Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Концепції маркетингу

Під концепцією розуміється система поглядів, спосіб представлення тих або інших явищ у процесі організації й здійснення якої-небудь діяльності. Нерідко концепція розглядається як система основних ідей, загальний задум.

Концепція маркетингу повинна розроблятися на основі стратегічного аналізу планованої або здійснюваної діяльності підприємства.

Зміни концепції маркетингу визначаються станом і взаємодією в ринковому просторі таких суб'єктів, як виробник (продавець), споживач (покупець) і держава (влада).

Світова наука й практика в області маркетингу й підприємництва обґрунтували й рекомендують виділяти наступні концепції маркетингу: виробнича, товарна, збутова, традиційного маркетингу, соціально-етичного маркетингу й маркетингу взаємодії (табл. 1.1). Запропонована класифікація може використовуватися як орієнтир при формуванні ринкових відносин і організації підприємницької діяльності в конкретній країні.

Стає відомою загальна тенденція розвитку маркетингу - перенесення уваги з виробництва товару на споживача, його потреби і потреби. Розглянемо більш детально кожну з концепцій.

Головним при використанні виробничої концепції є виробник і збільшення обсягів виробництва існуючого асортименту товарів. Відповідно до даної концепції при організації виробництва і реалізації продукції використовується відомий принцип поведінки споживача - орієнтація на товари, які широко поширені і продаються але доступною ціною.

При використанні цієї концепції основний акцент падає на виробництво. Головне - зробити дешевий товар із задовільними споживчими властивостями.

Виробнича концепція і в даний час використовується в багатьох країнах. Використовувалась вона і в СРСР, коли попит на більшість товарів перевищував пропозицію і необхідно було постійно вдосконалювати виробництво з метою збільшення обсягів випуску продукції. В Росії все ще панує виробнича концепція маркетингу. Низький рівень конкурентоспроможності продукції і високі ціни не створюють умов для зростання обсягів її реалізації.

Товарна концепція концентрує увагу на тому, що споживач завжди сприятливо поставиться до товару, якщо він гарної якості і має помірну ціну. Споживач зацікавлений у таких товарах, знає про наявність виробів-аналогів і здійснює свій вибір шляхом порівняння якості і цін на аналогічні товари інших підприємств. Досягнення бажаного обсягу продажу і прибутку вимагає невеликих витрат на маркетингову діяльність.

Таблиця 1.1. Еволюція концепції маркетингу

Еволюція концепції маркетингу

Діяльність, заснована на збутовій концепції, починається з наявного в розпорядженні підприємства товару. Головним завданням у даному випадку є досягнення обсягу продажу, необхідного для одержання прибутку за рахунок різних заходів щодо стимулювання збуту.

На підприємствах зі збутовою концепцією є відділи маркетингу і реклами, у своїй діяльності переслідують короткострокові мети: продати продукцію, виконати план поставок, знайти замовлення.

Традиційна маркетингова концепція змінює зміст концепції збуту. Згідно з нею мети підприємства, особливо довгострокові, можуть бути досягнуті тільки завдяки дослідженню потреб і бажань груп споживачів.

Маркетингова концепція зобов'язує підприємство планувати і координувати розробку маркетингових програм, спрямованих на задоволення виявлених потреб. Підприємство отримує прибуток за допомогою задоволення потреб покупців. У такій ситуації рішення, що слід виробляти, приймається споживачами.

Концепція соціально-етичного маркетингу з'явилася в цілях раціоналізації споживання, гуманізації виробництва та екологічної захищеності суспільства від небажаних процесів виробництва.

Дана концепція передбачає досягнення цілей підприємства з урахуванням задоволення потреб як окремого споживача, так і суспільства в цілому.

Нова концепція управління маркетингом на ринках товарів і послуг була запропонована в 1980-е рр. шведськими вченими і названа маркетингом взаємодії. Основна ідея маркетингу взаємодії полягає в тому, що об'єктом управління маркетингом стає не сукупне рішення, а відносини (комунікації) з покупцем і іншими учасниками процесу купівлі-продажу. Прогресивність даної концепції підтверджується наступним: продукти все більше стають стандартизованими, а послуги уніфікованими, це приводить до формування повторюваних маркетингових рішень. Таким чином, єдиний спосіб утримати споживача - це індивідуалізація відносин з ним на основі розвитку довгострокової взаємодії партнерів.

Маркетинг взаємодії підвищує значущість особистості, особистих контактів у системі ефективних комунікацій, орієнтує підприємство на внесення змін у структуру існуючого пропозиції за рахунок переваги в управлінні взаєминами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Концепція маркетингу в комерційній діяльності
Основні концепції маркетингу та їх особливості
Концепції маркетингу та його планування у видавництві
Вихідні поняття маркетингу. Еволюція маркетингових концепцій
Концепція причинності в маркетингу і умови причинності
Суб'єкти маркетингової діяльності та основні елементи сучасної концепції маркетингу
Маркетингова діяльність на підприємстві
Реклама в системі маркетингу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси