Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Резюме

Навчання - це будь-систематичний процес, що використовується організаціями для розвитку знань працівників, їх навичок, зміни поведінки або установок, щоб підвищити внесок у досягнення організаційних цілей.

Вчені виділяють також види навчання, що розрізняються цілеспрямованістю та змістом навчання. Це:

o підготовка кадрів планомірне і організоване навчання і випуск кваліфікованих кадрів для всіх галузей людської діяльності, які володіють сукупністю спеціальних знань, умінь, навичок і способів спілкування;

o підвищення кваліфікації кадрів - навчання кадрів з метою удосконалення знань, умінь, навичок та способів спілкування у зв'язку із зростанням вимог до професії або підвищенням у посаді;

o перепідготовка кадрів - навчання кадрів з метою освоєння нових знань, умінь, навичок та способів спілкування у зв'язку з оволодінням новою професією або зміненими вимогами до змісту та результатів праці.

Для того щоб навчання було ефективним, необхідно проводити оцінку потреб у навчанні персоналу. Серед способів визначення потреб відомі такі, як оцінка інформації про працівників, наявної в кадровій службі (стаж роботи, робочий досвід, базову освіту, брав працівник раніше участь в програмах навчання або підвищення кваліфікації та ін); щорічна оцінка робочих результатів (атестація); аналіз довгострокових та короткострокових планів організації; спостереження за роботою персоналу та аналіз проблем, що заважають ефективній роботі; збір і аналіз заявок на навчання персоналу від керівників підрозділів; індивідуальні заявки і пропозиції працівників; організація роботи з кадровим резервом та робота з планування кар'єри: опитування працівників; вивчення досвіду інших організацій та ін.

Всі види навчання здійснюються в різних формах і за допомогою різних методів. Серед форм виділяють традиційні і сучасні форми навчання.

o Внутрішнє навчання - це навчання, що проводиться всередині компанії, її силами.

o Зовнішнє навчання - це навчання, яке здійснюється силами компаній, що надають послуги з навчання персоналу.

o Модульна форма навчання.

o Форма дистанційного навчання.

o Форма мультимедійного навчання.

Виділяють традиційні методи навчання, методи активного навчання і методи навчання на робочому місці. До традиційних відносять: лекції, семінари, видеообучение - це методи, які найбільш часто використовуються при передачі і закріплення найрізноманітніших знань. Багато поколінь студентів навчалися і продовжують вчитися, в основному отримуючи знання під час лекцій н семінарів, і те, що саме ці методи навчання на сьогоднішній день залишаються переважаючими, доводить їх досить високу ефективність.

До методів активного навчання, тобто методів, що приділяють велику увагу практичної обробці передаються слухачам знань, навичок і умінь, відносяться: тренінги, групові обговорення, ділові та рольові ігри, поведінкове моделювання, розбір практичних ситуацій, баскет-метод.

Методами навчання на робочому місці вважаються такі методи: виробничий інструктаж, наставництво, стажування, ротація кадрів, використання працівників як асистентів, підготовка проектних групах. Ця група методів реалізується для оволодіння необхідними навичками і ознайомлення працівників з тим, як користуватися наявним обладнанням та інструментами безпосередньо в процесі виконання професійної діяльності.

В якому б вигляді не здійснювалося навчання персоналу, будь то підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації, воно покликане підготувати персонал до правильного рішення більш широкого кола завдань та забезпечити високий рівень ефективності в роботі. При цьому воно дозволяє не тільки підвищувати рівень знань працівників і виробляти необхідні професійні навички, але й формувати у них таку систему цінностей і установок, яка відповідає сьогоднішнім реаліям і підтримує ринкову організаційну стратегію.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

РЕЗЮМЕ
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
Резюме
РЕЗЮМЕ
Резюме
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси