Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кредиторська заборгованість як джерело короткострокового фінансування підприємства

Основним джерелом короткострокового фінансування фірми є заборгованість перед контрагентами (торгова кредиторська заборгованість). Це кредит, який надається фірми її постачальниками. Кредиторська заборгованість є спонтанним джерелом фінансування. Фірма не прагне спеціально його залучити, він з'являється внаслідок звичайної операційної діяльності. Якщо обсяги діяльності підприємства зростають, зростає і величина кредиторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість доступна компаніям, які здаються постачальникам кредитоспроможними. Таким чином, для отримання цього виду кредиту фірма повинна мати:

o достатню (і стабільну) виручку за ретроспективний період;

o задовільну ліквідність;

o хорошу кредитну історію;

o надійні взаємини з постачальниками.

Хоча видається, що кредиторська заборгованість є безкоштовним джерелом фінансування, в більшості випадків це не так. Постачальники, як правило, надають знижки за попередню оплату (див. приклад 10.2) або штрафи за перевищення спочатку встановлених термінів оплати. У цих випадках необхідно приймати рішення, враховуючи грошові потоки, пов'язані з наданням знижки і відмовою від неї.

В табл. 13.5 представлена приблизна вартість відмови від знижки при різних умовах її надання.

Таблиця 13.5. Вартість відмови від знижки при різних умовах її надання

Умова надання знижки

Розмір знижки, %

Строк, на який надається знижка, дн.

Термін оплати, дн.

Вартість відмови від знижки, %

1

10

20

73

2

10

15

21

3

10

60

22

2

15

45

25

2

10

30

36

З таблиці можна побачити, шануй вартість відмови <п знижки завжди перевищує для фірми вартість залучення позикових засобів. Таким чином, якщо постачальники надають фірмам знижки:

а) компанія без фінансових труднощів повинна завжди користуватися знижкою. Використання опціону знижки дозволяє компанії знизити фінансові витрати;

б) компанія, яка не може знайти коштів і скористатися знижкою, повинна платити тільки в кінці періоду кредитування або трохи пізніше.

Кредиторська заборгованість дає підприємству значні переваги. Це гнучка форма фінансування, яка автоматично зростає або скорочується в залежності від обсягів діяльності фірми.

Крім спонтанної кредиторської заборгованості, компанія використовує також в якості джерел фінансування так звані стійкі пасиви - це заборгованість, що виникає періодично і в постійному обсязі (заборгованість по заробітній платі, податків і зборів, комунальних платежів тощо).

Компанія також може займати короткострокові кошти у комерційних банків або на грошових ринках.

Факторинг як джерело короткострокового фінансування

Одним із джерел фінансування операційної діяльності підприємства виступає факторинг.

Факторинг - це довгострокове угоду, за якою посередник (фактор) купує рахунки дебіторів підприємства, приймає на себе ризик неплатежу по кожному з рахунків і відповідає за забезпечення надходження грошей на сплату. Фактор також проводить перевірку кредитоспроможності клієнтів. Факторингова компанія купує у фірми-постачальника його платіжні документи па суму 5 і тим самим бере на себе зобов'язання затребувати з покупця всю суму з урахуванням пені за прострочення. Типова схема факторингових операцій показано на рис. 13.8.

Процес факторингу:

Рис. 13.8. Процес факторингу:

1 - поставка товару в кредит; 2 - виставлення агентом рахунку покупцю; 3 - сплата авансового платежу (до 80% основної суми); 4 - повернення покупцем грошей агенту; 5 - виплата підприємству решти 20% за вирахуванням комісійної винагороди фактору та відсотків за кредит

Відмінності між факторингом і кредитом перераховані в табл. 13.6.

Таблиця 13.6. Відмінності між факторингом і кредитом

Факторинг

Кредит

Постачальник не перераховує певну суму у виконання своїх зобов'язань, а передає певне право (право вимоги)

Боржник перераховує кредитору певну суму у виконання своїх зобов'язань

Дохід фактора - дисконт між виданої постачальника і сумою отриманою сумою з боржника

Дохід кредитора - періодичні платежі в процентному відношенні до суми кредиту

Грошову суму, передану постачальнику, повертає боржник - третя особа

Борг повертає особа, яка отримала гроші в борг, хоча не виключається можливість виконання зобов'язань третьою особою

За змістом факторинг являє собою фінансування під заставу дебіторської заборгованості (право власності переходить до кредитора, позичальник не планує викупити заставлене майно). Тому плата за факторинг розраховується аналогічно плати за кредит і включає в себе комісійну винагороду і відсоток за користування факторинговими засобами. Сума відсотка за кредит може бути визначена за формулою

де 5ВЫПЛ - сума, виплачена факторингової фірмою клієнту; р - ставка відсотка для аналогічних по ризику операцій; Т- час дії договору факторингу.

Існують дві форми факторингу. За першою з них - традиційному факторингу - фактор виконує функцію з надання грошей в борг, виконуючи платежі авансом ще до надходження грошей від дебіторів. Фактор зазвичай виплачує авансом 70-90% суми виставленого рахунку та стягує відсотки за ставкою, що перевищує на 1-1,5%-ву ставку для звичайних позичальників. Інша сума виступає в якості страхового фонду і виплачується, якщо підприємство-споживач повністю оплачує платіжні документи, тим самим страхуючи ризик відмови споживача від акцепту або банкрутства. Сума авансу залежить від ступеня "разбавленності" дебіторської заборгованості за наявності сумнівних боргів, повільної оборотності і т. д. Частка страхового фонду може бути визначена як середньоквадратичне відхилення даних, одержуваних за наступною формулою:

де 5^ - сума, витрачена банком на придбання дебіторської заборгованості; 5П - сума, одержана фактором після закінчення дії договору факторингу.

За другою формою - строковим факторингу - фактор не надає грошей у борг. Підприємство і фактор домовляються про межі кредиту і встановлюють періодично уточняемый середній період отримання грошей фактором від усіх дебіторів. Фактор виплачує підприємству суми, виходячи з узгодженого періоду незалежно від того, сплатив чи клієнт фактору гроші чи ні. Наприклад, в кінці нормального 30-денного періоду дебітор сплатив лише 5 млн руб. за рахунком на загальну суму 10 млн руб. Фактор передає підприємству всю суму рахунку, а з решти суми боргу стягує відсотки. Такий вид факторингу дозволяє застрахуватися від сумнівних боргів.

Завдяки використанню факторингу підприємство може:

o прискорити оборотність оборотного капіталу і тим самим скоротити потребу у фінансуванні;

o обмежити величину витрат, пов'язаних з обслуговуванням кредитів, стягненням дебіторської заборгованості та її бухгалтерським обліком;

o захистити себе від сумнівних боржників. Основні переваги факторингу перераховані в

табл. 13.7.

Таблиця 13.7. Переваги факторингу

Постачальник

Покупець

Факторингова компанія

Нарощування обсягу продажів

Отримання товарного кредиту (відстрочка платежу)

Зростання доходів за рахунок процентів по кредиту, оплати комісійних послуг, відсотків від обороту за ризик

Збільшення кількості покупців

Усунення ризику придбання товарів низької якості

Забезпечення конкурентоспроможності

Розширення закупівель

Зміцнення зв'язків З контрагентами

Можливість надання покупцям пільгових умов оплати товарів

Зміцнення ринкових позицій

Зміцнення ринкових позицій

Прискорення оборотності оборотних коштів

Краще використання оборотних коштів

Розширення кола послуг для клієнтури

Зміцнення фінансового становища

Збільшення числа клієнтів

Диверсифікація бізнесу

Головною складовою ефекту факторингу є отримання грошей відразу ж після відвантаження продукції, причому ці кошти - власні кошти підприємства, а не позикові.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства
;Дебіторська і кредиторська заборгованість"
Факторинг і його роль у джерелах фінансування діяльності підприємства
Управління короткостроковими джерелами фінансування
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Факторинг і його роль у джерелах фінансування діяльності підприємства
Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства
ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Зовнішні джерела фінансування
Управління короткостроковими джерелами фінансування
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук