Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Кримінально-процесуальне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Обставини, що виключають участь у кримінальному судочинстві

Належне здійснення посадовими особами, відповідальними за виробництво по справі, своїх процесуальних функцій передбачає неупередженість, об'єктивність, неупередженість, компетентність, особисту незацікавленість у результаті справи. У зв'язку з цим закон передбачає низку обставин, що виключають участь у кримінальному судочинстві судді, прокурора, слідчого і дізнавача, якщо маються підстави, що викликають сумніви в його неупередженості.

Стаття 61 КПК говорить про те, що суддя, прокурор, слідчий, дізнавач не може брати участь у виробництві по кримінальній справі, якщо він:

1) є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або свідком по даній кримінальній справі;

2) брав участь в якості присяжного засідателя, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого, секретаря судового засідання, захисника, законного представника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача, а суддя також - як дізнавача, слідчого, прокурора у провадженні у даній кримінальній справі;

3) є близьким родичем або родичем будь-якого з учасників провадження у даній кримінальній справі.

Однак вищезазначений перелік підстав, які виключають участь у справі даних посадових осіб, не є вичерпним. Вони також не можуть брати участь у виробництві по кримінальній справі у випадках, якщо є інші обставини, що дають підставу вважати, що вони особисто, прямо чи опосередковано, зацікавлені в результаті даної кримінальної справи.

Крім загальних підстав для відводу, закон передбачає для окремих учасників кримінального судочинства, підстави, за яких вони не можуть брати участь у кримінальному судочинстві. У першу чергу це стосується судді як носія судової влади. Система кримінального судочинства, що передбачає можливість перегляду судових рішень в порядку апеляційного, касаційного і наглядового виробництва, та усунення судових помилок, виключає можливість перегляду судових рішень тими ж суддями, які брали участь у розгляді даної справи.

Так, у відповідності зі ст. 63 КПК суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї кримінальної справи в суді другої інстанції або в порядку нагляду, а так само брати участь в новому розгляді кримінальної справи в суді першої чи другої інстанції або в порядку нагляду в разі скасування винесених з його участю вироку, а також визначення, постанови про припинення кримінальної справи.

Суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в суді другої інстанції, не може брати участі у розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції або в порядку нагляду, а так само в новому розгляді тієї ж справи в суді другої інстанції після скасування вироку, ухвали, постанови, винесеного з його участю.

Суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в порядку нагляду, не може брати участі в розгляді тієї ж кримінальної справи в суді першої чи другої інстанції.

Ряд додаткових підстав для відводу передбачено і щодо перекладача, експерта і спеціаліста.

Так, додатковими підставами для відводу перекладача виступає обнаружившаяся його некомпетентність (ч. 2 ст. 69 КПК), для відводу експерта і спеціаліста - знаходження його у службовій або іншій залежності від сторін чи їх представників або некомпетентність (ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 КПК).

Окремі підстави для відводу закон передбачив для осіб, які представляють у кримінальній справі інтереси сторін. Таким шляхом закон захищає, в першу чергу, інтереси підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

Так, у відповідності зі ст. 72 КПК захисник, представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача не має права брати участь у виробництві по кримінальній справі, якщо він:

1) раніше брав участь у виробництві у даній кримінальній справі в якості судді, прокурора, слідчого, дізнавача, секретаря судового засідання, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача або понятого;

2) є близьким родичем або родичем судді, прокурора, слідчого, дізнавача, секретаря судового засідання, який брав або бере участь у виробництві у даній кримінальній справі, або особи, інтереси якої суперечать інтересам учасника кримінального судочинства, уклав з ним угоду про надання захисту;

3) надає або раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам захищається ним підозрюваного, обвинуваченого або представленого ним потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача.

Порядок заявлення і вирішення відводів чітко регламентований КПК.

За наявності підстав для відводу відповідний учасник кримінального судочинства зобов'язаний усунутися від участі у виробництві по кримінальній справі.

У разі якщо самовідвід не був заявлений, відвід учаснику кримінального судочинства може бути заявлений підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, захисником, а також державним обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками.

В першу чергу закон передбачає процедуру відводу судді як учасника, що виконує найважливішу функцію здійснення правосуддя.

Відвід судді може бути заявлений учасниками кримінального провадження до початку судового слідства, а в разі розгляду кримінальної справи судом з участю присяжних засідателів - до формування колегії присяжних засідателів. В ході подальшого судового засідання заява про відвід допускається лише у випадку, коли підстава для нього раніше не було відомо стороні.

Даний відвід вирішується судом в нарадчій кімнаті з постановленням ухвали або постанови.

Якщо кримінальна справа розглядається судом колегіально, а відвід заявлений судді, то він вирішується іншими суддями за відсутності судді, якому заявлено відвід. Суддя, якому заявлено відвід, має право до видалення решти суддів у дорадчу кімнату публічно викласти свої пояснення з приводу заявленого йому відводу.

Відвід, заявлений кільком суддям або всьому складу суду, вирішується тим же судом у повному складі простою більшістю голосів.

Відвід, заявлений судді, який одноособово розглядає кримінальну справу, або клопотання про застосування запобіжного заходу або провадженні слідчих дій, або скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи або про його припинення дозволяється цим же суддею.

У разі задоволення заяви про відвід судді, кількох суддів або всього складу суду кримінальну справу, клопотання або скарга передаються у виробництво відповідно іншого судді або іншого складу суду.

Якщо одночасно з відводом судді заявлено відвід комусь із інших учасників провадження у кримінальній справі, то в першу чергу вирішується питання про відвід судді.

Рішення про відвід прокурора в ході досудового провадження по кримінальній справі приймає вищестоящий прокурор, а в ході судового провадження - суд, що розглядає кримінальну справу.

Рішення про відвід слідчого приймає керівник слідчого органу, а рішення про відвід дізнавача приймає прокурор. Рішення про відвід керівника слідчого органу приймає вищестоящий керівник слідчого органу.

Рішення про відвід секретаря судового засідання приймає суд, що розглядає кримінальну справу, або суддя, головуючий у суді за участю присяжних засідателів.

Рішення про відвід перекладача, експерта, спеціаліста, захисника, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача приймає то посадова особа, в чиєму виробництві знаходиться кримінальна справа.

Попереднє участь у справі прокурора, керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача, секретаря судового засідання, перекладача, експерта, спеціаліста, які не є підставою для їх відводу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Обставини, що виключають провадження по кримінальній справі
ОБСТАВИНИ, що ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
Про деякі проблеми регулювання порядку розслідування обставин, що тягнуть відновлення кримінального судочинства
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
Кримінальне судочинство
Підстави, що виключають кримінальне переслідування
Учасники кримінального судочинства
Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення
Гарантії реалізації конституційного права на оскарження в кримінальному судочинстві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси