Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. Економічний розвиток європейських країн в період феодалізму

Основні риси феодальної економіки

Феодалізм - тривалий період у розвитку економічних відносин. Економічні відносини при феодалізмі існували в різних регіонах світу протягом V-XVII ст. і на відміну від рабовласницьких в тій чи іншій формі мали місце у всіх країнах. У Західній Європі у розвитку феодальних відносин можна виділити ряд етапів:

- V-IX ст. - раннє Середньовіччя - період генезису і розвитку феодалізму. Протягом цього періоду відбувається концентрація земельної власності і монополізація права власності на неї, формування шару залежного населення і встановлення вассально-ленних відносин;

- Х-XV ст. - Середньовіччя - період розвинутого феодалізму. Для цього періоду характерні панування домениальной системи господарювання, що оформилася феодальна ієрархія, значний розвиток ремесла і торгівлі. Зростання товарності виробництва призводить до комутації ренти, до появи нових форм торгівлі, кредитних відносин і банків. ХІІІ століття в Західній Європі був своєрідним піком в розвитку феодалізму;

- кінець XV - середина XVII ст. - пізнє Середньовіччя. У феодальній системі виникають кризові явища, починають формуватися основи капіталістичних відносин. Розвиток товарно-грошових відносин призводить до скорочення домениальных господарств, розмивання феодальної ієрархії, починається процес первісного нагромадження капіталу.

Формування феодальної економіки в різних регіонах світу це відбувалося по-різному. Генезис феодальних відносин здійснювався двома основними шляхами. Для одного напрями генезису було характерно те, що феодальні відносини виростали з общинної економіки, минаючи рабовласницькі відносини. Такий шлях був характерний для слов'ян, германців, кельтів. Другий напрямок генезису було засновано на поступовому формуванні феодальних відносин у рабовласницької економіки. Феодалізм, що склався на основі азіатського способу виробництва, зберіг такі його особливості, як переважання державної земельної власності, високий рівень централізації державної влади, специфічні форми общинної організації селянства.

Економічна система феодалізму характеризується наступними основними рисами:

- переважання натуральної форми господарювання і дрібного виробництва;

- переважання аграрного сектора економіки;

- в цілому низький рівень техніки і знань, ручне виробництво;

- переважання в економіці приватної земельної власності з монопольним правом власності на неї обмеженого кола осіб. Формування приватної власності відбувалося різними шляхами: князівські або королівські пожалування світської, військової та духовної знаті, силове захоплення общинної землі, освоєння пустуючих земель і ін;

- централізований характер управління феодальним господарством;

- поєднання великої приватної земельної власності з дрібними індивідуальними господарствами безпосередніх виробників. Селяни вели своє господарство на землі, отриманої від феодала в спадкове або у тимчасове користування;

- економічна реалізація власності на землю у формі земельної ренти. Основними конкретними формами реалізації рентних відносин були панщина та оброк в натуральній (продуктової) або грошовій формі. В період становлення феодалізму переважала відробіткова рента у поєднанні з оброком в натуральній формі. У Х1-ХУ ст. у зв'язку із зростанням міст, розвитком товарно-грошових відносин підвищується значення грошової ренти (рис. 7);

- різні форми і ступінь позаекономічного примусу селян на основі їх залежності від феодала - особистій, поземельній, судового підпорядкування, патронату і ін;

- право власності на землю дає політичну владу; -своєрідний статус залежних селян: як невільний

раб, але має власне господарство як фермер; не є власником землі, але розпоряджається нею аж до права спадкового користування;

- станове та ієрархічний устрій суспільства.

Рис.7

У розглянутий період основним засобом виробництва була земля. Тому характер економічних відносин і соціальної системи суспільства визначався тим, хто володіє землею і хто її обробляє. Власником землі був феодал, залежний селянин працював на землі і створював економічні блага.

Юридичне положення власності феодалів на землю могло бути різним:

- вотчина - повністю незалежне спадкове володіння;

- бенефіцій, маєток - довічне володіння за умови несення військової або державної служби;

- льон, феод - спадкове володіння за умови прийняття васальної присяги сюзерену - вищестоящому феодалу.

Для феодальної економіки була характерна специфічна форма примусу до праці залежного населення - позаекономічний примус, яка варіювалася від станового нерівноправності до кріпосної залежності. В основі цієї системи лежала монополізація певним шаром населення власності на головну продуктивну силу у цей історичний період - землю, а також юридична нерівність селянина і феодала. Селянин міг зберігати свою юридичну незалежність, мати певні юридичні права, але не міг уникнути експлуатації внаслідок відсутності умов (передусім землі) для самостійного ведення господарства.

Система позаекономічного примусу до праці базується на позаекономічної залежності селян від власника землі на відміну від юридичного та економічного примусу до праці. Так, раб повинен працювати на свого господаря за законом. Саме закон дає рабовласникові необмежену владу над рабом. В умовах ринкової економіки закон не змушує людину працювати. Але сам характер ринкових економічних відносин моделює фактично лише дві можливості отримання економічних благ: або людина є власником засобів виробництва і фінансових коштів і живе за рахунок доходів від їх використання, або змушений продавати свою робочу силу і стає найманим робітником. При цьому ні закон, ні людина не може примусити його до праці.

До законодавчого встановлення відносин кріпосної залежності існували різні методи позаекономічного примусу до праці юридично вільних селян. Такими методами могли бути:

- пряме силове підпорядкування;

- боргова залежність (" не можеш віддати борг - відпрацюй його"). У Західній Європі формами такої залежності були прекарий і коммендация, на Русі - закупничество, яке полягало в тому, що вільний селянин найчастіше за позику ставав залежним від власника землі і змушений був відробляти її у вигляді феодальної ренти;

- поземельна залежність, коли безземельний селянин отримує ділянку землі від феодала в користування за умови виконання феодальних повинностей;

- патронат (захист) селянина феодалом на певних умовах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Європейський феодалізм
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: РОЗВИТОК, КОНЦЕПЦІЇ, ПОЛІТИКА
Неомарксистские економічні концепції
Економічний розвиток США і країн Західної Європи
Основні тенденції та напрямки розвитку провідних країн світу після другої світової війни
Основні типи та риси феодальних систем
Основні риси первісної економіки
Основні риси галузевої структури економіки Японії
Генезис і розвиток феодальної економіки Росії
Генезис і розвиток феодальної економіки Західної Європи
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси