Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пропозиція товарів і послуг. Закон пропозиції

Аналіз пропозиції буде трохи коротше, ніж аналіз попиту, так як багато проблем, що стосуються пропозиції, подібні до тих, що вивчалися в попиті, і тому немає потреби в повному повторенні.

Будь-яка ринкова угода вимагає наявності як покупців, так і продавців. Під останніми розуміються організації, приймають рішення про обсяг товарів, необхідних споживачам. До них належать власне продавці, виробники, різні види бізнесу, фірм та підприємництва. Попит представляє тільки один з аспектів рішення щодо цін і обсягу реалізації товарів; пропозиція - інший, не менш важливий аспект угоди. При цьому споживачі прагнуть максимізувати корисність, а виробники (продавці) - прибуток.

Пропозиція проявляється у здатності й бажанні продавати (виробляти) певну кількість товарів за альтернативними цінами в рамках відомого періоду часу при інших рівних умовах.

Рішення виробників про обсяги виробництва та продажу знаходиться під впливом закону пропозиції, який стверджує, що при інших рівних умовах високі ціни стимулюють розширення виробництва і реалізацію більшого обсягу товарів у межах певного періоду часу. І навпаки, у міру зниження цін падають прибутковість і стимули до розширення виробництва та обсягу продажів.

Пропозиція, як і попит, залежить від багатьох змінних, що математично можна виразити наступним чином:

Ця багатофакторна функція пропозиції констатує, що кількість відомого товару X для продажу за певний час t залежить не тільки від ціни даного товару Pxt, але і від рівня технології його виробництва Ht, від ціни використовуваних ресурсів виробництва РFt, від цін будь-яких товарів, пов'язаних з виробництвом, Рrt і від очікування виробниками майбутніх цін на виготовлені ними товари

Якщо прийняти, що всі фактори, крім ціни даного товару, постійні, то функція буде відбивати залежність кількості запропонованої продукції від її ціни:

Як і функція попиту, функція пропозиції показує не тільки ту кількість товару, яку виробники готові реалізувати за певною ціною, але і обсяги, які вони готові продати на ринку по кожній можливій ціні.

Функція пропозиції тільки від власної ціни товару X також може задаватися трьома способами: аналітичним - (наприклад,), табличним та графічним.

В табл. 5.3 показано взаємини між вибраними альтернативними цінами м'яса і відповідною кількістю його пропозиції, при інших рівних умовах, зазначених у колонці 4. Слід зазначити, що дані пропозиції м'яса та його ціни ув'язані простим рівнянням Q = 2Р. При цьому Р не може бути менше 10 руб. за 1 кг м'яса. Якщо взяти будь-яку ціну на м'ясо з колонки 2 і ввести її в зазначене рівняння, то можна розрахувати загальні відповідні витрати на кількість пропозиції Q в колонці 3.

Альтернативні

варіанти

Ціни Р. руб./кг

Обсяг пропозиції Q, кг/міс.

Фіксовані

фактори

1

2

3

4

G

10

20

Ціни виробничих ресурсів, технічні знання, ціни альтернативних вкладень, очікування майбутніх цін на чинники виробництва і продукцію, що випускається, кількість виробників і т. д.

Н

8

16

J

6

12

I

4

8

До

2

4

L

1

2

Крива пропозиції м'яса на рис. 5.4 побудована за даними табл. 5.3 та ілюструє, як обсяг пропозиції м'яса варіює з його ціною за інших рівних умов.

Рис. 5.4. Крива пропозиції м'яса

Виходячи із закону пропозиції обсяг пропозиції прямо пропорційний ціні товару, і тому крива пропозиції має позитивний нахил, або QS : PS > 0. Крива, що відображає обсяг пропозиції товару в залежності тільки від його ціни, дістала назву кривої пропозиції. Її позитивний нахил пояснюється зростанням альтернативних витрат, що викликаються падінням віддачі змінних, які використовуються у виробництві даного товару.

У концепції пропозиції, як і попиту, слід чітко відрізняти зміна обсягу пропозиції від зміни пропозиції. Зміна обсягу пропозиції - зміна кількості товару, що пропонується для продажу у відповідь на зміну ціни при інших рівних умовах (рис. 5.5). Воно відображається рухом точки вздовж кривої пропозиції. Наприклад, підвищення ціни на м'ясо з 40 до 60 руб. збільшить його пропозицію з 8 до 12 кг

Рис. 5.5. Зміна в пропозиції м'яса

Зміну пропозиції товару - зміщення всієї кривої пропозиції у відповідь на дію нецінових факторів. Крива пропозиції може зміщуватися як вліво (зменшення пропозиції), так і вправо (збільшення пропозиції) під впливом наступних факторів:

Зсув вліво (зменшення пропозиції):

Зсув вправо (збільшення пропозиції):

o зменшення кількості виробників і продавців;

o погіршення технології;

o зростання витрат на ресурси;

o погіршення технічних знань;

o очікуване падіння цін на продукцію;

o збільшення податків, зменшення субсидій.

o поліпшення технічних знань;

o прогрес в технології;

o падіння цін на альтернативну продукцію;

o зменшення витрат на виробничі ресурси;

o очікування зростання цін на вироблену продукцію;

o зростання числа виробників;

o скорочення податків, збільшення субсидій.

Зміна цін, наприклад, на такі ресурси, як обсяг і якість стада, пасовищ, працю людини (пастуха), впливає на пропозицію м'яса. Крива пропозиції на зрушення в даних змінних реагує зсувом вліво або вправо. Крива S відображає дані рис. 5.5. Якщо ціни на виробничі фактори зростають, то крива зміщається в напрямку S → S1, а якщо падають, то в напрямку SS2.

Ринкова пропозиція товару визначається аналогічно ринковому попиту - горизонтальним підсумовуванням індивідуальних пропозицій даного товару. Сукупна пропозиція буде аналізуватися в курсі мікроекономіки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Пропозицію. Закон пропозиції. Крива пропозиції
Попит і пропозиція
Методичні основи формування пропозицій по наданню консультаційних послуг
Послуга як специфічний товар
ТОВАР І ТОВАРНА ПОЛІТИКА
Пропозицію. Закон пропозиції
Пропозицію праці. Закон пропозиції праці
ЗАКОН ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
Попит і пропозицію на ринку послуг
Страхова послуга як специфічний товар
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси