Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 16. Право і поведінку людей. правопорушення. юридична відповідальність

Правомірна поведінка

Правомірна поведінка - це суспільно необхідна, бажана або соціально допустимий, вольове діяння дієздатного суб'єкта, що відповідає вимогам норм права.

Правомірна поведінка - це дії суб'єкта, тобто це поведінка, виражене назовні. Не можна характеризувати як правомірні думки, бажання людини, його релігійні або ідеологічні переконання.

Правомірна поведінка становлять лише вольові дії, тобто дії, вчинені суб'єктом по своїй волі. Це добровільне поведінку суб'єкта, що володіє свідомістю, волею, здатністю передбачати можливі наслідки своїх дій.

Правомірна поведінка - соціально корисні дії. Це дії, адекватні способу життя, корисні (бажані), а часом і необхідні для нормального функціонування суспільства, сприяють його стабільності і розвитку.

Правомірна поведінка відповідає вимогам правових норм. Людина діє правомірно, якщо він точно дотримується правові приписи, не порушує їх.

Тільки при наявності всіх зазначених ознак дії можна характеризувати як правомірні.

Володіючи однаковими ознаками, правомірні дії неоднорідні за своїм зовнішнім проявам, суб'єктивними показниками. Тому в межах правомірної поведінки розрізняються його види. Правомірні дії можна класифікувати по суб'єктах, суб'єктивній стороні, зовнішнім виразом діянь і т. д.

В залежності від суб'єктів права, здійснюють правомірні дії, останні поділяються па правомірне індивідуальне або групове поведінка. Якщо перше передбачає діяльність окремого індивіда, то у другому випадку - це закріплена правом діяльність трудового колективу, державного органу, організації - юридичної особи.

За зовнішнім висловом - об'єктивної боці-правове поведінка може виражатися у формі активних дій або бездіяльності.

В залежності від юридичних наслідків розрізняють юридичні акти, юридичні вчинки і дії, що створюють об'єктивований результат. В даному разі правомірні дії виступають як юридичні факти.

Суб'єктивна сторона становить мотиваційну основу поведінки, відображаючи ставлення людини до свого діянню, ступінь відповідальності при реалізації правових приписів. Залежно від характеру мотивації по суб'єктивній стороні - розрізняють наступні види правомірних дій:

- соціально активна поведінка, що свідчить про високий ступінь відповідальності суб'єкта. При реалізації правових норм він діє дуже активно, ініціативно, прагнучи здійснити правовий припис як можна краще, ефективніше, принести максимум користі суспільству. Правова активність може виявлятися в різних сферах суспільного життя. Так, у виробничій сфері - це творче ставлення до праці, постійне підвищення його продуктивності, ініціатива в роботі. В політичній - активна участь у виборній кампанії, обговоренні законопроектів і т. д.;

- законослухняну поведінку - відповідальна правомірну поведінку, що характеризується свідомим підпорядкуванням людей вимогам закону. Правові приписи в цьому випадку реалізуються добровільно, на основі належної правосвідомості, свідомого ставлення суб'єкта до права, до своїх дій. Подібна поведінка переважає в структурі правомірної поведінки;

- конформістське поводження, якому притаманна низька ступінь соціальної активності. Суб'єкт пасивно реалізує правові приписи, прагнучи пристосовуватися до оточуючих, бажаючи отримати їх схвалення;

- маргінальний (від лат. - "що знаходиться на краю") поведінка, яка хоча і є правомірним, але в силу низького рівня відповідальності індивіда знаходиться як би на грані антигромадського, неправомірного. В цьому випадку людина діє правомірно не в силу переконання в необхідності відповідної поведінки, а через острах покарання або в очікуванні заохочення. Як тільки можливість покарання або перспектива заохочення зникає, людина порушує норму права, діє протиправно. Наприклад, пасажир оплачує проїзд тільки тому, що в салоні знаходиться контролер, який може накласти штраф за безквитковий проїзд. При відсутності контролера (відсутність загрози штрафу) такий пасажир не оплачує проїзд, порушуючи норму права;

- звичне поведінка, що займає особливе місце в цій класифікації, коли правомірні дії в силу багаторазового повторення перетворюються у звичку. Наприклад, досвідчений шофер дотримується правил дорожнього руху, не осмислюючи конкретні пункти нормативного акта, діючи як би автоматично, в силу звички.

З точки зору права всі вказані види поведінки правомірні, тобто відповідають вимогам правових норм і цілям законодавства і не тягнуть за собою будь-яких негативних наслідків з боку держави. Однак їх соціальна значущість різна. Соціально активна поведінка підтримується державою. У різних сферах суспільного життя законодавчо закріплюються різні заходи заохочення соціально активних осіб (подяки, преміювання, нагородження грамотою, орденами і медалями тощо). Звичайно, соціальна активність не може бути образом життя всіх громадян, однак від їх активності багато в чому залежить характер розвитку суспільства і держави.

Найбільш масовий характер має законослухняну поведінку.

Маргінальне і конформістське поводження не можна вважати бажаним для суспільства. Однак, оскільки суб'єкти в даному випадку не порушують правових норм, воно допускається державою. Скорочення кількості осіб - носіїв такої поведінки здійснюється шляхом проведення виховної роботи з метою підвищення рівня правосвідомості та відповідальності громадян.

В юридичній літературі розрізняються підвиди правомірної поведінки в залежності від галузевої приналежності реалізуються в поведінці норм. За цією підставою розрізняють правомірну поведінку, що здійснюється у сфері конституційних, цивільно-правових, адміністративних, трудових та інших відносин.

На жаль, далеко не завжди суб'єкти діють правомірно. Досить часто норми права порушуються, мають місце не тільки небажані, а й неприпустимі, шкідливі для суспільства варіанти поведінки. Така поведінка - антипод правомірної - характеризується як правопорушення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність
Правопорушення та юридична відповідальність
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Управління організаційним поведінкою людей і процесами
Склад правопорушення. Підстава юридичної відповідальності
Моделі поведінки
Відповідальність за шкідливі наслідки від правомірної діяльності.
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси