Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційне забезпечення в системі управління маркетингом

Управління маркетингом - одна з найважливіших функцій загальної системи управління підприємством, узгоджуюча його внутрішні можливості з вимогами зовнішнього середовища для забезпечення прибутку. Управління маркетингом розглядається в трьох напрямках: управління діяльністю (маркетингове управління), керування функцією, управління попитом.

Управління діяльністю підпорядковане вимогам ринку і базується на концепції відкритих систем.

Управління функцією маркетингу спрямоване на формування якнайтісніших зв'язків між нею і традиційними функціями підприємства (виробничою, постачально-збутовою, фінансовою, адміністративною і т. д.). Маркетингова функція формується за перебудови системи управління підприємством при переході від принципу "купують те, що виробляємо"до принципу "виробляємо те, що купують".

Управління попитом - це формування механізму, заснованого на використанні наступних засобів та інструментів: продукт, продажна ціна, позиція, просування. Певну комбінацію засобів маркетингу, спрямовану на досягнення поставлених цілей з управління попитом, називають маркетинг-мікс.

Таким чином, маркетинг як об'єкт управління - це свого роду технологія взаємовідносин людей на ринку. Одні виробляють, інші споживають. І всі повинні бути задоволені.

Прийняття правильних маркетингових рішень передбачає наявність відповідної інформації, яку збирає і обробляє маркетингова інформаційна система (МІС). Вона є складовою частиною корпоративної (інтегрованої) інформаційної системи підприємства. Відмінною особливістю МІС є забезпечення розвитку зв'язків підприємства з ринком шляхом використання зовнішніх і внутрішніх джерел інформації.

Основним завданням МІС є постійне накопичення даних, необхідних для зменшення невизначеності при прийнятті маркетингових рішень. Система включає в себе наступні елементи:

o інформація про внутрішні можливості підприємства для ефективного їх використання при формуванні маркетингових зусиль (внутрішня звітність підприємства);

o інформація про розвиток зовнішніх умов для вироблення стратегічних і оперативних рішень маркетингової діяльності підприємства на ринку (зовнішня інформація);

o маркетингові дослідження - систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку зі стоїть перед компанією маркетинговою ситуацією;

o система обробки маркетингової інформації на базі сучасних інформаційних технологій.

Внутрішня інформація базується на системі обліку руху потоків матеріальних і фінансових коштів, управлінської звітності підприємства. Вона розкриває внутрішній стан підприємства (його виробничі, фінансові, збутові, трудові та інші можливості). Найбільш важливою є інформація, яка міститься: 1) в управлінському обліку: нормативна собівартість продукції, постійні та змінні витрати, прямі і непрямі витрати, точка беззбитковості, калькуляція собівартості за граничним витратам, гранична прибуток, цінові знижки та ін; 2) у звітах про фінансової діяльності: балансовий звіт, звіт про прибутки і збитки, ліквідність, платоспроможність, прибутковість та ін; 3) в планах і звітах про продажі (кількість виконаних та невиконаних замовлень, зауваження і побажання покупців, ринкові тенденції і ін).

Інформація про зовнішніх умовах дозволяє визначати: стан ринку і його інфраструктуру; поведінку покупців і посередників, постачальників та конкурентів; заходи державного регулювання та ін. Для отримання цієї інформації відстежуються такі напрямки: сканування середовища та зняття вже наявної інформації; моніторинг середовища шляхом вивчення сформованої кон'юнктури, процесів і тенденцій; прогнозування середовища й оцінка перспектив її розвитку. В сучасних умовах найважливішим інструментом пошуку інформації про зовнішнє середовище є комп'ютерні інформаційні мережі та Інтернет.

Маркетингові дослідження відносять до первинної інформації, збір і аналіз якої здійснюється самим підприємством. Внутрішня і зовнішня інформація становлять блок вторинної інформації, тобто тієї, яка вже була зібрана кимось раніше. Маркетингові дослідження неминуче пов'язані з витратами, які повинні бути виправдані в результаті зростання ефективності господарської діяльності. Це зумовлює ретельний вибір напрямів та характеру досліджень, методично грамотний підхід до планування і проведення маркетингових досліджень. Всі дослідження в маркетингу умовно можна розділити на три групи: дослідження кон'юнктури (аналіз попиту, пропозиції, цін і кон'юнктуроутворюючих факторів), дослідження контрагентів та конкурентів підприємства (клієнтів, торгових посередників, постачальників, конкурентів), дослідження власних потенційних можливостей підприємства (конкурентоспроможності товару і підприємства).

Для обробки накопичуваної маркетингової інформації формується аналітична маркетингова підсистема МІС, містить банки даних і моделей. Аналітична маркетингова підсистема підтримується відповідним програмним забезпеченням. З його допомогою проводиться аналіз і прогнозування, що служить підставою для прийняття маркетингових рішень. У аналітичної маркетингової підсистемі широко використовують такі економіко-статистичні та економіко-математичні методи: групування, тренди, середні величини; багатомірні методи (факторний і кластерний аналізи); регресійні та кореляційні методи; імітаційні методи, методи теорії прийняття рішень; методи дослідження операцій (лінійне та нелінійне програмування); евристичні методи та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Кадрове, інформаційне, технічне і правове забезпечення системи управління персоналом
Розробка інформаційного забезпечення систем управління підприємством
Види інформаційних систем управління документаційне забезпечення підприємства
Інформаційно-технічне забезпечення системи управління персоналом
Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Система управління знаннями з використанням інтелектуальних інформаційних технологій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси