівнюють або перевищують витрати на його придбання, принципове скорочення "вартість володіння" забезпечується інвестиціями у створення системи підтримки життєвого циклу.

У розвинених країнах CALS розглядається як комплексна системна стратегія підвищення ефективності процесів, пов'язаних з промисловою продукцією, безпосередньо впливає на її конкурентоспроможність. Підвищення конкурентоспроможності досягається за рахунок зменшення витрат (ціни виробу), скорочення термінів виведення нових зразків на ринок, поліпшення якості продукції за рахунок наскрізний підтримки її життєвого циклу. Застосування стратегії CALS є умовою виживання підприємств в умовах зростаючої конкуренції, в тому числі на міжнародних ринках, у найближчі кілька років.

Технології CALS активно застосовуються перш за все при розробці і виробництві складної наукомісткої продукції, створюваної інтегрованими промисловими структурами, що включають в себе НДІ, КБ, основних підрядників, субпідрядників, постачальників готової продукції, споживачів, підприємства технічного обслуговування, ремонту і утилізації продукції.

Разом з тим застосування CALS-технологій дозволяє ефективно, в єдиному ключі вирішувати проблеми забезпечення якості продукції, оскільки електронне опис процесів розробки, виробництва, монтажу повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO-9000, реалізація яких гарантує випуск високоякісної продукції.

Потреба в єдиному інформаційному просторі викликала до життя наступний етап розвитку інформаційних технологій, заснованих на концепції інформаційної підтримки життєвого циклу продукту, яка втілилася в рамках технології CALS і реалізується сукупністю систем ІТ.

Інформаційна взаємодія всіх учасників життєвого циклу продукту має здійснюватися в єдиному інформаційному просторі, що використовує концепції відкритих архітектур, міжнародних стандартів та програм обміну даними. Перші кроки по організації такого простору пов'язані з CALS-технологій. Ці технології застосовуються як інструмент організації та інформаційної підтримки всіх учасників створення, виробництва та користування продуктом. Метою їх застосування є підвищення ефективності діяльності за рахунок прискорення процесів дослідження і розробки продукції, додання виробу нових властивостей, скорочення витрат виробництва і експлуатації продукції, підвищення рівня сервісу при експлуатації та технічному обслуговуванні.

Наступною проблемою, яку можна вирішити на основі використання CALS-технологій, є проблема якості, яка зводиться в основному до достовірності та якості інформації, що циркулює на всіх стадіях життєвого циклу виробу: проектування, впровадження, експлуатації і утилізації. Маючи достовірну інформацію, керівництво може контролювати хід виготовлення і вчасно впливати на процеси виробництва.

Для інформаційного супроводу вироби протягом життєвого циклу формується набір даних, який включає в себе інформацію про структуру виробу, його характеристики та властивості, організаційну інформацію для цілей управління, інформацію про контрольних випробуваннях та всю документацію, яка з'являється з моменту зародження виробу до його утилізації.

Весь обсяг інформації про виріб розподіляється за етапами життєвого циклу і фіксується у вигляді наступних даних: конструкторські, технологічні, виробничі, про якості, логістичні та експлуатаційні. Організація і використання таких різнорідних даних вимагає використання єдиного стандарту, яким є міжнародний стандарт ISO 10303 STEP (ГОСТ Р ISO 10303) - Стандарт про подання інформації про виріб і способів роботи з нею.

Ось деякі кількісні оцінки ефективності впровадження CALS в промисловості США: пряме зниження витрат на проектування - від 10 до 30%; скорочення часу розробки виробів - від 40 до 60%, часу виведення нових виробів на ринок - від 25 до 75%; зменшення частки шлюбу та обсягу конструктивних змін - від 20 до 70%; зниження витрат на підготовку технічної документації - до 40%, а витрат на розробку експлуатаційної документації - до 30%.

За закордонними даними, втрати, пов'язані з недосконалістю інформаційного взаємодії з постачальниками, тільки в автомобільній промисловості США складають близько 1 млрд дол. у рік. Аналогічні втрати мають місце і в інших галузях промисловості.

У тих же джерелах вказується, що витрати на розробку реактивного двигуна GE 90 для літака "Боїнг-777" склали 2 млрд дол., а створення нової моделі автомобіля компанії "Форд" коштує від 3 млрд до 6 млрд дол. Це означає, що економія від зниження прямих витрат на проектування тільки по двом зазначеним об'єктам може скласти від 500 млн до 2,2 млрд дол.

Як бачимо, впровадження CALS-технологій призводить до істотної економії і отримання додаткового прибутку, тому ці технології та їх окремі компоненти широко застосовуються в промисловості розвинутих країн. Так, з числа 500 найбільших світових компаній, що входять до переліку Fortune 500, близько 100% використовують такий найважливіший компонент CALS, як засобу PDM (Product Data Management - управління даними про виріб). Серед підприємств з річним оборотом понад 50 млн дол. такі системи використовують понад 80%.

У зв'язку з великими обсягами очікуваної економії і додаткових прибутків в цю сферу залучаються значні інвестиції, що вимірюються мільярдами доларів. За даними зарубіжних джерел, інвестиції уряду США в сферу CALS-технологій складають близько 1 млрд дол. у рік. Витрати інших країн менше, проте, наприклад, уряд Фінляндії витратила на національну програму в цій галузі понад 20 млн дол. і приблизно таку ж суму (близько 25 млн дол.) вклали в неї приватні компанії. Корпорація "General Motors" протягом 1990 - 1995 рр. витратила на ці цілі 3 млрд дол. Середні витрати на один проект, присвячений розв'язання локальної задачі в області CALS-технологій (наприклад, розробка стандарту або програми), становлять 1,2-1,5 млн дол. при середньому терміні виконання від двох до чотирьох років. Ці цифри свідчать про те, яке значення надають на Заході проблематики, пов'язаної з CALS-технологій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Життєвий цикл інформаційних систем
Життєвий цикл і типи організацій
Життєвий цикл товару
Життєвий цикл товару
Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази
Життєвий цикл розвитку людини
Життєвий цикл об'єктів нерухомості
Модель життєвого циклу організації І. Адізеса.
Залежність логістичного циклу від життєвого циклу товарів
Стадії та етапи технологічного життєвого циклу товарів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси