Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція quot;Дебіторська і кредиторська заборгованість"

У даному розділі дається розшифровка рядків 230 і 240 активу і до рядків 510, 520, 610, 620, 630 та 660 пасиву Бухгалтерського балансу - розшифровуються суми короткострокової та довгострокової дебіторської і кредиторської заборгованості організації та видами на початок звітного року і кінець звітного періоду.

По рядку "Дебіторська заборгованість короткострокова - всього" показується загальна сума заборгованості, яку організація повинна отримати протягом 12 міс. Далі вона розшифровується за видами:

o заборгованість покупців і замовників за реалізовані товари (роботи, послуги);

o суми виданих авансів;

o суми іншої заборгованості.

Показники дебіторської заборгованості заповнюються на підставі дебетових залишків за рахунками:

o 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" субрахунок "Розрахунки за авансами виданими";

o 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками";

o 71 "Розрахунки з підзвітними особами";

o 73 "Розрахунки з персоналом по іншим операціям";

o 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал";

o 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Організація може створювати резерв сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги. Але в формі № 5, на відміну від Бухгалтерського балансу, дебіторська заборгованість показується в повній сумі незалежно від того, створено відносно цієї заборгованості резерв по сумнівним боргами чи ні.

Якщо організація не створювала резерви по сумнівним боргах, показники рядка "Усього" підрозділу "Дебіторська заборгованість" (на початок та кінець звітного року) повинні бути дорівнюють сумі відповідних показників рядків 230 і 240 "Дебіторська заборгованість" форми № 1.

По рядку "Дебіторська заборгованість - аванси видані" відображається дебіторська заборгованість, що виникла в результаті перерахування контрагентам авансів (передоплати): під поставку товарів, продукції; в рахунок оплати робіт; в рахунок оплати послуг; в рахунок оплати користування майном (оренди); в рахунок оплати користування об'єктами інтелектуальної власності і т. п.

По рядку "Дебіторська заборгованість - інша" може відображатися інформація про дебіторську заборгованість засновників, бюджету і позабюджетних фондів, працівників за зайво виплаченої заробітної плати та підзвітних сум, а також заборгованість по сплаті штрафних санкцій.

При відображенні в звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів (дебетовими і кредитовими залишками за рахунками 62, 60, 68, 69, 70, 71, 73, 75 і 76).

Дебіторська заборгованість, виражена в іноземній валюті (у тому числі підлягає оплаті в рублях), для відображення в бухгалтерській звітності перераховується в рублі за курсом, чинним на звітну дату.

Виняток становить дебіторська заборгованість, що виникла в результаті перерахування контрагентам авансу, передоплати або завдатку. Вона показується в бухгалтерській звітності за курсом, чинним на дату перерахування грошових коштів.

По рядку "Дебіторська заборгованість довгострокова - всього" показується дебіторська заборгованість з терміном погашення більше 12 міс., яка розшифровується за видами аналогічно короткостроковій. Сума рядків "короткостроковий" і "довгостроковий" дасть загальну суму дебіторської заборгованості.

За рядком "Кредиторська заборгованість короткострокова - всього" відображається загальна сума заборгованості, яку організація повинна погасити протягом 12 міс. Вона розшифровується за кредиторам. Статті кредиторської заборгованості заповнюються на підставі кредитових залишків за рахунками:

o 60, 62 субрахунок "Розрахунки за авансами одержаними";

o 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";

o 67 "Розрахунки але довгостроковими кредитами і позиками";

o 68 "Розрахунки по податках і зборах";

o 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню";

o 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці";

o 75 та ін.

Слід зазначити, що витрати по кредитах та позиках враховуються в порядку, встановленому Положенням по бухгалтерського обліку "Облік витрат за позиками та кредитами" (ПБУ 15/2008), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 6 жовтня 2008 р. № 107н (далі - ПБО 15/2008).

Іншу заборгованість складають:

o суми невиплаченої заробітної плати (рахунок 70);

o заборгованість по внесках на обов'язкове пенсійне страхування (рахунок 69), страхових внесків від нещасних випадків на виробництві (рахунок 69);

o розрахунки з підзвітними особами (рахунок 71) і т. д.

За рядком "Кредиторська заборгованість довгострокова - всього" відображається загальна сума довгострокової кредиторської заборгованості, з якої виділяються окремо суми отриманих кредитів і позик (рахунок 67). Загальна сума кредиторської заборгованості відображається по рядку "Разом", показник якої повинен дорівнювати сумі показників рядків 510, 520, 610, 620, 630 і 660 Бухгалтерського балансу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Управління дебіторською заборгованістю
Управління дебіторською заборгованістю
Аналіз дебіторської заборгованості
Управління дебіторською заборгованістю
Кредитна політика як інструмент управління дебіторською заборгованістю
Моніторинг дебіторської заборгованості
Управління дебіторською заборгованістю (кредитний менеджмент)
Коригування дебіторської заборгованості
Аналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргах
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси