Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційні форми і методи професійного навчання

Методи професійного навчання

Вітчизняна і зарубіжна практика професійного навчання виробила широкий спектр методів, прийомів, технологій, процедур, тренінгів, форм професійної підготовки і перепідготовки працівників, підвищення кваліфікації, освоєння нових професій, нової техніки, програмного забезпечення та ін

Методи навчання можна поділити на три групи.

1. Методи навчання на робочому місці:

o демонстрація;

o наставництво;

o кураторство;

o робочі ротації (ротація праці).

2. Методи навчання на робочому місці або поза його:

o активне навчання;

o професійний інструктаж;

o завдання для самостійної роботи;

o розробка проекту;

o спрямоване читання;

o навчання з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій;

o мультимедійне навчання.

3. Методи навчання поза робочого місця:

o лекція;

o диспут;

o обговорення;

o аналіз конкретних ситуацій;

o рольові ігри, моделювання;

o групове завдання;

o групова динаміка;

o тренінг впевненості в собі;

o дистанційне навчання.

Методи навчання на робочому місці

Демонстрування - метод навчання, при якому викладач (тренер, майстер своєї справи) показує, розповідає, як виконувати роботу. Одночасно навчається пропонується повторити дії викладача (наприклад, при навчанні їзди на автомашині). Таким чином, в процесі навчання активно задіяний навчається.

При всій своїй простоті і поширеності даний метод не забезпечує стрункої системи навчання і може бути використаний в якості допоміжного в сукупності з іншими методами.

Наставництво - професійна підготовка молодих працівників досвідченими кваліфікованими фахівцями. Широко застосовувалося в минулі роки і добре мотивувалося.

Кураторство (куратор - від лат. піклувальник) - форма контролю з боку спеціально відібраних людей за певним видом діяльності або групою осіб (особою), що допомагають галузей, якими розвиватися у своїй професії.

Робочі ротації (планомірне придбання досвіду) - переміщення працівника з одного робочого місця на інше, з одного відділу в інший, що дозволяє студенту купувати додаткові завдання та навички.

Ротація праці забезпечує організації реальну гнучкість у кадровому забезпеченні за рахунок багатопрофільної підготовки працівників. Ротація може бути також використана для формування кадрового резерву.

Методи навчання на робочому місці або поза його

Активне навчання - метод занурення в реальні проблемні ситуації або реальне середовище проживання (наприклад, при вивченні іноземних мов використовується метод занурення в мовне середовище).

Активне навчання має широкий набір методів. Важливе місце серед них займає метод мозкового штурму (brain storming), або мозковий атаки, - один з методів інтелектуально-креативної активізації людських ресурсів організації.

Технологія мозкового штурму була розроблена Алексом Осборном (США) в 1950-х рр. з метою стимулювати творчі починання та генерування ідей. Метод заснований на нагромадженні максимально доступного числа різних ідей, спонтанно генеруються усіма учасниками процесу.

Мозкова атака (МЛ) заснована на гіпотезі про існування серед великого числа ідей декількох корисних для вирішення конкретної проблеми. Тому метою мозкової атаки є виявлення таких ідей, здатних вирішити дану проблему.

Методи цього типу відносяться до числа найбільш ефективних прийомів продукування нових ідей, колективного пошуку нетрадиційних шляхів вирішення проблеми (відомі також під назвою колективної генерації ідей).

При проведенні МА необхідно дотримуватися певних правил, суть яких зводиться до наступного:

- щоб досягти результату, необхідно створити атмосферу вільного мислення, можливість висловлення будь-яких суджень, якщо вони навіть здаються на перший погляд абсурдними;

- не допускати критики;

- не припиняти обговорювати ні одну ідею, висловлювати якомога більше ідей, продукувати ланцюгову реакцію ідей;

- заохочувати і викликати асоціативне мислення. Запропонована до обговорення проблема повинна бути влучно сформульована. На цій стороні справи слід зупинитися більш детально, оскільки від правильної постановки проблеми залежить і відповідне її рішення.

Проблеми виникають і формулюються на основі проблемних ситуацій. В ході проведення досліджень розвитку науки, техніки, виробничих, технічних, соціально-економічних та інших систем і процесів у природі та суспільстві виявляються все нові і нові проблемні ситуації. Поява будь-якого нового знання тягне за собою нові проблемні ситуації, відбувається безперервна проблематизація отриманих результатів досліджень. Інакше кажучи, нові знання породжують нові проблеми.

З'являються таким чином проблемні ситуації являють собою суперечливу єдність відомого і невідомого. Звідси виникає необхідність в знаходженні відсутніх (непізнаних) елементів, і по відношенню до них формулюються проблеми, що вимагають відповіді на питання: що являють собою ці елементи, які їх природа, властивості, причини і т. д.?

Сформульована таким чином проблема стає ядром проблемної ситуації, стягує до себе всі відомі компоненти. Проблемна ситуація найчастіше існує у вигляді протиріч між тими чи іншими елементами знання, існуючим порядком речей (відносин) і новими вимогами (наприклад, вимоги робочих про зміну режиму роботи на конвеєрі, поліпшенні умов праці тощо). За все це свідчить лише про наявність якогось неблагополуччя в системі відносин (знання) до тих пір, поки не буде чітко сформульована проблема, що вимагає вирішення (усунення суперечностей).

Професійний інструктаж - метод навчання, що представляє собою поєднання розповіді і показу - пояснень і демонстрування. У процесі навчання використовуються відеоматеріали, схеми, діаграми та інші наочні посібники.

Завдання для самостійної роботи використовується в якості форми навчання для перевірки знань та їх використання. Наприклад, студенту пропонується розробити бізнес-план на обрану тему або скласти аналітичний звіт з кадрового аудиту, проведеного в конкретній організації.

Розробка проекту - форма завдання того, хто навчається, при виконанні якого необхідно показати отримані знання та вміння використовувати їх на практиці, наприклад у вигляді розробленої проектної документації.

Структура проектної документації у відповідності з Державним стандартом наведена в табл. 4.3. При цьому кожна зі стадій проектної документації може містити ноу-хау.

Таблиця 4.3. Види проектної документації

Найменування документа

Зміст документа

Технічне пропозицію

Вид проектної конструкторської документації, що містить техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки виробу (продукту) і уточнюючої вимоги до його виготовлення, отримані па підставі аналізу технічного завдання та опрацювання можливих варіантів технічних рішень вироби

Ескізний проект

Вид проектної конструкторської документації на виріб (продукт), що містить принципові конструкторські рішення, що дає загальне уявлення про конструкції та принцип роботи виробу, що визначає його відповідність призначенню і маркетингові характеристики

Технічний проект

Вид проектної конструкторської документації на виріб, що містить остаточні технічні рішення, що дає повне уявлення про конструкції розроблюваного вироби і включає дані, необхідні і достатні для розробки робочої конструкторської документації

Попередній проект

Технологічна документація, призначена для виготовлення і випробування макета виробу та (або) його складових частин на підставі конструкторської документації, виконаної на стадіях ескізного і технічного проектування

Розробка реального проекту вимагає високого рівня навчання, і виконуються такі завдання часто колективом учнів.

Спрямоване читання може бути корисним способом отримання знань за умови розуміння навчаються корисності рекомендованих книг, а також невідворотність покарання за невивчений урок (непрочитане книгу).

Навчання з використанням обчислювальної техніки та інформаційних технологій - це форма індивідуального навчання з використанням нових технологій у сфері освіти. Іноді цей метод називається дистанційним навчанням. При цьому широко використовуються інтерактивне відео, Інтернет.

Інтерактивне відео засноване на злитті двох технологій навчання: обчислювальних технологій і відео, що в кінцевому рахунку дає високий ефект. Інтерактивне відео індивідуально, доступно в будь-якому порядку.

Мультимедійне навчання - це комплексна організаційна система, яка об'єднує видеосредства, підручники, графіки, фотографії, анімацію, в сукупності створюють активну комп'ютерну програму. У подібних програмах широко застосовуються різні підходи до навчання, що підсилюють один одного. Учні можуть працювати в режимі онлайн, що дозволяє підвищувати концентрацію уваги і поліпшити запам'ятовування інформації. Цей метод ефективний при проведенні практичних занять, моделюванні, навчанні управлінню людьми і регулювання міжособистісних відносин.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Форми і методи навчання персоналу
Методи контролю навчання
СУЧАСНІ МЕТОДИ, СЕРЕДОВИЩА І СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
СУЧАСНІ МЕТОДИ, СЕРЕДОВИЩА І СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Методи навчання персоналу
Методологічні засади навчання
Методи навчання поза робочого місця
Організація робочих місць
Проектування робочого місця
Методи навчання поза робочого місця
Організація робочих місць
Проектування робочого місця
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси