Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Кримінально-процесуальне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості попереднього розслідування у кримінальних справах щодо неповнолітніх

Попереднє розслідування у кримінальних справах щодо неповнолітніх проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання (ст. 150,151 КПК). В даний час підслідність кримінальних справ про злочини, скоєних неповнолітніми, визначається в загальному порядку, без урахування специфіки виробництва й особистості обвинувачуваного. Припинив свою дію в 2002 р. КПК РРФСР допускав виробництво попереднього розслідування по справах неповнолітніх тільки у формі попереднього слідства (ст. 126 КПК РРФСР). Річ у тім, що виробництво по кримінальній справі щодо неповнолітнього має ускладнений порядок (розширений предмет доказування, вимога про обов'язкове виробництві в ряді випадків судової експертизи, додаткові учасники процесу та ін), що вимагає великих тимчасових витрат, ніж виробництво відносно повнолітніх обвинувачених. Також слід враховувати, що Мінімальні стандартні правила ООН орієнтують держави на встановлення спеціалізації органів, що проводять розслідування у кримінальній справі про злочин, вчинений неповнолітнім (п. 12.1 ст. 12). Представляється, що існував раніше у російському кримінальному судочинстві порядок віднесення кримінальних справ про злочини, скоєних неповнолітніми, виключно до підслідності органів попереднього слідства був доцільним та обґрунтованим.

При виробництві попереднього розслідування по справах неповнолітніх існує ряд особливостей, які повинні неухильно дотримуватися незалежно від форми розслідування.

Вимога про виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо неповнолітнього, який брав участь у вчиненні злочину з дорослими, означає обов'язок дізнавача, слідчого по кожній справі з участю неповнолітнього вирішувати питання про можливість виділення в окреме провадження кримінальної справи щодо неповнолітнього. Спільне виробництво у відношенні неповнолітнього і дорослих обвинувачених здатне завдати шкоди неповнолітньому, так як може надати негативний вплив на сприйняття вчиненого неповнолітнім, спровокувати асоціальну поведінку неповнолітнього, завдати шкоди репутації неповнолітнього. Але не завжди представляється можливим виділити кримінальну справу стосовно неповнолітнього без шкоди для розслідування та подальшого вирішення справи в суді. Закон допускає виділення, якщо це не позначиться на всебічності та об'єктивності досудового розслідування і вирішення кримінальної справи. Але якщо виділення кримінальної справи в окреме виробництво неможливо, то до неповнолітнього обвинуваченому, залученим по одній кримінальній справі разом з дорослими, застосовуються правила гол. 50 КПК, що регламентують провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх. Таким чином, неповнолітній обвинувачений і в цьому випадку зберігає всі процесуальні переваги, передбачені законом щодо неповнолітніх. Крім того, з урахуванням одночасної участі у процесі повнолітніх і неповнолітніх обвинувачених законом передбачені заходи по огорожі неповнолітнього від негативного впливу з боку дорослих, які застосовуються на досудовій стадії та при розгляді справи в суді (особливий порядок ознайомлення неповнолітнього з матеріалами кримінальної справи, видалення неповнолітнього підсудного з залу судового засідання на час дослідження обставин справи).

Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого передбачено кримінально-процесуальним законом тільки при розслідуванні кримінальних справ про злочини, скоєних неповнолітніми, і є особливістю, притаманною провадження по справах неповнолітніх.

Законний представник допускається до участі в кримінальній справі на підставі постанови слідчого, дізнавача з моменту першого допиту неповнолітнього як підозрюваного чи обвинуваченого.

Участь в кримінальному процесі особи, що не володіє, як правило, спеціальними знаннями в галузі права, не є фікцією і дозволяє, реалізуючи надані КПК законному представнику повноваження, не тільки надавати психологічну підтримку неповнолітнього, інтереси якого він представляє, але і захищати його права та інтереси. Правомочності законного представника у ході досудового провадження по кримінальній справі визначені у ч. 2 ст. 426 КПК і полягають у його праві:

- знати, в чому підозрюється або обвинувачується неповнолітній;

- бути присутнім при пред'явленні обвинувачення;

- брати участь у допиті неповнолітнього підозрюваного, обвинувачуваного, а також з дозволу слідчого - в інших слідчих діях, вироблених з його участю і участю захисника;

- знайомитися з протоколами слідчих дій, в яких він брав участь, і робити письмові зауваження про правильність та повноту зроблених у них записів;

- заявляти клопотання і відводи, приносити скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора;

- подавати докази;

- по закінченні попереднього розслідування знайомитися з усіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з нього будь-які відомості і в будь-якому обсязі.

Незважаючи на те, що в якості законних представників, як правило, виступають батьки (усиновлювачі), законом передбачені заходи, спрямовані на захист неповнолітнього від дій цих осіб. Справа в тому, що значна кількість злочинів скоюється неповнолітніми з неблагополучних сімей та представлення інтересів неповнолітнього батьком, ведуть асоціальний спосіб життя, не тільки є неефективним, але й може завдати шкоди інтересам неповнолітнього.

Тому при наявності підстав вважати, що дії законного представника завдають шкоди інтересам неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, за постановою дізнавача, слідчого, законний представник може бути усунений від участі у кримінальній справі. У цьому випадку до участі в кримінальній справі допускається інший законний представник неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості призначення та виконання кримінальних покарань стосовно неповнолітніх осіб
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Особливості провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
ЗАКІНЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Поняття і система загальних умов виробництва попереднього розслідування
Особливості судового розгляду у кримінальних справах щодо неповнолітніх
Загальна характеристика попереднього розслідування кримінальних справ
Особливості перебігу строків давності, дострокового припинення покарань та їх кримінально-правових наслідків для неповнолітніх осіб
Особливості розслідування злочинів неповнолітніх
Провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси