Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття та основні ознаки вдачу про порушення. Юридичний склад правопорушення

Правопорушення - це винне, протиправне, суспільно небезпечне діяння особи, що заподіює шкоду інтересам суспільства, держави й особистості.

До ознак правопорушення відносяться:

- діяння (дія чи бездіяльність);

- вина;

- протиправність;

- шкідливий результат;

- причинний зв'язок між діянням і шкідливим результатом;

- юридична відповідальність.

Юридичною наукою розроблене поняття складу правопорушення, яким називається опис ознак правопорушення за схемою: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона.

Об'єкт правопорушення - це область громадських відносин, регульованих і охоронюваних правом, у якому відбулося діяння та (або) яким цим діянням заподіяно шкоду. Будь-яке правопорушення, навіть якщо воно і не набуло конкретних шкідливих наслідків, наносить шкоду правопорядку, заподіюючи втрату суспільної правосвідомості, вносячи безладдя в урегульовані правом відношення.

Об'єктивна сторона - характеристика діяння, способу його здійснення (групою, із застосуванням зброї, спеціальних технічних засобів, систематично, повторно) і обставин (під час епідемії, у воєнний час). Для ряду складів правопорушень досить тільки здійснення діяння, хоча б воно і не спричинило наслідків (перевищення водієм швидкості руху, порушення правил охорони праці, проголошення образливих слів, зберігання вогнепальної зброї без відповідного дозволу). Якщо це діяння спричинило шкідливі наслідки, то відповідальність за нього або підсилюється, або здійснюється по іншому складу, що передбачає більш сувору відповідальність.

Інші склади правопорушення включають визначення наслідків діяння і, відповідно, припускають установлення причинного зв'язку діяння і наслідків, що наступили (порушення правил дорожнього руху пішоходом, що потягло ушкодження транспортних засобів; порушення протипожежних правил, що завдало значної шкоди тощо).

Суб'єкт правопорушення - особа, яка вчинила правопорушення.

При здійсненні штрафної, каральної відповідальності якості особи, що здійснила правопорушення, враховуються як обставини, що впливають на ступінь строгості покарання - зм'якшуючі (неповнолітній, вагітна жінка й ін) чи обтяжуючі (наявність судимості або незбираного стягнення, стан сп'яніння й ін). Поруч складів правопорушень передбачений спеціальний суб'єкт - посадова особа, військовослужбовець, працівник транспорту, медичний працівник.

Суб'єктами деяких правопорушень є організації. Підприємства, організації, установи можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення правил будівельних робіт, правил охорони праці та ін

Суб'єктивна сторона - форми провини. За формами вина розрізняється на умисел і необережність. Правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, передбачала його шкідливі чи небезпечні наслідки і бажала їх настання (прямий умисел) чи свідомо допускала настання цих наслідків (непрямий умисел). Правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа передбачала можливість настання шкідливих чи небезпечних наслідків свого діяння, за легковажності розраховувала на їх відвернення (самовпевненість) чи не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинно було і могло їх передбачати (недбалість).

На кваліфікацію окремих злочинів впливають мотиви діяння (хуліганські спонукання, корисливі мотиви та ін).

Відповідність діяння всіма ознаками складу правопорушення називається кваліфікацією правопорушення.

Види правопорушень

Всі правопорушення за ступенем їх суспільної небезпеки поділяються на два види: проступки і злочини.

Проступки - це такі правопорушення, які характеризуються меншим ступенем суспільної небезпечності порівняно із злочинами та посягають на окремі сторони правового порядку, існуючого в суспільстві. До них відносять дисциплінарні, адміністративні і громадські правопорушення.

Розмежування проступків здійснюється залежно від сфери тих суспільних відносин, яким заподіюється шкода в результаті протиправної поведінки.

Дисциплінарні проступки - правопорушення, які вчиняються в сфері службових відносин і порушують, головним чином, порядок відносин підлеглості по службі. Дисциплінарні проступки посягають на обов'язковий порядок діяльності певних колективів людей: робочих, службовців, учнів, військовослужбовців та інших, послаблюючи трудову, службову, військову чи навчальну дисципліну.

Адміністративні проступки - правопорушення, що посягають на встановлений законом порядок, на відносини у галузі виконавчої та розпорядчої діяльності органів держави, не пов'язані з здійсненням службових обов'язків. Адміністративними проступками є, наприклад, порушення правил протипожежної безпеки, санітарної гігієни на державних та приватних підприємствах; безквитковий проїзд у громадському транспорті.

Цивільні проступки - правопорушення, що здійснюються у сфері майнових і таких немайнових відносин, які представляють для людини духовну цінність. Цивільні правопорушення полягають у нанесенні організаціям чи окремим громадянам майнової шкоди, що складається в невиконанні зобов'язань за договором, поширення відомостей, що ганьблять честь і гідність громадян.

Найбільш небезпечним видом правопорушень є злочини. Вони відрізняються від проступків підвищеним ступенем суспільної небезпеки і заподіюють більш важкий шкоди особі, державі, суспільству. Злочини посягають на основи державного і суспільного ладу, власність, особистість і права громадян, боєздатність збройних сил і тягнуть за собою застосування заходів кримінального покарання.

Контрольні питання

1 Поняття та основні види правомірної поведінки.

2. Дайте визначення поняття "правопорушення".

3. Які основні ознаки правопорушень Ви знаєте?

4. Які елементи включаються в юридичний склад правопорушення?

5. Як можна класифікувати правопорушення за видами?

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, області посягання, юридичний склад
Поняття, юридичні ознаки і особливості податкових правопорушень
Правомірна поведінка та правопорушення: поняття, ознаки, різновиди
Призначення адміністративного покарання при вчиненні кількох адміністративних правопорушень
Права і обов'язки осіб, щодо яких здійснюється провадження по справах про адміністративні правопорушення
Судді, органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Контрольні запитання
Контрольні запитання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси