Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості організаційних структур інноваційних підприємств

Організаційна структура ІП - це сукупність наукових, конструкторських, проектних, технологічних та інформаційних підрозділів (лабораторій, відділів, секторів, груп), які здійснюють основну творчу діяльність зі створення інновацій певного профілю і спеціалізації, а також виробничих, допоміжних і управлінських підрозділів, які забезпечують виконання тематичних планів НДДКР та реалізацію створених інновацій.

Організаційна структура будь-ІП повинна в кожен відрізок часу відповідати її цільової, функціональної структурі, що на практиці не завжди досяжно.

Основними факторами, які визначають організаційну структуру ІП, є:

o особливості галузі знань, науки і техніки, виробництва;

o місце ІП в структурі об'єднання;

o напрями виконуваних НДДКР і конкретних завдань тематичного плану;

o рівень спеціалізації і ступінь кооперації конкретного І П;

o терміни вирішення науково-технічних проблем;

o структура ресурсів, якими володіє ІП. Різноманітність організаційних структур ІП, що зустрічаються в реальній практиці, можна звести до декількох видів, які передбачають різні варіанти розподілу відповідальності, виконуваних функцій і робіт, спеціалізації і кооперування. Розрізняють функціональний, тематичний і змішаний види організаційних структур ІП.

Функціональний тип структури ІП - сукупність повністю спеціалізованих підрозділів, кожне з яких виконує строго певні частини НДДКР, які відповідають їх профілю і спеціалізації. Даний тип структури поширений там, де виконуються досить подібні, однотипні дослідження або проектно-конструкторські роботи, що допускають поділ на окремі складові.

Недолік цієї структури - складність планування, контролю та оперативного регулювання інноваційних процесів.

Тематичний тип структури ІП - передбачає об'єднання в одному підрозділі фахівців різного профілю; при цьому кожен підрозділ проводить роботи по своїх темах від початку до кінця.

Недолік цієї структури - відносно низька інтенсивність використання ресурсів у зв'язку з неможливістю повного завантаження спеціалістів вузького профілю, особливо на перших і заключних етапах НДДКР; висока вартість розробок в силу дублювання функцій, обладнання, площ і т. д.

Змішаний тип структури ІП - об'єднує функціональний і тематичний типи, створює можливості для швидкого та якісного виконання НДДКР та реалізацію їх результатів у випадку найбільш раціонального співвідношення функціональних і тематичних підрозділів.

До змішаних оргструктурам ІП відносяться так звані матричні структури, що мають два різновиди: проектно-матрична і функціонально-матрична.

В організації з проектно-матричною структурою співробітники існуючих функціональних підрозділів передаються в пряме підпорядкування керівникові проекту (теми) на вагу час його виконання. Керівник розподіляє завдання виконавцям, координує і контролює їх діяльність. Застосування проектно-матричної структури доречно в тому випадку, коли організація виконує обмежену кількість складних, істотно відрізняються один від одного проектів, що вимагають високої якості робіт, для виконання яких доцільно використовувати окремих, не беруть участь в інших програмах фахівців і колективи.

При функціонально-матричній організації робіт фахівці, залучені до робіт по темі, не повністю підпорядковуються керівнику проекту, а діють у межах подвійного підпорядкування. На керівника проекту покладаються обов'язки кваліфікованого керівництва творчими інноваційними процесами та ходом виконання робіт за темами, а організацію реалізації всіх цих рішень забезпечують керівники відділів.

Функціонально-матрична структура найбільш застосовувана.

Ще один різновид змішаного типу оргструктури ІП - організація робіт за проектами. У цьому випадку, як і при тематичній структурі, підрозділ, що розробляє проект, що складається з фахівців різних служб, адміністративно підпорядкованих керівнику теми. Проектний підрозділ (бригада, група) організовується для розробки важливих комплексних проблем, що мають прикладне значення, і після вирішення поставленого завдання розформовується.

До числа різновидів змішаних організаційних структур ІП відноситься фазна структура, що передбачає таку форму розподілу праці, при якій виконання всіх заданих тем здійснюється за проблемно-орієнтованого конвеєру низкою послідовних фаз. Перша фаза - прогнозування і обгрунтування прийнятого напрямку робіт, друга - пошукові дослідження, третя - інженерно-технологічна опрацювання проекту і досвідчена перевірка.

Організаційна структура ІП повинна періодично переглядатися для зміни сформованих формальних і особливо неформальних відносин в лініях підпорядкування, що покликане знизити консерватизм системи в цілому.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ
Інтегровані організаційні структури інноваційних підприємств
Інноваційний потенціал підприємства: структура і оцінка
Характерні особливості проектно-інноваційної консультаційної діяльності
Особливості організації інноваційної діяльності на підприємстві
Інноваційний потенціал підприємства і ефективність його використання
Організаційна структура управління підприємством
Організаційна структура. Основні види діяльності підприємства
Механізм управління підприємством. Організаційна структура
Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси