Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ознаки права

Як вже зазначалося, право є одним з регуляторів взаємовідносин людей у суспільстві поряд з мораллю, релігією, традиціями, звичаями, ритуалами й т. п. Однак право на відміну від них володіє поруч властивостей (ознак), що характеризують його як специфічну систему регулювання стосунків в суспільстві.

1. Нормативність права. Право має нормативну природу. Вона виражається у встановленні в нормах права загального масштабу поведінки, що визначає межі дозволеного, забороненого, обов'язкового.

Загальний масштаб, рівна міра поведінки є відображенням загальнозначущих інтересів, пануючих у суспільстві ідеалів, уявлень про добро і справедливість. Наявність норм права говорить людині про те, які його дії будуть правомірними (можливими, необхідними), а за які вчинки можливе настання несприятливих наслідків, тобто санкцій.

Право являє собою не просто набір норм, а цілісну систему взаємопов'язаних і взаємозалежних один від одного правил поведінки. Основу цієї системи складають норми конституції (основного закону), яким не повинні суперечити всі інші норми права (наприклад, норми, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини. - норми цивільного права).

2. Обов'язковість права. Загальнообов'язковий характер норм права виражається у тому, що всі члени суспільства зобов'язані виконувати їх вимоги. Це виявляється можливим тому, що правові норми забезпечуються державним примусом, який проявляється в захисті суб'єктивного права особи, у примусі правопорушника відшкодувати заподіяну шкоду, виконати інші обов'язки у відношенні потерпілої сторони. Державне примус не тільки обмежує свободу людини, але й у визначених законом випадках позбавляє людину свободи.

3. Формальна визначеність. Норми права виражені в офіційній формі: закріплені в нормативних правових актах держави (законах, рішеннях судів, прецеденти). Цей ознака права оберігає його від довільної зміни та тлумачення, забезпечує йому внутрішню єдність, взаємозв'язок між окремими нормами.

Формальна визначеність виражається і в тому, що наказує порядок прийняття законів, механізм їх реалізації і контролю за їх виконанням. Звичайно, наприклад, партійні норми так само фіксуються в статуті, як і релігійні - у священних книгах. Однак правові норми знаходять офіційну форму вираження у законі, що робить їх загальнообов'язковими як для громадян і організацій, так і для самої держави.

4. Неперсонифицированность і неодноразовість дії права. Норми права не мають конкретного адресата, вони звернені до всього населення. Лише в тому випадку, коли дія конкретної особи підпадає під конкретну норму, воно стає її адресатом. Проте здійснення вимог даної норми не припиняє її дії в часі, вона продовжує діяти аж до її скасування уповноваженим па те державним органом (найчастіше парламентом).

5. Зв'язок права з державою. Держава не тільки цілеспрямовано створює норми права (правотворчість), але і забезпечує реалізацію їх вимог за допомогою правоохоронних органів. Однак зв'язок права з державою двостороння: державні органи і посадові особи створюються правом, існують і діють (принаймні, повинні суворо на основі права. Саме правові норми наділяють державні органи повноваженнями.

Функції права

Своє призначення в суспільстві як нормативного регулятора право реалізує за допомогою функцій - основних напрямів впливу права на особистість, її взаємодії з іншими людьми, органами держави.

Ці напрями пов'язані з вирішенням певних завдань. Серед них - завдання впорядкування суспільних відносин, побудови їх у відповідності з принципами свободи особистості і справедливості. Крім цього, однією з важливих задач права є охорона регульованих суспільних відносин від посягань з боку правопорушників. Двом цим завданням відповідають дві функції права: регулятивна і охоронна.

Зміст регулятивної функції права полягає у забезпеченні чіткої організації і стабільного функціонування суспільних відносин, щоб чітко закріпити права і свободи людини і громадянина, повноваження державних органів і посадових осіб. У цьому сенсі межі прав і свобод повинні сприяти створенню в суспільстві такого правового порядку, який би відповідав інтересам всього населення.

Охоронна функція права полягає у відділенні норми права від інших норм (моралі, традицій, звичаїв). Вона здійснюється органами держави, які беруть індивідуальні владні рішення, спрямовані на охорону позитивних і витіснення шкідливих, небезпечних для суспільства відносин.

Охоронна функція реалізується:

o введенням заборон на вчинення протиправних діянь:

o встановленням санкцій за вчинення протиправних діянь;

o застосуванням санкцій щодо осіб, які вчинили правопорушення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Походження, сутність, основні ознаки та функції права
Право: поняття, ознаки, функції
Поняття і ознаки права. Схожість і відмінності права з іншими способами регулювання суспільних відносин
Ознаки і сутність права.
Сутність та основні ознаки права
Походження, сутність, основні ознаки та функції права
Право: поняття, ознаки, функції
Відтворювальна функція
Функція банкіра уряду
Соціальне призначення і функції права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси