Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту

Реалізації будь-якого інвестиційного проекту повинно передувати його економічне обґрунтування, тобто розробка бізнес-плану.

Бізнес-план являє собою документ, у якому точно і ясно описуються основні цілі бізнесу, умови їх досягнення; він повинен довести ефективність прийняття інвестиційного рішення для його потенційних учасників.

Розробка бізнес-плану дозволяє вирішити наступні завдання:

1) відповісти на питання, чи вигідна з економічної точки зору реалізація того чи іншого інвестиційного проекту (ідеї);

2) виявити на ринку позитивні і негативні сторони, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту;

3) проаналізувати, як вплине реалізація інвестиційного проекту на фінансовий стан підприємства, його імідж і вартість бізнесу;

4) знайти джерела фінансування інвестиційного проекту, у тому числі можливості отримання банківського кредиту;

5) знизити інвестиційний ризик, так як бізнес-план дає можливість прогнозувати ситуацію в майбутньому, в тому числі і негативну, і заздалегідь вжити заходів щодо зниження ступеня інвестиційного ризику.

Крім того, бізнес-план допомагає підприємцю вирішити наступні основні завдання:

o визначити конкретні напрями діяльності підприємства;

o встановити цільові ринки і місце підприємства на цих ринках;

o сформулювати довготривалі і короткострокові цілі підприємства, а також стратегію і тактику їх досягнення;

o вибрати склад і номенклатуру товарів і послуг, які будуть запропоновані підприємством, а також оцінити виробничі і торгові витрати по їх створенню і реалізації; та ін

Склад бізнес-плану і ступінь його деталізації залежать від ряду факторів, до яких можна віднести: масштаби проекту, цільове призначення проекту, ступінь ризику і т. д.

Структура бізнес-плану включає в себе наступні розділи.

1. Резюме. Даний розділ містить короткі підсумки бізнес-плану. Його основним завданням є виклад у простій і доступній формі суті інвестиційного проекту, його основних переваг і підведення підсумків усіх розрахунків. У цьому розділі відображаються дані, які дають змогу потенційному інвестору зрозуміти сутність проекту, його вартість і кінцеві результати.

Необхідно відзначити, що резюме бізнес-плану - це свого роду його візитна картка, так як інвестори з-за відсутності часу в першу чергу вивчають резюме і тільки після цього, якщо воно зацікавило інвестора, читають бізнес-план повністю. Тому резюме повинно містити основні характеристики і показники інвестиційного проекту, які дають можливість судити про його привабливості.

Цей розділ готується після того, як робота над бізнес-планом завершена, тобто весь аналіз і виконані всі необхідні розрахунки, які можна коротко викласти.

2. Характеристика бізнесу. У даному розділі необхідно не тільки охарактеризувати підприємство (історія зародження, становище в діловому співробітництві, аналіз майнового і фінансового положення), але і його роль в конкретній галузі та в економіці в цілому. Тут слід проаналізувати стан галузі та її розвиток, а також потреби населення в продукції (роботах, послугах).

У цьому розділі необхідно відобразити інформацію про основних конкурентів, а також їх сильні і слабкі сторони.

Інформація про підприємство повинна бути більш точною, так як потенційний користувач бізнес-плану повинен переконатися в його надійності.

3. Опис продукції (робіт, послуг). Будь-який інвестиційний проект починає своє зародження з якої-небудь ідеї про виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг). У цьому випадку необхідно відобразити їх переваги порівняно з аналогами, конкурентоспроможність на ринку, унікальні властивості і корисний ефект, заради якого дану продукцію (роботи, послуги) будуть придбавати потенційні покупці.

У даному розділі доцільно відобразити і життєвий цикл продукції (робіт, послуг), що дозволить підприємцю своєчасно вжити певні заходи на кожній стадії життєвого циклу.

На закінчення даного розділу необхідно зробити висновок про доцільність освоєння нової продукції (робіт, послуг), а також про фінансування проекту.

4. Аналіз ринку. В даному розділі аналіз може бути проведений у такій послідовності:

1) загальна характеристика ринку виробленої продукції (робіт, послуг);

2) сегментування ринку за різними критеріями (за регіональною ознакою, групі покупців тощо);

3) виявлення потенційних покупців;

4) аналіз продажів;

5) визначення основних напрямків просування продукції (робіт, послуг) на ринок;

6) визначення посередників при реалізації продукції (наданні послуг, виконанні робіт).

За планованої до випуску продукції (робіт, послуг) необхідно відобразити такі дані:

o якість продукції;

o ціну реалізації;

o обсяги випуску продукції;

o форму збуту;

o систему доставки;

o систему складування; та ін

5. План маркетингу. Даний розділ бізнес-плану ґрунтується на його попередніх розділах і відображає результати аналізу ринку для нового продукту, так і для бізнесу в цілому, а також оцінює можливості конкурентів та інші фактори ринку.

Основна мета даного розділу полягає у тому, щоб довести користувачеві бізнес-плану, що на ринку є достатня кількість покупців і вони віддадуть перевагу саме цей товар (роботи, послуги). Тут також необхідно відобразити обсяги збуту, що надає значний вплив на план виробництва і розмір інвестицій.

У загальному вигляді цей розділ містить:

o заходи по максимальному задоволенню споживачів продукції (робіт, послуг) у процесі здійснення інвестиційного проекту;

o можливі помилки і прорахунки, а також їх вартість при різних варіантах реалізації інвестиційного проекту;

o заходи, пов'язані з рекламою продукції (робіт, послуг) і витрати на неї;

o методи стимулювання продажів і ін

Маркетинговий аналіз повинен бути заснований на реальних і взаємозалежних даних.

6. Виробничий план. Даний розділ буде мати місце тільки тоді, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво якої-небудь продукції. Головне завдання даного розділу полягає в тому, щоб показати потенційним інвесторам реальність виробництва продукції в потрібному обсязі та відповідної якості.

У даному розділі необхідно відобразити таку інформацію: застосовувана техніка і технології; обсяги виробництва і виробнича база; сировина і матеріали; постійні і змінні витрати; трудові ресурси та ін.

Виробничий план може бути розділений на такі підрозділи:

1) програма виробництва та реалізації продукції;

2) виробничі потужності;

3) матеріально-технічне забезпечення;

4) витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Цей розділ необхідний не тільки виробнику

продукції, але і іншим зацікавленим особам (інвесторам, банкам та ін), так як його дані є важливою складовою надійності та ефективності проекту.

7. Фінансовий план. Цей розділ необхідний, в першу чергу, для контролю фінансової забезпеченості інвестиційного проекту і відображає всі майбутні витрати, джерела фінансування, фінансові результати, а також результати всіх розрахунків.

Фінансовий аналіз має супроводжувати розробку інвестиційного проекту з самого початку, і кожен розділ бізнес-плану повинен бути пов'язаний з фінансовим планом.

Економічне обґрунтування проекту виступає основним критерієм при прийнятті інвестиційного рішення, тому розробка фінансового плану повинна вестися особливо ретельно.

Фінансовий план складається з наступних розділів:

1) ретроспективний аналіз фінансового стану підприємства (за останні 3-5 років);

2) аналіз фінансового стану підприємства в період підготовки інвестиційного проекту;

3) прогноз прибутків і грошових потоків;

4) оцінка фінансової ефективності інвестиційного проекту.

На основі оцінки ефективності інвестиційного проекту інвестори приймають рішення про інвестування капіталу.

8. Додатка. В даному розділі містяться всі необхідні документи і дані, що використовувалися при розробці бізнес-плану, але не увійшли до його основний текст.

Найбільш важливим розділом бізнес-плану є фінансовий план, так як саме тут проводиться економічне обґрунтування інвестиційного проекту, яке виступає основним критерієм прийняття інвестором свого рішення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
Бізнес-план інвестиційного проекту
Економічне обґрунтування і ефективність інвестиційних проектів
Економічне обґрунтування бізнес-проекту на аутсорсинг
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
Структура бізнес-плану інноваційного проекту
Обґрунтування залучення фінансування під інвестиційний проект
Бізнес-план інноваційного проекту
Інвестиційний бізнес-план
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси