Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефект присутності на ринку

Сервісні вигоди від присутності на ринку не настільки очевидні, як від інших складських функцій, але фахівці з маркетингу часто розцінюють їх як найбільша перевага регіональних складів. Ефект присутності на ринку ґрунтується на уявленні, що регіональний склад (і запаси продукції на ньому) дозволяє з більшою гнучкістю реагувати на запити споживачів і швидше здійснювати поставки, ніж у тому випадку, якщо операції ведуться з віддалених складів. Звідси випливає ідея, що розміщення складів поблизу місцевих ринків сприяє збільшенню ринкової частки та зростання прибутку. Цю функцію реалізують, як правило, ті фірми, у яких маркетингове цілепокладання передбачає достатній запас продукції, не тільки приносить найбільшу прибуток фірмі, але і тієї, частота затребуваності якої на місцевих ринках найбільш висока.

Складські послуги досить різноманітні і не зводяться до простого зберігання запасів. Більш того, багато хто з них при кваліфікованої організації фактично скорочують потребу в поточних запасах. Така реорганізація складського господарства відповідно до вимог до рівня та вартості сервісу є реальним доказом результативності сучасного логістичного менеджменту.

Сучасний великий склад - це складна технічна споруда, що складається з численних взаємопов'язаних елементів, що має певну структуру та виконує функції з перетворення матеріальних потоків, а також накопиченню, переробці і розподілу вантажів між споживачами. При цьому різноманіття параметрів, технологічних і об'ємно-планувальних рішень, конструкцій устаткування і характеристик різноманітної номенклатури вантажів, що переробляються на складах, відносить склади до складних систем. Основні показники, що характеризують склад як структуру логістичної системи, наведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Основні характеристики складської системи

Критерій

Методика розрахунку

1

Складський товарообіг

Визначається сумарно (в тоннах) виходячи з рівня товарних запасів, площі і ємності складських приміщень, кількості стелажів в них і комірок для зберігання товарів

2

Рівень товарних запасів

Планується в днях складського товарообігу і в рублях

3

Площа і кубатура складських приміщень

Розмір і висота складських приміщень визначаються планом і підлягають диференціації з урахуванням подальшої експлуатації. Мрі цьому підлягають уточненню розміри площі для зон звичайного і висотного зберігання, прийому і відправлення вантажів, кранового прогону, дебаркадера, адміністративних, технічних і побутових служб

4

Кількість стелажів та піддонів

Кількість стелажів визначається площею складу і кроком колон; потреба в піддонах встановлюється за нормами, передбаченими в нормативах технічного оснащення

5

Кількість осередків в стелажах

Визначається їх розміром (стосовно підлягає храпению в них товарів) і параметрами знаходяться на складі стелажів

6

Трудові витрати

Встановлюються на що обслуговують склади працівників, стосовно до видів і марок використовуваних на них механізмів у розрахунку на одиницю вантажообігу (піддон, вагон)

7

Вироблення

на одного працівника

Визначається вартістю переробляються їм вантажів, у розрахунку на одиницю часу

Параметри складу як одного з найважливіших елементів логістичної системи в кожному окремо взятому випадку можуть значно відрізнятися один від одного. При створенні складської системи завжди слід керуватися принципом, згідно з яким лише індивідуальне рішення з урахуванням всіх факторів, що впливають може зробити її рентабельною. У той же час будь-які витрати повинні бути економічно виправданими, тобто впровадження будь-якого технологічного і технічного рішення, пов'язане з інвестиціями, має виходити з раціональної доцільності, а не з пропонованих технічних можливостей на ринку. Різні потреби є причиною наявності на ринку великої кількості різноманітних складів. Система класифікація складів за різними ознаками наведена в табл. 4.3.

Таблиця 4.3. Класифікація складів в логістиці

Ознака

Класифікація

1

По відношенню до базисних функціональних областях логістики

- логістики постачання;

- логістики виробництва;

- логістики розподілу

2

По виду продукції

- сировини (З);

- матеріалів (М);

- комплектуючих (К);

- незавершеного виробництва (НП);

- готової продукції (ДП);

- тари (Т):

- залишків і відходів (О); інструментів (І)

3

За формою власності

- власні склади фірми;

- склади комерційні;

- орендовані склади;

- склади державних або муніципальних підприємств

4

За функціональним (розподільчим) призначенням

- подсортировочные; розподільчі;

- сезонного або тривалого зберігання;

- транзитно-перевалочні (вантажні термінали);

- для постачання виробничих процесів

5

По відношенню до суб'єктів логістичної системи

- склади виробників;

- склади торгових компаній;

- склади торгово-посередницьких компаній;

- склади транспортних компаній;

- склади експедиторських компаній;

- склади логістичних посередників

6

Але товарної спеціалізації

- спеціалізовані;

- неспеціалізовані;

- універсальні;

- змішані

7

З технічної оснащеності

- частково механізовані;

- механізовані;

- автоматизовані;

- автоматичні

8

Але увазі складських будівель, споруд:

- по технічному пристрою:

- відкриті майданчики;

- майданчику під навісом;

- напівзакриті майданчика;

- закриті споруди;

- по поверховості будівлі:

- багатоповерхові;

- одноповерхові з висотою до 6 м;

- висотні;

- висотно-стелажні більше 10 м; з перепадом висот

9

За наявності зовнішніх транспортних зв'язків

- з причалами і рейковими під'їзними шляхами;

- з рейковими під'їзними шляхами;

- з автодорожнім під'їздом

ПРИКЛАД З ПРАКТИКИ

Слід зазначити, що пріоритетним у розвитку складського господарства є застосування одноповерхових складів з висотної зоною зберігання. Необхідно прагнути до єдиного простору складу без перегородок і з максимально можливою сіткою колони. Найкращий варіант - однопрогоновий склад, а оптимальний проліт - 24 м.

У цьому випадку досягається більш ефективне використання обсягу складу, що, в свою чергу, знижує витрати на одиницю зберігається товару. Па практиці в складах висотою до 6 м проліт становить від 6 до 12 м, заввишки понад 6м - прольоти від 12 до 24 м. В багатопро складах розміри сітки колони: 6x6, 12x12, 12x24 м.

Сукупність робіт, виконуваних на складах, приблизно однакова. Це пояснюється тим, що в різних логістичних процесах склади виконують схожі функції.

До основних функцій складу можна віднести наступні.

1. Перетворення виробничого асортименту у споживчий у відповідності з попитом. Створення необхідного асортименту для виконання замовлень клієнтів, що сприяє ефективному виконанню замовлень споживачів і здійсненню більш частих поставок і в тому обсязі, який потрібно клієнту.

2. Складування і зберігання. Дозволяє вирівнювати тимчасову різницю між випуском продукції і споживанням і дає можливість здійснювати безперервне виробництво і постачання на базі створюваних товарних запасів. Сезонне споживання також вимагає зберігання товарів в розподільній системі.

3. Унитизация і транспортування вантажів. При замовленні споживачами невеликих партій склад може здійснювати функцію об'єднання (унитизации) таких партій вантажів для декількох клієнтів, до повного завантаження транспортного засобу, що приводить до скорочення транспортних витрат.

4. Надання послуг. Надання клієнтам різних послуг, які забезпечують фірмі високий рівень обслуговування споживачів. Найбільш загальні з них:

o підготовка товарів для продажу (фасування продукції, заповнення контейнерів, розпакування тощо);

o перевірка функціонування приладів і обладнання, монтаж;

o надання продукції товарного вигляду, попередня обробка;

o транспортно-експедиційні послуги і т. д. Існує комплекс основних завдань, успішне вирішення

яких може гарантувати ефективне функціонування складського господарства (табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Комплекс завдань формування складської мережі

Комплексні завдання

Методи рішення

1

Вибір форми власності складу

Завдання з'явилася в зв'язку з переходом до ринкових відносин. Наукова база відсутня, розроблені рекомендації загального характеру

2

Визначення кількості складів

Вирішується методом економічних компромісів з урахуванням сукупності всіх витрат, пов'язаних з будівництвом, так і з подальшою експлуатацією складської мережі

3

Розміщення складської мережі

Методика оптимального розміщення баз матеріально-технічного постачання. Методи лінійного і динамічного програмування та ін

4

Ступінь об'єднання складської мережі (централізована та децентралізована)

Спільної робочої методики немає. Визначається за результатами аналізу найбільш значущих чинників

5

Вибір місця розташування складу вантажопереробки тарних і штучних вантажів

Метод прямого розрахунку приведених витрат - при невеликому числі складів і споживачів.

Метод лінійного і динамічного програмування - при значній кількості складів і споживачів

6

Визначення виду і розміру складу

Вирішується на підставі аналізу видів продукції, термінів зберігання та середньодобових вантажопотоків у вигляді технологічного проектування

7

Розробка системи складування

Наукова база з проектування складів

8

Розробка логістичного процесу на складі

Наукова база організації та технології складського господарства

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Зовнішні ефекти та суспільні блага
Дисциплінарне судове присутність
Зовнішні ефекти та виробництво суспільних товарів
Зовнішні ефекти та виробництво суспільних товарів
Економічний ефект заходів з безпеки життєдіяльності
Ефекти в попиті і пропозиції праці
Пошук рішень Дисциплінарного судового присутності
Радіаційні ефекти
Ефект доходу та ефект заміщення
Ефекти в реченні праці
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси