Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Міжнародний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фактори, що визначають вибір іноземного партнера

Вибираючи іноземного партнера, необхідно брати до уваги специфічні фактори. Це насамперед характер зовнішньоторговельної операції (експортна, імпортна, компенсаційна і т. д.), а також предмет угоди. Але існують і загальні чинники і положення, якими керуються неї комерсанти при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

При виборі потенційного іноземного партнера, перш за все, необхідно відповісти на наступні питання:

1. В якій країні?

2. У якого іноземного контрагента краще купити (продати) необхідний товар?

Вибираючи країну, експортери та імпортери повинні виходити з наявності та характеру міжнародних зобов'язань Росії і взяти до уваги фактори економічного і торговельно-політичного характеру.

До економічних факторів належать:

o ємність ринку обраного товару та умови його збуту;

o обсяги зовнішньої торгівлі країн з обраного товару;

o поточний і потенційний попит на даний товар;

o розміри податків в торгівлі, акцизів та інших зборів і платежів;

o рівень конкуренції на ринку.

o рівень цін на аналогічну продукцію та витрати на просування товару;

o фірмова структура даного ринку.

До торгово-політичним чинникам відносять:

o стабільність політичної ситуації;

o можливу наявність торгових обмежень (заборони на експорт або імпорт);

o нетарифні обмеження (ліцензування, квотування експорту та імпорту);

o наявність валютних і платіжних обмежень;

o специфічні вимоги споживачів до якості товару, його пакування;

o оформлення технічної документації;

o сформована система просування товару до споживачів.

Цими чинниками визначається можливість і ступінь ефективності реалізації експортного товару в тій або іншій країні.

При покупці імпортного товару доцільно вибирати країну з числа відомих країн-виробників і експортерів даного товару, що забезпечують необхідні якісні характеристики товару та надають гарантії та необхідний обсяг послуг. Враховується географічна близькість країни покупки, рівень пропонованих цін.

Поряд з вибором країни продажу або купівлі надзвичайно важливий вибір конкретних іноземних контрагентів: при експорті - покупців російського товару; при імпорті - продавців іноземної товару.

Вибираючи іноземного контрагента, конкретну фірму, необхідно вивчити наступні аспекти діяльності потенційного партнера:

o правовий аспект - вивчення норм і правил, що діють у країні потенційного партнера і имеющих пряме або непряме відношення до співробітництва;

o економічний аспект - оцінка фінансового положення і можливостей фірми;

o організаційний аспект - вивчення організації управління фірмою;

o технологічний аспект - вивчення технічного рівня продукції фірми, її технологічної бази і виробничих можливостей;

o науково-технічний аспект - відомості про організацію НДДКР і витрат на них.

Ґрунтуючись на загальноприйнятих у міжнародній практиці методики оцінки потенційних партнерів, виділимо наступні показники, аналіз яких дозволяє ефективно вести роботу з вибору іноземного контрагента:

o ступінь солідності потенційних партнерів;

o їх ділова репутація;

o досвід минулих угод;

o положення на даному ринку.

Перший показник - ступінь солідності потенційного партнера. Під ступенем солідності маються на увазі кількісні показники діяльності, масштаб операцій, ступінь платоспроможності і кредитоспроможності, а також ступінь довіри, що їй роблять банки.

Знати ступінь платоспроможності важливо, насамперед, експортерам, оскільки іноземний партнер буде для них виступати в ролі платника. Однак і імпортерам також досить корисно бути поінформованим про фінансовий стан їх зарубіжних постачальників.

Рівень платоспроможності фірми визначається наступними даними:

o точністю виконання платежів і термінами оплати рахунків;

o переліком банків та інших фінансових установ, які ведуть справи з фірмою;

o загальним обсягом фінансових коштів фірми;

o відсутністю юридичних проблем або неоплачених боргів.

Для оцінки ступеня солідності фірми залучаються також наступні показники:

o кількість зайнятих на фірмі, у тому числі співробітників, що беруть участь у НДДКР;

o число підприємств і розміри виробничих площ;

o ступінь диверсифікованості фірми;

o частка цікавлячої нас продукції в обсязі виробництва фірми і галузі.

Другим важливим показником у виборі іноземного контрагента є його ділова репутація (ділове реноме). Репутація фірми визначається старанністю і сумлінністю виконання зобов'язань, наявністю досвіду у визначеній сфері бізнесу, прагненням враховувати пропозиції і побажання контрагента і вирішувати усі виникаючі складні ситуації шляхом переговорів.

Ділова репутація фірми не зв'язана прямо з показниками солідності й в основному визначається досвідом, якими володіє та або інша фірма, що веде комерційну діяльність протягом тривалого періоду, її діловими зв'язками.

Третім показником, що враховуються при виборі фірми-контрагента, є досвід минулих угод. При наявності інших рівних умов комерсанти віддають перевагу тим фірмам, що добре зарекомендували себе в минулому, тобто в них вже був досвід роботи на зовнішньому ринку, і є позитивні відгуки попередніх партнерів.

Певне значення при виборі партнера може мати і його положення на даному ринку: чи є він посередником або самостійним виробником (споживачем) продукції. Комерсанти, як правило, прагне до усунення зайвих посередницьких ланок у торгових операціях. У той же час посередницькі послуги норою є об'єктивною необхідністю. У цих випадках вибір посередника, з яким доведеться співпрацювати, здійснюється настільки ж ретельним чином.

Вибираючи торгових посередників, слід звернути увагу, насамперед, на найбільш відомі компанії, відмінкові, готові надати необхідний набір послуг, включаючи достовірну інформацію про становище на відповідному товарному ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фактори, що визначають вибір стратегії відновлення
Вибір іноземного партнера
Особливості спілкування з іноземними партнерами
Сукупна пропозиція та фактори, що його визначають
Фактори, що визначають дивідендну політику
Сукупний попит і фактори, що його визначають
Аналіз позиції протилежної сторони і складання психологічного портрета партнерів
Ринковий попит на ресурс і фактори, що його визначають
Фактори, що визначають поведінку індивідуальних споживачів
Сукупний попит і фактори, що його визначають
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси