Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції управління

Функції управління - це відносно самостійні, спеціалізовані ділянки управлінської діяльності. Для того щоб вважатися такою, функція управління повинна мати чітко виражений зміст, розроблений процес її здійснення і певну структуру, в рамках якої завершується її організаційне відокремлення. Процес реалізації функції відповідає на запитання, яка логічна послідовність здійснюваних у рамках функції дій, що за чим повинно слідувати, щоб функція виконувалася. Структура функції відповідає на питання, як або яким чином формально зв'язані між собою дії, що становлять дану функцію.

Зміст функцій організаційної структури управління персоналом наступні:

(1) установлення цілей - визначення майбутнього стану організації;

(2) розробка стратегії - визначення способів досягнення мети;

(3) планування роботи - визначення завдань конкретним виконавцем;

(4) проектування роботи - визначення робочих функцій виконавців;

(5) мотивування до роботи - цілеспрямований вплив на працівника;

(6) координація роботи - узгодження зусиль виконавців;

(7) облік і оцінка роботи - вимірювання результатів та їх аналіз;

(8) контроль роботи - зіставлення результатів з цілями;

(9) зворотній зв'язок - коригування цілей.

Розглянемо основні функції служби управління персоналом, виходячи з типової структури.

1. Відділ планування персоналу

(1) визначає потреби в кадрах на певний період часу;

(2) проводить оцінку майбутніх потреб у персоналі;

(3) проводить оцінку пропозиції робочої сили на основі аналізу поточних ресурсів з урахуванням втрат за рахунок плинності кадрів;

(4) розробляє план дій по запобіганню прогнозної нестачі або надлишку робочої сили.

2. Відділ набору персоналу та адаптації

(1) здійснює взаємозв'язок із зовнішніми джерелами, що забезпечують кадрами організацію, кадрові агентства, служби зайнятості тощо;

(2) проводить аналіз внутрішніх джерел добору персоналу;

(3) організовує набір і відбір персоналу (проведення професійної орієнтації, розробка і проведення процедури відбору, укладення трудового договору);

(4) здійснює введення в посаду нових працівників;

(5) проводить роботу з організації успішної адаптації персоналу;

(6) проводить співбесіди з увольняемыми.

3. Відділ стимулювання та соціального захисту

(1) проводить аналіз посадових обов'язків;

(2) здійснює класифікацію робіт і їх тарифікацію;

(3) розробляє систему оплати праці і преміювання (спільно з планово-фінансовим відділом);

(4) створює соціальну інфраструктуру організації (колективне добровільне страхування, надання соціальних пільг, пенсійне забезпечення, виплата компенсацій при звільненнях, організація харчування та відпочинок працівників і ін).

4. Відділ досліджень персоналу

(1) проводить вивчення питань кадрової політики;

(2) обстежує стан морально-психологічного клімату в організації;

(3) розробляє правила, процедури проведення робіт з управління персоналом, а також форми документообігу;

(4) готує довідкові матеріали.

5. Відділ професійного навчання і розвитку персоналу

(1) організовує систематичне професійне навчання і контролює його;

(2) укладає договори на підготовку персоналу з навчальними закладами і центрами;

(3) організує періодичне підвищення кваліфікації персоналу;

(4) веде облік і статистику професійного навчання персоналу;

(5) формує кадровий резерв і проводить роботу з ним;

(6) планує та контролює розвиток ділової кар'єри працівників.

6. Відділ трудових відносин

(1) вирішує правові питання за всіх функцій управління персоналом;

(2) здійснює узгодження локальних нормативних та розпорядчих документів;

(3) проводить роботу з вирішення конфліктів (виробничих і особистісних);

(4) бере участь у розробленні колективних договорів і угод;

(5) сприяє розвитку зв'язків і відносин між адміністрацією і персоналом;

(6) взаємодіє з профспілками.

7. Відділ оцінки та контролю

(1) розробляє методики оцінки на кожен етап роботи персоналу;

(2) проводить оцінку при наступних етапах: відбір кандидатів на вакантну посаду; закінчення випробувального терміну; поточної оцінки роботи; просування в кар'єрі; потреби в навчанні; формування кадрового резерву;

(3) організовує аудит персоналу;

(4) організовує атестацію робочих місць та умов праці;

(5) розробляє критерії оцінки ефективної роботи служби управління персоналом.

Для успішного виконання своїх посадових обов'язків фахівців з управління персоналом необхідно:

(1) наявність професійних знань в області управління персоналом, придбаних у процесі практичної роботи і навчання;

(2) розуміння специфіки діяльності підприємства (сфери діяльності підприємства);

(3) лідерство і вміння керувати.

Для ефективної роботи служб управління персоналом необхідно також методичне, ресурсне, організаційне, інформаційне та правове забезпечення.

Методичне забезпечення містить всі теоретичні, методичні підходи та практичні традиції здійснення персоналом підприємства своєї трудової діяльності, викладені у відповідних нормативно-методичних документах підприємства.

Ресурсне забезпечення націлена на своєчасне забезпечення працівників підприємства всіма матеріальними ресурсами, необхідними для здійснення ними трудової діяльності.

Організаційне забезпечення передбачає наявність організаційно-технологічної структури підприємства і взаємозв'язків між його посадовими особами та структурними підрозділами, що максимально сприяють досягненню його цілей.

Інформаційне забезпечення управління персоналом являє собою сукупність реалізованих рішень по обсязі, розміщенню і формам організації інформації, що циркулює на підприємстві. Воно включає оперативну інформацію, нормативно-довідкову інформацію, техніко-економічну інформацію і системи документації. Це можливо з використанням персональних комп'ютерів в службі управління персоналом. Для реалізації інформаційного забезпечення створюються і розробляються комп'ютерні програми для спільного користування.

Правове забезпечення в сфері соціально-трудових відносин створює держава у вигляді системи законодавчої та нормотворчої діяльності. До них відносяться: міжнародні договори з участю Російської Федерації, федеральні закони, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, Конституції (статути) суб'єктів РФ. їх закони і постанови, накази та інструкції федеральних республіканських міністерств, комітетів, відомств, рішення органів місцевого самоврядування.

Конституції Російської Федерації - основний державний закон, що володіє вищою юридичною силою. Чинна Конституція РФ була прийнята 12 грудня 1993 р. Це документ прямої дії - встановлює основні положення правової системи, закріплює вихідні початку, характерні для всіх галузей права, в тому числі для трудового права. Трудове законодавство регулює Трудовий кодекс РФ (введений в дію з 1 лютого 2002 р.).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Функція управління золотовалютними резервами
Управління якістю: поняття, функції і методи
Цілі діяльності та функції Центрального банку Російської Федерації
Управління маркетинговою функцією
Відтворювальна функція
Функції управління
Функції диференціації управління
Комунікація як функція управління організацією
Цілі служби управління персоналом, напрямки її діяльності та функції
Функції керівника і головного бухгалтера з управління фінансами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси