Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Моделі і методи управління запасами

Під управлінням запасами розуміють комплекс заходів щодо підтримання розміру запасу в заданих межах шляхом організації контролю за їх рівнем та оперативного планування параметрів замовлень. Управління розміром запасів являє собою одну з найважливіших функцій і складову частину управління запасами, тісно взаємопов'язана з організацією обліку і контролю їх рівня, плануванням та іншими процедурами логістичного менеджменту. Регулювати рівень запасу можна наступними трьома основними способами:

o зміною розміру замовлення (партії поставки);

o зміною замовлення періоду (інтервалу поставок);

o одночасною зміною розміру замовлення та інтервалу між поставками.

В залежності від використання одного з цих підходів в теорії запасів виділяють три принципові системи регулювання:

o періодичний метод, або систему з фіксованим періодом замовлення (постачання);

o релаксаційний метод, або систему з фіксованим розміром замовлення;

o дворівневу систему, яку у вітчизняній літературі частини називають системою "мінімум-максимум".

Розглянемо ці принципові системи регулювання запасів більш докладно.

Періодичний метод (система регулювання з фіксованою періодичністю замовлення)

Основними базовими умовами даної системи регулювання будуть рівність періодів замовлення та інтервалу між поставками Т( = Т2 = ... - Тн - const і постійний інтервал відставання поставки т = const.

Графічна ілюстрація руху запасу при використанні однієї з найбільш відомих модифікацій періодичного методу регулювання, або, як ще її позначають, (T,S)-системи, з поповненням запасу до максимального рівня представлена на рис. 3.3.

Зміна рівня запасу при періодичному методі регулювання

Рис. 3.3. Зміна рівня запасу при періодичному методі регулювання

Сутність даного методу полягає вже в його назві - система з фіксованою періодичністю замовлення (fixed order interval system; fixed cycle system), або система контролю запасів з періодичною перевіркою (periodic review).

В рамках цієї системи регулювання через рівні проміжки часу в момент ZJ-т (точка замовлення) проводиться контроль рівня запасу і формується замовлення чергової партії поставки у розмірі

де 5™р - ймовірний рівень запасу в момент надходження чергової i-n партії поставки; SJ-3- - фактичний рівень запасу у точці замовлення (в момент оформлення замовлення); - середня інтенсивність споживання (витрати) запасу в одиницю часу за період; т - інтервал відставання поставки.

Достоїнством методу періодичного регулювання запасів є його відносна простота організації - регулювання і контроль за рівнем запасу здійснюється лише один раз в інтервалі між поставками. Це дозволило широко використовувати цю систему в традиційних системах управління, так як значно знижувало трудомісткість обліково-управлінських робіт і, відповідно, дозволяло економити на адміністративно-управлінських витратах. Однак у сучасну епоху розвинутих інформаційних технологій ця обставина вже не має такого суттєвого значення, як в середині XX ст. Більш очевидним стає і основний його недолік - він може бути використаний тільки у випадку більш або менш рівномірного споживання запасів, або А. = const. Періодична система має досить великою інерційністю, так як її реакція на зміну зовнішніх умов (наприклад, різка зміна величини попиту) затримується як мінімум на інтервал поставки.

Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)

Система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення (fixed order quantity system; order point-order quantity system) також має ряд різних модифікацій. Основними умовами даної системи регулювання будуть рівність розмірів замовлення Q, =(&=(&, = = const і постійний інтервал відставання поставки т = const. Графічна ілюстрація зміни величини запасу при використанні релаксаційного методу регулювання для однієї з його відомих модифікацій, або (S,Q)-cncTCMbi, наведена на рис. 3.4.

Зміна рівня запасів при відпочинковому методі регулювання

Рис. 3.4. Зміна рівня запасів при відпочинковому методі регулювання

Сутність релаксаційного методу полягає в постійному (щоденний) контроль за рівнем запасу і його короткостроковому прогнозуванні. За фактичними даними про рух запасу в кожну одиницю часу в інтервалі між поставками Т, проводиться розрахунок ймовірного рівня запасу через т днів.

Умова видачі чергового замовлення

Таким чином, точка замовлення (момент замовлення) при даному способі регулювання буде "плаваючою", так як в загальному випадку ТхфТ2ф...фТп , а розмір замовлення - фіксованим.

Перевагою релаксаційного методу є фіксований розмір замовлення (партії поставки), що вже саме по собі знижує частину логістичних витрат. Крім того, при даній системі виникає можливість замовлення оптимальних розмірів партій запасаемого матеріального ресурсу. Даний метод є більш адаптивним, так як оперативно реагує на зміни зовнішнього середовища та внутрішні параметри ЛЗ. Однак при відпочинковому методі потрібно безперервний систематичний контроль рівня запасів, що збільшує витрати управління. В сучасних умовах цей недолік кілька пом'якшується застосуванням комп'ютерних технологій, але це також вимагає витрат па експлуатацію відповідної інформаційної системи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
Прикладні моделі управління запасами на підприємстві: модель економічної партії замовлення
Моделі управління запасами
Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)
Організація оборонного замовлення, правові засади управління і регулювання в цій області
Регулярні (періодичні) системи
Релаксаційний метод (система регулювання запасів з фіксованим розміром замовлення)
Метод швидкого реагування та розмір запасів
Визначення розміру страхових запасів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси