Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Оцінка конкурентоспроможності підприємства може бути проведена па основі аналізу його конкурентного потенціалу, який доцільно розглядати з позиції ресурсів забезпечення конкурентоспроможності.

Методично показники оцінки конкурентного потенціалу підприємства можуть бути згруповані у відповідності з наступними критеріями:

o майнового стану підприємства;

o платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

o ділової активності;

o ефективності виробничої діяльності підприємства;

o ефективності організації збуту та просування товару;

o конкурентоспроможності продукції.

Хоча наведені узагальнюючі критерії не претендують на всеосяжний аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства, проте вони дають можливість оцінити ресурсне забезпечення підприємства, взаємодія ресурсів і їх вплив на ефективність діяльності підприємства, тобто дозволяють дати достатньо обґрунтовану оцінку конкурентоспроможності підприємства.

Конкретні показники, що входять у вищезазначені критеріальні групи, досить детально описані в економічній літературі. Вибір необхідних для розрахунку показників повинен здійснюватися виходячи з цілей оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Розрахунок вищеназваних показників - це аналітична база для оцінки конкурентоспроможності підприємства. В подальшому необхідно провести порівняння розрахованих показників з аналогічними показниками підприємств-конкурентів, середньогалузевими показниками, показниками оцінюваного підприємства за минулі періоди або з нормативними показниками, що характеризують еталонну (ідеальну) модель конкурентоспроможності підприємства, прийняту в залежності від цілей оцінки.

Для уніфікації етапів оцінки конкурентоспроможності підприємства доцільно використання методики, побудованої на основі розрахунку рейтингових оцінок підприємств.

Еталонна модель конкурентоспроможності підприємства може бути сформована на основі визначення нормативних показників з перерахованих вище критеріальних груп з урахуванням глобальної мети і тих ресурсів, якими володіє підприємство для досягнення цієї мети. Наприклад, оцінка конкурентоспроможності підприємства для участі у тендері на отримання державного замовлення може бути побудована на основі цілей і завдань виконання державного замовлення і необхідних для цього ресурсів.

При проведенні оцінки показники конкурентоспроможності по анализируемому підприємству порівнюються з еталонними (нормативними) значеннями цих показників, які мають найвищу оцінку (ранг), що дорівнює 1. Аналізоване підприємство, що володіє більш низькими значеннями показників, отримує оцінки, відмінні від 1 в меншу сторону. Розрахунок даних значень проводиться шляхом обчислення відсотка відхилень значень порівнюваного показника від еталонного показника. Надалі процентні відхилення повинні бути трансформовані в частки одиниць.

У зв'язку з великою кількістю і якісним розмаїттям досліджуваних показників для кожної критеріальної групи необхідно експертним методом встановити коефіцієнт переваги, який буде характеризувати цінність показників для цільового призначення оцінки конкурентоспроможності підприємства. Відповідно, значення коефіцієнта переваги може змінюватися від 0 до 1 (при цьому найвищий ранг -1). Надалі необхідно здійснити розрахунок сумарного коефіцієнта для кожної критеріальної групи показників і підсумкового сумарного коефіцієнта для оцінки конкурентоспроможності підприємства. Дані розрахунки можуть бути проведені за наступним формулам:

де Кх - сумарний коефіцієнт для кожної критеріальної групи показників; - коефіцієнт переваги ^'-го показника даної групи; А. - рейтингу-го показника.

де До - підсумковий сумарний коефіцієнт.

Оцінка конкурентоспроможності, побудована на основі аналізу конкурентного потенціалу підприємства, повинна бути доповнена маркетинговими дослідженнями факторів зовнішнього середовища підприємства:

- конкурентоспроможності країни проживання підприємства;

- організації вхідних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків підприємства;

- факторів, що визначають конкурентний ринок (стан і структуру ринку, місткість ринку, вимоги споживача до продукції, умови пропозиції товарів на ринку), рівень розвитку конкуренції.

Проведена таким чином оцінка конкурентоспроможності підприємства дозволить вибрати і обґрунтувати конкурентну стратегію функціонування і розвитку підприємства.

Іншим підходом до оцінки конкурентоспроможності підприємства є бенчмаркінг.

За даними консалтингової компанії "Bain & Со", останні два роки бенчмаркінг входить у трійку найпоширеніших методів управління бізнесом у великих міжнародних корпораціях, оскільки допомагає відносно швидко і з меншими витратами вдосконалювати бізнес-процеси. Він дозволяє зрозуміти, як працюють передові компанії, і домогтися таких же, а можливо, навіть більш високих результатів.

Бенчмаркінг (англ. benchmarking - опорна точка) являє собою процес зіставлення діяльності оцінюваного підприємства з діяльністю успішно функціонуючих підприємств і визначення на цій основі власних напрямків розвитку і вдосконалення.

Основна мета бенчмаркінгу - вивчення якості та ефективності бізнесу партнерів і використання передових прийомів і практичних методів у конкурентній боротьбі для досягнення комерційних успіхів компанії.

Об'єктом дослідження бенчмаркінгу може бути не тільки діяльність підприємства в цілому, але й окремі функціональні і забезпечуючі підсистеми управління підприємством, а також їх визначають процеси, методи і підходи.

Бенчмаркінг був розроблений для оцінки ефективності бізнесу Інститутом стратегічного планування в Кембріджі (США) в 1972 р.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОЦІНКА ТА ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Практика оцінки конкурентоспроможності товарів
Методи оцінки конкурентоспроможності за критеріями споживчих переваг
Сучасні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності
Об'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції
Оцінка конкурентоспроможності
Конкурентоспроможність підприємства та його продукції
МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ
Міжнародна конкурентоспроможність та методи її оцінки
Якість і конкурентоспроможність: поняття та методичні підходи до оцінки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси