Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Управління людськими ресурсами»
Ст. 1. Поняття предмета науки управління людськими ресурсами2 Ст.. Основні завдання курсу та проектовані результати його освоєнняСт. 3. Форми поточного, проміжного та підсумкового контролюФорми, види та процедура поточного контролюПроміжний і підсумковий контрольСистеми оцінки рівня знаньЛекція 1. Система управління людськими ресурсами Системний підхід до управління людськими ресурсами Поняття системного підходу в науковому дослідженні Застосування системного підходу в управлінні людськими ресурсами Історія розвитку та концептуальні джерела науки управління людськими ресурсами Еволюція наукової думки в сфері управління людськими ресурсами Взаємозв'язок теорії людського капіталу та управління людськими ресурсами Стратегічне управління людськими ресурсами Управління людськими ресурсами як функція менеджменту Основи стратегічного управління людськими ресурсамиЖиттєвий цикл організації та управління людськими ресурсамиВплив розміру організації на особливості управління людськими ресурсамиНавколишнє середовище і особливості управління людськими ресурсами Інноваційне управління людськими ресурсамиЛекція 2. Формування людських ресурсів Динаміка чисельності населення і трудова міграція Динаміка демографічних процесів Демографічна ситуація у Російської Федерації Трудова міграція населенняПоказники міграції населенняМаятникова міграціяМіжнародна трудова міграція Демографічна політика Російської Федерації Показники чисельності та структура людських ресурсів Класифікація населення по відношенню до трудової діяльності Прогнозування чисельності населення і джерела трудообеспечения економіки Чисельність і структура трудових ресурсівВікова структура трудових ресурсівСтруктура трудових ресурсів за статтюСтруктура трудових ресурсів за рівнем освіти і професійної підготовки Система балансів трудових ресурсів Інституційні основи ринку праці Поняття і структура ринку праці Попит і пропозиція на ринку праці Ринок кваліфікаційно-освітніх послуг Внутрішній ринок праці та його взаємозв'язку Державна політика на ринку праці Технології трудообеспечения організації Форми планування потреби організації в працівниках Джерела найму на роботу Організація відбору працівників Підбір і розстановка кадрів Робота за контрактомЛекція 3. Використання людських ресурсів Ділова оцінка працівників Методичні підходи до оцінки працівників Поняття та класифікація робочих місць Нові форми зайнятості Позикова праця Виведення за штат персоналу (аутсорсинг) Віртуальна зайнятість Оплата і стимулювання праці працівників Міжнародний стандарт винагороди працівникам Мотивація праці Досягнення кінцевого результату Досягнення цілей управління за допомогою мотивації при мінімумі витрат ; Вибір найбільш ефективних методів управління Виплата "премії-призу" Гарантовані премії Недосяжні бонуси Премія за чужу роботу Оплата праці за результатом (практичний досвід) Оплата праці в бюджетній сфері Реінжиніринг персоналу підприємства Сутність і методи реінжинірингу Персонал як об'єкт реінжинірингу Розробка моделі управління персоналом Методичні рекомендації щодо реінжинірингу персоналу Маркетинг персоналу Кадровий аудит і контролінг управління людськими ресурсами Кадровий аудит Контролінг управління людськими ресурсами Конфлікти в організації Причини виникнення та види конфліктів Вивчення, дозвіл і профілактика конфліктівЛекція 4. Розвиток людських ресурсів/a> Професійна підготовка працівників і конкурентоспроможність Компетентнісний підхід в освітіКваліфікаційна характеристика випускника програми "Управління людськими ресурсами" Аналіз потреби в навчанні працівників Організаційні форми і методи професійного навчання Методи професійного навчанняМетоди навчання на робочому місціМетоди навчання на робочому місці або поза йогоМетоди навчання поза робочого місця Коучинг - технологія ефективного вирішення проблемХарактеристики коучингу як технології Професійна орієнтація Напрями професійної орієнтації Психологічна підтримка, її напрями, цілі та методи Управління професійною орієнтацією та психологічної підтримкою населення Планування кар'єри та основи лідерства Планування кар'єри Основи лідерства Знання і креативність - основні риси лідера Креативна діяльність лідера Регулювання соціально-трудових відносин Колективний договір: призначення та зміст Угоди та їх види Трудової договір: призначення та змістЛекція 5. Перспективні напрями розвитку управління людськими ресурсами Глобалізація і міжнародне управління людськими ресурсами Вплив глобалізації на міжнародний ринок праці Світовий досвід в управлінні людськими ресурсами організації в системі управління людськими ресурсами Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами Модель формування автоматизованого комплексу завдань управління людськими ресурсами Розвиток інформаційних технологій управління людськими ресурсами Національна інноваційна система Національні інноваційні системи та їх інформаційне забезпечення Перехід Росії до інноваційно-орієнтованої економіки Крос-культурний менеджмент Вплив національних культур і мовних відмінностей на управління людськими ресурсами Крос-культурні моделі управління людьми в організаціїРесурсна модельМодель типів корпоративної культуриМережа культурних особливостей (Cultural web)Модель трирівневої організаційної культуриМодель типів культуриМодель культурних вимірів Практичний досвід впливу японської культури на управління людськими ресурсамиСистема теоретико-методологічних поглядів на розуміння і управління людьми в організаціїОрганізаційно-практичні підходи до формування механізмів управління людськими ресурсамиАналіз поведінки індивідівФормування організаційної структури</> class=contlk_lev4 href='/1457060315363/menedzhment/analiz_povedeniya_individov#666'>Техніка управління людськими ресурсамиВисновокГлосарій
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси