Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація ризиків

Під класифікацією ризиків слід розуміти розподіл ризику на групи за конкретними ознаками для досягнення поставлених цілей. Науково обгрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі. Вона створює можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів управління ризиком, так як кожному ризику відповідає своя система прийомів управління ризиком.

Класифікаційна система ризиків включає групу, категорії, види, підвиди і різновиди ризиків. В залежності від можливого результату (ризикового події) ризики можна розділити на дві великі групи:

1) ризики означають можливість отримання негативного або нульового результату. До цих ризиків відносяться: природно-природні, екологічні, політичні, транспортні і частина комерційних (майнові, виробничі, торговельні);

2) спекулятивні ризики виражаються в можливості отримання як позитивного, так і негативного результату. До цих ризиків відносяться фінансові ризики, що представляють собою частина комерційних ризиків.

Щодо основної причини виникнення (базисний або природний ризик) ризики поділяються на наступні категорії:

o природно-природні - ризики, пов'язані з проявом стихійних сил природи (землетрус, повінь, буря, пожежа, епідемія тощо);

o екологічні - ризики, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища;

o політичні - ризики, пов'язані з політичною ситуацією в країні і діяльністю держави. Політичні ризики виникають при порушенні умов виробничо-торговельного процесу з причин, безпосередньо не залежать від господарюючого суб'єкта. До політичних ризиків відносяться:

- неможливість здійснення господарської діяльності внаслідок військових дій, революції, загострення внутрішньополітичної ситуації в країні, націоналізації, конфіскації товарів і підприємств, введення ембарго, через відмову нового уряду виконувати прийняті його попередниками зобов'язання і т. п.;

- введення відстрочки (мораторію) на зовнішні платежі на певний строк через настання надзвичайних обставин (страйк, війна і т. д.);

- несприятлива зміна податкового законодавства;

- заборона або обмеження конверсії національної валюти у валюту платежу (в цьому випадку зобов'язання перед експортерами може бути виконане в національній валюті, що має обмежену сферу застосування);

o транспортні - ризики, пов'язані з перевезеннями вантажів транспортом: автомобільним, морським, річковим, залізничним, літаками і т. д.;

o комерційні - небезпека втрат у процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результатів відданої комерційної угоди.

За структурною ознакою комерційні ризики поділяються на наступні категорії:

o майнові - ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна підприємця через крадіжку, диверсії, недбалості, перенапруги технічної і технологічної систем і т. п.;

o виробничі - ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів і, насамперед із загибеллю або ушкодженням основних і оборотних фондів (устаткування, сировину, транспорт тощо), а також ризики, пов'язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технології;

o торговельні - являють собою ризики, пов'язані зі збитком, але причини затримки платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, непостачання товару і т. п.

Фінансові ризики залежать від ймовірності втрат фінансових ресурсів (тобто грошових коштів). До них відносяться:

o ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошових коштів:

- інфляційний - ризик того, що при зростанні інфляції (знецінення грошей і, відповідно, зростання цін) одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть;

- дефляційний - ризик того, що при зростанні дефляції (зниження цін і, відповідно, збільшення купівельної спроможності грошей) відбуваються падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів;

- валютний - небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних і інших валютних операцій;

- ліквідності - ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості;

o ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики):

- упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування тощо);

- зниження прибутковості , ризик, що виникає в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельним інвестиціям, вкладами та кредитами, а також по портфельним інвестиціям, пов'язаних з формуванням інвестиційного портфеля, що представляє собою придбання цінних паперів і інших активів (сюди можуть відноситися: процентні ризики, тобто небезпека втрат комерційними банками, кредитними установами, інвестиційними інститутами, селинговыми компаніями в результаті перевищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених коштах, над ставками по наданими кредитами, ризики втрат, які можуть понести інвестори у зв'язку з зміною дивідендів по акціях, процентних ставок на ринку по облігаціях, сертифікатам і іншим цінним паперам);

- кредитний - небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору, ризик такої події, при якому емітент, що випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну суму боргу;

- прямих фінансових втрат - біржові ризики являють собою небезпеку втрат від біржових угод (ризик неплатежу по комерційних справах, ризик неплатежу комісійної винагороди брокерської фірми тощо);

- селективний (лат. - вибір, відбір) - це ризик неправильного вибору видів вкладення капіталу, цінних паперів для інвестування в порівнянні з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля;

- банкрутства - небезпека в результаті неправильного вибору вкладення капіталу, повної втрати підприємцем власного капіталу і його нездатність розраховуватися за взятими на себе зобов'язаннями.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Класифікація ризиків
Інвестиційні ризики та їх класифікація
Класифікація ризиків
Поняття і класифікація соціальних ризиків
Фінансові та підприємницькі ризики: зміст та класифікація
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ І РІВНІВ РИЗИКУ СМЕРТІ ЛЮДИНИ
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Кількісні характеристики і схеми оцінки ризиків в умовах невизначеності
Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень
Комбінації очікуваного значення і дисперсії як критерій ризику
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси