Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ситуаційний підхід

Даний підхід передбачає розробку організаційного проекту для дискретної, випадково сформованої ситуації, яка буде зберігатися і в майбутньому. Застосування органічних моделей СУ припускає, що більш ефективна організація має відносно неспеціалізовані роботи, різнорідні функції менеджменту, широкий контроль і децентралізовану влада. Доведено, що такі СУ забезпечують не тільки високі рівні виробництва і ефективності, але і задоволеність працівників, адаптивність управління та розвитку.

Процесний підхід формування бізнес-структур

Використання бізнес-моделі для прийняття всіх управлінських рішень є принциповою відмінністю бізнес-інжинірингового підходу у менеджменті. Вона являє собою формальне, точне, повне і всебічне опис організації. Це дозволяє, нехтуючи зайвими деталями, з точністю, необхідної для вирішення конкретної управлінської задачі, побачити повну картину проблеми під різними кутами зору.

У процесі побудови повної бізнес-моделі організації відбувається її послідовне процесно-цільове опис. Це дозволяє врешті-решт отримати взаємопов'язані відповіді на основні питання управління: "Навіщо?" - "Що?" - "Де?" -"Хто?" - "Як?" - "Коли?" - "Кому?" - "Скільки?"...

Побудова організаційно-функціональної моделі забезпечує відповіді на питання: хто, що і де робить в організації. Цьому передує розробка моделі цілепокладання (місії, мети, стратегії), що відповідає на питання: навіщо організація займається своїм бізнесом (чому саме цим бізнесом, саме тут і зараз)?

На етапі організаційного проектування проводиться "вертикальне" системно-цільове опис організації. При цьому процеси, що протікають в організації, в згорнутому вигляді (як функції) ідентифікуються, класифікуються і закріплюються по ієрархії управління.

Статичний опис організації, головною метою якого є визначення наступних понять:

o бізнес-потенціалу (переліку та структури видів комерційної діяльності);

o функціоналу організації (переліку та ієрархії відтворюваних на постійній основі функцій);

o зон відповідальності персоналу.

Основними інструментами моделювання на етапі організаційного проектування є деревоподібні ієрархічні класифікатори та матричні моделі відповідності.

Розвиток (деталізація) організаційно-функціональної моделі відбувається на етапі динамічного процесного опису організації. Відповідаючи на питання "Як?", "Коли?" ("В якій послідовності?"), "Кому?", ця модель описує послідовне в часі перетворення матеріальних і інформаційних потоків. По суті, це опис "горизонтальної" інтеграції окремих операцій: спочатку за логікою взаємодії виконавців (верхній рівень), а потім по технології (нижній рівень).

Вертикальний і горизонтальний підходи до побудови бізнес-моделі організації відображають об'єктивно існуючу в ній вертикальне і горизонтальне поділ праці - ієрархію влади (координації) і функціональну (технологічну) спеціалізацію. Поєднання обох підходів дає можливість виявити повні знання про об'єкт управління і представити їх у вигляді, найбільш зручному для прийняття різних управлінських рішень.

Розробка організаційно-функціональної моделі проводиться в два етапи.

1. Виконується побудова чотирьох управлінських регістрів у вигляді ієрархічних (деревовидних) класифікаторів:

o організаційної структури;

o напрямків комерційної діяльності (бізнесів);

o бізнес-функцій;

o функцій менеджменту.

2. З допомогою матричних проекцій встановлюються зони відповідальності підрозділів (і окремих виконавців) за результати комерційної діяльності, виконання бізнес-функцій і функцій управління.

Подальша їх деталізація виконується стандартними загальноприйнятими способами диференціювання продуктів і сегментації ринку. При цьому в першому випадку проводиться ідентифікація пропозицій організації очима покупця, а у другому - формування однорідних по відношенню до продуктів організації груп покупців (сегментів). Там, де з допомогою матричної проекції вдасться встановити відповідність між сформованими товарними групами й сегментами ринку, і будуть перебувати бізнеси організації (на перетині відповідних рядків і стовпців матриці).

Отриманий список бізнесів (бізнес-потенціал) використовується для формування класифікатора основних бізнес-функцій. Для цього з допомогою матричної проекції перевіряють наявність завдань на окремих етапах стандартного життєвого циклу продукції для кожного виявленого раніше бізнесу організації. Там, де такі завдання будуть виявлені, виникнуть бізнес-функції, пов'язані з їх вирішенням.

Отриманий список основних бізнес-функцій використовується в свою чергу для формування класифікатора забезпечують бізнес-функцій. На відміну від основних, забезпечуючі бізнес-функції безпосередньо не використовуються у процесі відтворення товарної номенклатури, а лише створюють сприятливі умови для успішного протікання цього процесу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Застосування ситуаційного підходу.
Ситуаційний підхід в теорії організації
Підходи до управління: системний, процесний, ситуаційний
Ситуаційна модель прийняття рішень Врума - Йеттона - Яго
Модель ситуаційного лідерства Фідлера
Основи процесного підходу в менеджменті
Процесний і ситуаційний підходи в теорії організації
Визначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємства
Процесне моделювання бізнесу
Підходи до управління: системний, процесний, ситуаційний
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси