Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок визначення частки прибутку, що припадає на відокремлені підрозділи

Згідно ст. 288 НК РФ сплата авансових платежів, а також сум податку, що підлягають зарахуванню до доходної частини бюджетів суб'єктів Російської Федерації, провадиться платниками податку - російськими організаціями за місцем знаходження організації, а також за місцем знаходження кожного з її відокремлених підрозділів виходячи з частки прибутку, що припадає на ці відокремлені підрозділи, визначається як середня арифметична величина:

o питомої ваги середньооблікової чисельності працівників або витрат на оплату праці;

o питомої ваги залишкової вартості майна, що амортизується цього відокремленого підрозділу відповідно до середньооблікової чисельності працівників (витрат на оплату праці) і залишкової вартості майна, що амортизується, визначеної відповідно до п. 1 ст. 257 НК, в цілому по платнику податків.

Зазначені питома вага середньооблікової чисельності працівників і питома всі залишкової вартості амортизується майна визначаються виходячи з фактичних показників середньооблікової чисельності працівників (витрат на оплоту праці) і залишкової вартості основних засобів зазначених організацій та їх відокремлених підрозділів за звітний (податковий) період. Слід мати на увазі, що якщо у відокремленому підрозділі або в головному офісі амортизується майно відсутня, то показник питомої ваги залишкової вартості майна, що амортизується визнається рівним 0 (нулю). Платники податків вправі самостійно визначити, який з показників буде застосовуватися - середньооблікова чисельність працівників, або сума витрат на оплату праці. Вибраний показник не може змінюватися протягом податкового періоду.

Враховуючи положення ст. 11 НК РФ, для цілей оподаткування, середньоспискову чисельність працівників визначають у порядку, установленому Федеральної службою державної статистики для заповнення уніфікованих форм федерального державного статистичного спостереження. Залишкова вартість основних засобів за звітний (податковий) період характеризується показником середньої (середньорічний) залишкової вартості основних засобів, що відносяться до амортизується майну.

Середня (середньорічна) залишкова вартість зазначених основних засобів за звітний (податковий) період визначається аналогічно порядку, накладеному в п. 4 ст. 376 НК РФ, як частка від ділення суми, отриманої в результаті складання величин залишкової вартості основних засобів на 1-е число кожного місяця звітного (податкового) періоду і 1-е число наступного за звітним (податковим) періодом місяця, на кількість місяців у звітному (податковому) періоді, збільшене на одиницю.

Приклад

За 1 квартал (або три місяці), середня залишкова вартість основних засобів визначається як частка від ділення суми залишкової вартості основних засобів за станом на 1 січня,

1 лютого, 1 березня і 1 квітня на 4 (чотири). За податковий період (календарний рік) середньорічна залишкова вартість основних засобів визначається як частка від ділення на 13 суми залишкової вартості основних засобів за станом на 1 січня і на кожне перше чисто всіх інших місяців податкового періоду, а також на 1 січня наступного податкового періоду.

У зазначеному вище порядку визначається і середня (середньорічна) залишкова вартість основних засобів по відособленим підрозділам, створеним протягом податкового періоду.

Наприклад, у разі створення відокремленого підрозділу організації в квітні при складанні декларації за перше півріччя середня залишкова вартість основних засобів по даним відокремленому підрозділу визначається як частка від ділення суми залишкової вартості основних засобів за станом на 1 травня, 1 червня та 1 липня на 7. При цьому вартість основних засобів по відокремленому підрозділу на 1 січня, 1 лютого, 1 березня і 1 квітня приймається рівною нулю.

За основними засобами, що значаться у складі амортизується майна, за яким амортизація для цілей оподаткування не нараховується, залишковою вартістю визнається їх первісна (відновна) вартість.

Обчислення сум податку, що підлягають внесенню до бюджетів суб'єктів Російської Федерації здійснюється за ставками податку, що діють на території, де розташоване відокремлений підрозділ. Організації зобов'язані подавати податкові декларації до податкових органів за місцем знаходження відокремленого підрозділу за відповідний звітний (податковий) період.

Організації, що мають кілька відокремлених підрозділів на території одного суб'єкта Російської Федерації, мають право не розподіляти прибуток по кожному з цих підрозділів. В цьому випадку сума податку визначається виходячи з частки прибутку обчисленої з сукупності показників відокремлених підрозділів. Сплата податку до бюджету цього суб'єкта Російської Федерації здійснюється через будь відокремлений підрозділ, обраний платником податків.

Приклад

ЗАТ "Світ" розташоване на території Москви. При цьому фірма має 3 філії в Московській області. Сума прибутку за 1-й квартал п. р. склала 4 000 000 руб.

Для розрахунку часток прибутку всіх підрозділів компанія застосовує показник середньооблікової чисельності працівників. За звітний період в центральному офісі вона становила 70 осіб, по філіям - 250 осіб. Середня залишкова вартість амортизується майна з головної компанії дорівнює 200 000 руб., за обскобленным підрозділам - 700 000 руб.

Для сплати авансових платежів з податку на прибуток за звітний період необхідно визначити частку прибутку, що припадає на кожен підрозділ. Для цього розрахуємо:

1) питома вага середньооблікової чисельності працівників відокремлених підрозділів в такому ж показнику в цілому по компанії - 0,78, або 78%: (250: (250 + 70) · 100].

Питома вага середньооблікової чисельності працівників головного офісу в такій же величині в цілому по компанії - 0,22, або 22%: [70: (250 + 70) · 100];

2) питома вага середньої залишкової вартості амортизується майна відокремлених підрозділів в такому ж показнику по всій організації - 0,7778, або 77,78%:

[700 000: (700 000 + 200 000) · 100].

Та ж величина по головному офісу дорівнює 22,22%:

[200 000: (700 000 + 200 000) · 100];

3) середня арифметична величина питомої ваги дорівнює:

o але філіям: (78 + 77,78): 2 = 77,89;

o але головному офісу: (22 + 22,22): 2 = 22,11;

4) частка прибутку складе:

o по відокремленим підрозділам:

4 000 000 · 77,89 : 100 = 3 115 600 руб.;

o по головному офісу: 4 000 000 · 22,11:100 = 884 400 руб.

ЗАТ "Мир" до 28 квітня наступного календарного року має сплатити авансові платежі з податку на прибуток:

o у федеральний бюджет: 4 000 000 · 0,02 = 80 000 руб.;

o регіональний бюджет через відповідальне відокремлений підрозділ:

3 115 600 · 0,18 = 560 808 руб.;

o у бюджет, де розташований головний офіс: 884 400 · 0,18 =159 192 руб.

Після цього розрахунку зробимо перевірку правильності обчислення податку на прибуток в цілому по організації в частині регіональної ставки 18%:

4 000 000 · 0,18 = 720 000 руб. (159 192 + 560 808).

Розрахунок проведений правильно.

При обчисленні податку на прибуток у компаній можуть виникнути певні труднощі. Наприклад, як врахувати основні засоби, якщо вони стоять на балансі філії, а використовуються іншим. Амортизується майно враховується при визначенні питомої ваги залишкової вартості того підрозділу, в якому ці об'єкти фактично використовуються. В даному випадку неважливо, на чиєму балансі числиться амортизується майно. Однак, у п. 2 ст. 288 Податкового кодексу РФ конкретно зазначено, що для розрахунку прибутку слід брати фактичні показники залишкової вартості, а які саме не роз'яснено. Отже, якщо фірма візьме в розрахунок частки прибутку об'єкти, які числяться на балансі, то інспекція не вправі притягнути її до відповідальності за несплату податку до бюджету суб'єкта. І підприємство зможе відстояти свою точку зору. Так як всі непереборні сумніви, суперечності і неясності актів законодавства тлумачаться на користь компанії (п. 7 ст. 3 НК).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення ціни, прибутку й обсягу виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах
Сутність прибутку та його функції.
Визначення оподаткованого прибутку
Порядок визначення податкової бази
Розподіл прибутку в сучасних економічних умовах
Витрати банку, що враховуються при оподаткуванні прибутку
Третє значення - максимізація прибутку
Економічна поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції. Визначення ціни і обсягу виробництва. Максимізація прибутку і мінімізація збитку
Перерозподіл додаткової цінності і закон тенденції середньої норми прибутку до зниження
Витрати страхових організацій, що враховуються при оподаткуванні прибутку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси