Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка виробничих запасів

Оцінка надходження виробничих запасів

Джерелами надходження матеріалів в організацію можуть бути:

а) одержання за договорами купівлі-продажу, договорів поставки, іншим аналогічним договорами згідно з чинним законодавством;

б) виготовлення силами організації;

в) внесення в рахунок вкладу до статутного (складеного) капітал організації;

м) безоплатне одержання (включаючи договір дарування);

д) одержання за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами.

Залежність порядку формування фактичної собівартості запасів від джерела надходження проілюстрована табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Порядок формування фактичної собівартості в залежності від джерела надходження

Джерело надходження

Порядок формування фактичної собівартості

Одержання за договорами купівлі-продажу, договорів поставки, іншим аналогічним договорами згідно з чинним законодавством

Визначається як сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ). Фактична собівартість матеріалів, придбаних за плату, включає:

- вартість матеріалів за договірними цінами;

- транспортно-заготівельні витрати;

- витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні для використання в передбачених цілях організації

Виготовлення силами організації

Визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних запасів

Внесення в рахунок вкладу до статутного (складеного) капітал організації

Визначається виходячи з грошової оцінки, узгодженої засновниками, плюс транспортно-заготівельні витрати.

Отримання за договором дарування або безоплатно в рамках групи взаємозалежних організацій

Визначається виходячи з поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухалтерскому обліку плюс транспортно-заготівельні витрати. Під поточною ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу вказаних активів

Одержання за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами

Визнається вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів, плюс транспортно-заготівельні витрати.

При неможливості встановити вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість матеріально-виробничих запасів, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні матеріально-виробничі запаси

Транспортно-заготівельні витрати - це витрати організації, безпосередньо пов'язані з процесом заготовляння та доставки матеріалів в організацію. До складу транспортно-заготівельних витрат входять:

- витрати щодо завантаження матеріалів в транспортні засоби та їх транспортування, підлягають сплаті покупцем понад ціни цих матеріалів згідно з договором;

- витрати з утримання заготівельно-складського апарату організації, включаючи витрати на оплату праці працівників організації, безпосередньо зайнятих заготівлею, прийманням, зберіганням і відпуском придбаних матеріалів, працівників спеціальних заготівельних контор, складів і агентств, організованих у місцях заготовляння (закупівлі) матеріалів, працівників, безпосередньо зайнятих заготівлею (закупівлею) матеріалів і їхньою доставкою (супроводженням) в організацію, відрахування на соціальні потреби зазначених працівників;

- витрати на утримання спеціальних заготівельних пунктів, складів і агентств, організованих у місцях заготовок (крім витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби);

- націнки (надбавки), комісійні винагороди (вартість послуг), що сплачуються постачальницьким, зовнішньоекономічним та іншим посередницьким організаціям;

- плата за зберігання матеріалів у місцях придбання, на залізничних станціях, портах, пристанях;

- плата за відсотками за надані кредити і позики, пов'язані з придбанням матеріалів до прийняття їх до бухгалтерського обліку;

- витрати на відрядження по безпосередньому заготовлению матеріалів;

- вартість втрат за поставленим матеріалів в дорозі (недостача, псування) в межах норм природного убутку;

- інші витрати.

Витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні для використання в передбачених цілях, включають витрати організації з переробки, обробки, доопрацювання і поліпшення технічних характеристик придбаних матеріалів, не пов'язані з виробничим процесом.

Фактична собівартість виробничих запасів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка вибуття виробничих запасів
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Інвентаризація виробничих запасів
Синтетичний облік виробничих запасів
Резерв під зниження вартості виробничих запасів
Оцінка вибуття виробничих запасів
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Інвентаризація виробничих запасів
Синтетичний облік виробничих запасів
Резерв під зниження вартості виробничих запасів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси