Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Аналіз фінансової звітності»
БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ - ОСНОВА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ Обліково-аналітичне забезпечення систем управління Інформаційні потреби менеджменту комерційних організацій Оцінка якості та удосконалення бухгалтерської (фінансової) звітності Еволюція звітності в умовах ринкової економіки Завдання і зміст аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності Види аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіЕкспрес-аналіз бухгалтерської (фінансової) звітностіДеталізований аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності ОСНОВНІ МЕТОДИ (ІНСТРУМЕНТИ) АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Система методів аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності Математичне моделювання в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності Евристичні методи аналізу БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ Мети та завдання аналізу балансу комерційної організаціїДжерела інформації для аналізуОцінка надійності інформаціїЧитання інформації Аналітичний баланс-нетто: цілі, завдання і способи формування Аналіз активів Аналіз оборотних активівАналіз складу та структури оборотних активів Аналіз запасівГотова продукціяАналіз дебіторської заборгованостіАналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргахКороткострокові фінансові вкладенняАналіз грошових коштів Аналіз необоротних активівАналіз нематеріальних активівРезультати досліджень і розробокАналіз основних засобівАналіз незавершеного будівництва Аналіз дохідних вкладень в матеріальні цінностіАналіз довгострокових фінансових вкладеньВідстрочені податкові активиІнші необоротні активи Аналіз капіталу і зобов'язань організації Аналіз власного капіталу (капіталу) організаціїПоняття та порядок розрахунку чистих активівАналіз складу та структури власного капіталу Аналіз зобов'язань організації АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ Значення і цільова спрямованість звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці Поняття доходів і витрат організації їх класифікація у звіті про прибутки та збитки Система показників фінансових результатів організації Методи аналізу звіту про прибутки та збитки Аналіз якості прибутку та факторів, використовуваних для прогнозування фінансових результатів АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ Значення і цільова спрямованість звіту про рух грошових коштів Визначення та класифікація грошових потоків. Поняття операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Формати звіту про рух грошових коштів Зміст звіту про рух грошових коштів, представлення та аналіз інформації про грошових потоках в річної бухгалтерської (фінансової) звітності Непрямий метод аналізу грошових потоків Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі грошових потоків АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методуНадійність показників фінансової звітностіПорівнянність показників звітностіВзаємозалежність показників звітності Показники поточної платоспроможності і ліквідності Показники ділової активності та оборотності коштів Показники фінансової структури і довгострокової платоспроможності Показники оцінки ефективності бізнесуЕфективність інвестиційної діяльностіЕфективність фінансової діяльності Показники активності на ринку цінних паперівАналіз причин зміни величини прибутку на акцію АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ Нормативне регулювання розкриття інформації про сегменти Подання інформації про сегменти в поясненнях до бухгалтерської звітності. Аналіз основних показників сегментів ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Цілі, завдання та етапи формування прогнозної фінансової звітності Моделі і методи, що використовуються при прогнозуванні фінансової звітностіПерша група - методи експертних оцінокДруга група - детерміновані методиТретя група - стохастичні методиПрийом "пробки"Прийом "відсотка з продажів"Прийом пропорційних залежностей з визначенням і усуненням вузьких місць Фінансове планування на основі бюджетної моделі організації Інструменти бізнес-аналізу
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси