Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Мікроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цінова еластичність пропозиції, її вимірювання та типи. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції

Поряд з показниками еластичності попиту існують показники еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції від ціни, або цінова еластичність пропозиції, що показує відсоткову зміну обсягу пропозиції товару на 1% зміни його ринкової ціни. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції (Е5) визначається наступним чином:

де %А(2а - відсоткове зміна обсягу пропозиції;

%АР - процентна зміна ціни даного товару;

- кількісне зміна обсягу пропозиції;

АР - кількісне зміна ціни;

Ох - початковий обсяг пропозиції;

Р - початкова ціна.

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції має позитивне значення, так як між обсягом пропозиції товару і його ціною існує пряма залежність.

Для правильного визначення типу цінової еластичності пропозиції на будь-якій ділянці кривої пропозиції використовується формула центральної точки (формула дугової еластичності):

де £5Ср - коефіцієнт цінової еластичності пропозиції в центральної (середньої) точці ділянки АВ кривої пропозиції;

Рср - ціна в центральній точці ділянки АВ; 0*ср ~ обсяг пропозиції в центральній точці ділянки АВ; Рл - піна в крайній точці А ділянки АВ; Рв - піна в крайній точці В ділянки АВ; Озл - обсяг пропозиції в крайній точці А ділянки АВ; 0$у - обсяг пропозиції в крайній точці В ділянки АВ.

Розрізняють три основних типи цінової еластичності пропозиції: еластичне (Ех > 1), нееластичне (£, < 1), одиничне еластичне (Їв = 1). Їх графіки наведено на рис. 3.3.

Три типи цінової еластичності пропозиції

Рис. 3.3. Три типи цінової еластичності пропозиції

Можливі також два крайніх випадки еластичності: зовсім (цілком) і абсолютно еластична пропозиція (абсолютно) нееластичне пропозицію. При зовсім (цілком) еластичній пропозиції обсяг пропозиції збільшується при незмінній ціні. При цьому Їв = со. При зовсім (цілком) нееластичному пропозиції обсяг пропозиції залишається постійним при зміні ціни товару, а Е^ = 0 (рис. 3.4).

Графіки абсолютно еластичного і абсолютно нееластичного пропозиції

Рис. 3.4. Графіки абсолютно еластичного і абсолютно нееластичного пропозиції

Важливим фактором, що впливає на цінову еластичність пропозиції є кількість часу, який має виробник для того, щоб пристосуватися до зміни ціни товару, змінюючи його кількість, структуру і якість різних факторів виробництва, що використовуються для виробництва даного товару. Чим більше часу у виробника, тим ширше його можливості змінити всі фактори виробництва, що застосовуються для виготовлення даного продукту, тим більшою мірою він може змінити обсяг виробництва, тим вищою буде еластичність пропозиції.

Можна визначати еластичність пропозиції і по відношенню до інших показників (цін на сировину, рівнем заробітної плати тощо). Наприклад, для більшості промислових товарів еластичність пропозиції стосовно до цін на сировину від'ємна. Це пов'язано з тим, що більш високі ціни на сировину ведуть до збільшення витрат виробництва, а отже, при інших рівних умовах і до скорочення пропозиції товару.

Миттєве, короткострокове і тривале рівновагу. Зміна ціни, обсягу виробництва та еластичності пропозиції в залежності від ринкового періоду

При аналізі впливу фактора часу на еластичність пропозиції економісти розрізняють миттєвий, короткостроковий і тривалий (довготривалий) ринкові періоди. Вперше цей фактор для дослідження рівноваги конкурентних цін ввів А. Маршалл.

Виділяють три типи рівноваги в залежності від ринкового періоду, протягом якого виробники можуть здійснити ті чи інші зміни у факторах виробництва: миттєве рівновага (рис. 3.5, а), короткострокова рівновага (рис. 3.5, 6"), тривалий рівновага (рис. 3.5, в).

Три типи рівноваги: а) миттєве; б) короткострокове; в) тривалий

Рис. 3.5. Три типи рівноваги: а) миттєве; б) короткострокове; в) тривалий

Миттєве рівновага встановлюється в найкоротший період. Він

занадто малий, щоб виробники встигли відреагувати на зміну попиту і ціни на даний товар, пристосувавши для цього фактори виробництва і змінивши пропозицію. У відповідності з цим обсяг пропозиції в миттєвий ринковий період є незмінним, фіксованим. Іншими словами, пропозиція є абсолютно нееластичним, графік пропозиції являє собою вертикальну лінію 5т. При збільшенні попиту з /), до 02 положення рівноваги переміститься з точки О в точку М, а рівноважна ціна істотно збільшиться з Р0 до Рт.

Короткострокова рівновага встановлюється в найкоротший ринковий період. Протягом короткострокового періоду виробники не можуть змінити свої виробничі потужності, технічну базу, кількість обладнання. Однак вони вже мають достатньо часу, щоб більш або менш інтенсивно, в залежності від зміни попиту, використовувати свої виробничі потужності, техніку, технологію. В результаті протягом даного періоду при збільшенні попиту виробники зможуть збільшити виробництво продукції за рахунок більш інтенсивного використання виробничих потужностей (наприклад, за рахунок залучення додаткової робочої сили, збільшення змінності роботи обладнання, удосконалення організації праці й виробництва). Пропозиція продукції внаслідок зміни змінних ресурсів дещо збільшиться і буде більш еластичним. Графік пропозиції набуде деякий позитивний нахил 5^. Положення рівноваги переміститься в точку 5. Рівноважна ціна Р, буде вище, ніж первісна до збільшення попиту Ра, але нижче, ніж у миттєвому ринковому періоді після збільшення попиту Р,".

Тривалий рівновага наступає в довгостроковому періоді. Він буває досить тривалим, щоб діючі фірми змогли пристосувати всі ресурси для зміни виробництва. В залежності від зміни попиту на продукцію окремі фірми можуть розширити або скоротити свої виробничі потужності, змінити технічну базу. У дану галузь можуть ввійти нові підприємства і, навпаки, частина діючих - вийти з неї. В результаті при збільшенні попиту виробники зможуть істотно збільшити виробництво продукції за рахунок розширення виробничих потужностей, оновлення техніки та технології і вступу в галузь нових фірм. Відповідно значно збільшиться пропозиція, яке буде ще більш еластичним. Крива пропозиції 5/ стане більш пологою, ніж у короткостроковому періоді. Положення рівноваги переміститься в точку Ь. Конкурентна ціна тривалого рівноваги Р1 буде нижче, ніж при короткостроковому Р5 і тим більше миттєвому Р," рівновазі, але трохи вище, ніж початкова ціна, що існувала при більш низькому попиті Ра.

А. Маршалл пов'язував деяке збільшення ціни тривалого рівноваги ("нормальної ціни") при зростанні попиту порівняно з рівноважною ціною при більш низькому попиті зі зростаючими витратами виробництва в галузі, що розвивається. Він вважав, що це звичайне, нормальне явище в умовах конкуренції, пов'язане з тим, що розширення галузі веде до зростання цін на споживані в ній ресурси. Розвивається галузь збільшує попит на додаткові якісні та продуктивні засоби виробництва з інших галузей, сприяючи зростанню цін на матеріальні ресурси, підвищує попит на кваліфікованих працівників, збільшуючи їх заробітну плату. У кінцевому підсумку це веде до зростання витрат виробництва в даній галузі і відповідно до деякого підвищення цін на її продукцію. На підставі цього графік пропозиції в тривалому періоді можна описати не як абсолютно еластичний (горизонтальну лінію), а як злегка підведений, похилий.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Еластичність попиту та її показники. Цінова еластичність попиту, її вимірювання та типи. Зміна валової виручки при різних типах цінової еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність попиту
Фактори, що впливають на цінову еластичність пропозиції
Еластичність пропозиції з урахуванням чинника часу
Фактори, що впливають на зміну пропозиції
Пропозицію. Крива пропозиції. Нецінові фактори, що впливають на пропозицію
Зміна обсягу і витрат виробництва в короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Граничний і середній продукт. Гранична та середня продуктивність. Постійні, змінні та валові витрати. Середні витрати. Граничні витрати
Еластичність пропозиції
Максимізація прибутку і мінімізація збитку абсолютно конкурентної фірми в короткостроковому періоді. Вибір фірмою оптимального обсягу виробництва
Еластичність попиту та її показники. Цінова еластичність попиту, її вимірювання та типи. Зміна валової виручки при різних типах цінової еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність попиту
Фактори, які впливають на рівновагу в короткостроковому періоді
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси