Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних коштів

Потреба і окремих видах оборотних активів може істотно коливатися в залежності від сезонних і кон'юнктурних особливостей діяльності підприємств, що викликає додаткову потребу в джерелах їх фінансування, або зайву суму оборотного капіталу. Тому у процесі управління оборотними активами слід визначати мінливість потреби в оборотних коштах, яка являє собою різницю між максимальною та мінімальною потребою в них протягом року.

Процес постійної оптимізації (стабільною протягом року) і змінної (виникає в окремі періоди часу) частин оборотних коштів здійснюється наступним чином.

На основі аналізу динаміки фактичної суми оборотних активів будується графік їх середньої "сезонної хвилі" і визначаються коефіцієнти нерівномірності оборотних активів але відношенню до середнього рівня. Сума постійної частини оборотних активів на запланований період визначається на основі мінімального коефіцієнта нерівномірності оборотних активів, максимальна змінна сума оборотних активів на плановий період розраховується на основі різниці максимального і мінімального коефіцієнтів нерівномірності.

Визначення загальної суми оборотних коштів на рівні постійної частини оборотних активів свідчить про використання агресивного підходу до формування оборотних активів підприємства, якщо їх загальна сума близька до сукупності постійної і максимальної змінної частин оборотних активів, то на підприємстві застосовується консервативний підхід. Помірного підходу до формування оборотних активів відповідає визначення їх планової величини як суми постійної і половини максимальної змінної частин.

Управління ліквідністю оборотних коштів

Оскільки саме оборотні активи забезпечують поточну платоспроможність підприємства, управління і контроль їх ліквідності є однією з основних задач фінансового менеджменту. Для цього на основі платіжного календаря визначаються частки оборотних активів у грошовій формі, високо - і среднеликвидных активів. Відхилення фактичних строків перетворення в грошову форму від договірних або нормативних веде до підвищення або зниження ліквідності оборотних активів.

Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів

Оборотні активи переносять свою вартість на створюваний продукт протягом одного відтворювального циклу, тому збільшення рентабельності оборотних активів можливо за рахунок прискорення їх оборотності, запобігання нагромадження тимчасово вільних оборотних коштів у вигляді неприбуткових залишків грошових активів. Крім того, зайво сформовані оборотні активи викликають додаткові витрати але їх підтримці і втрачають свою вартість у процесі накопичення.

Формування принципів фінансування і оптимізація структури джерел фінансування оборотних засобів

В залежності від умов діяльності компанії та схильності власників підприємства до ризику визначаються підходи до фінансування оборотних активів (від вкрай консервативного до вкрай агресивного). З урахуванням тривалості окремих стадій операційного циклу та вартості конкретних джерел фінансування визначається структура джерел фінансування оборотних активів підприємства і джерел фінансування, їх приросту.

Характер авансування окремих видів оборотних коштів має істотні відмінні особливості, тому на підприємствах з великим обсягом оборотних активів розробляється політика управління наступними видами активів:

■ запасами товарно-матеріальних цінностей;

■ дебіторською заборгованістю;

■ грошовими активами і короткостроковими фінансовими вкладеннями.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Визначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємства
Новації в побудові змінної частини грошової винагороди
Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства
Управління оборотним капіталом підприємства
Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства
Платоспроможність та ліквідність підприємства
Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства
Аналіз оборотних активів
Управління оборотними активами
Визначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємства
Джерела формування оборотних коштів
Залучені кошти та їх роль у джерелах фінансування підприємницької діяльності
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук