Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Комерційне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Зобов'язання у комерційних правовідносинах

Сукупність правових норм і правових інститутів, що регулюють цивільні (в тому числі комерційні) правовідносини, що виникають з домовленістю сторін, що беруть на себе певні зобов'язання і набувають у зв'язку з цим певні права, становлять зобов'язальне право. Норми та інститути зобов'язального права представлені на схемі 4.5.

Поняття і сторони зобов'язання

В силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання виникають з договору, внаслідок заподіяння шкоди та з інших підстав, передбачених законодавством.

У зобов'язанні в якості кожної з його сторін - кредитора або боржника - можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб.

Якщо кожна зі сторін за договором песет обов'язок на користь іншої сторони, вона вважається боржником іншого боку в тому, що зобов'язана зробити на її користь, і одночасно її кредитором у тому, що має право від неї вимагати.

Виконання зобов'язань

Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов зобов'язання і вимогами закону, інших правових актів, а за відсутності таких ус-

Норми та інститути зобов'язального права

Схема 4.5. Норми та інститути зобов'язального права

умов та вимог - згідно із звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються, за винятком випадків, передбачених законом. Одностороння відмова від виконання зобов'язання, пов'язаного із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності, і одностороння зміна умов такого зобов'язання допускаються у випадках, передбачених договором, якщо інше не випливає з закону чи істоти зобов'язання. Наприклад, договором може бути передбачено право покупця на одностороння відмова від виконання зобов'язань за договором поставки за умови повного відшкодування постачальнику виникли у зв'язку з цим збитків. Слід помститися, що одностороння відмова покупця від передбаченої договором продукції (товару), якщо постачальником не було допущено істотне порушення договору, є порушенням договірних зобов'язань. Тому покупець повинен буде відшкодувати всі збитки, понесені постачальником від таких неправомірних дій, у тому числі й упущену вигоду. Крім того, якщо договором або законодавством за таке порушення встановлені санкції, вони також будуть підлягати сплаті.

Кредитор вправі не приймати виконання зобов'язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, умовами зобов'язання не випливає із звичаїв ділового обороту чи істоти зобов'язання.

Якщо інше не передбачено угодою сторін і не випливає із звичаїв ділового обороту чи істоти зобов'язання, боржник має право при виконанні зобов'язання вимагати доказів того, що виконання приймається самим кредитором або уповноваженою ним на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.

Виконання зобов'язання може бути покладено боржником на третю особу, якщо із закону, інших правових актів, умов зобов'язання або його істоти не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника третьою особою.

Третя особа, що піддається небезпеки втратити своє право на майно боржника (право оренди, застави або ін) внаслідок звернення кредитором стягнення на це майно, може за свій рахунок задовольнити вимогу кредитора без згоди боржника. У цьому випадку до третьої особи переходять права кредитора за зобов'язанням.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Угоди і представництво у комерційних правовідносинах
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Об'єкти комерційних правовідносин
Вплив смерті однієї із сторін на долю зобов'язання
Поняття та підстави аліментних зобов'язань
Зобов'язання сторін
Місце виконання зобов'язання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси