Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проектування (інжиніринг) системи управління по кроках

Для проектування системи управління можна застосувати загальну схему інжинірингу систем управління. У рамках цієї схеми здійснюються такі дії, з виконанням деталізації згідно ситуації.

1. Проводиться ініціація робіт, формується робоча група з розробки або поліпшення системи управління.

2. Проводиться ввідне навчання робочої групи.

3. Збираються і аналізуються вихідні організаційно-розпорядча і нормативно-методична документація та інформація.

4. Проводяться необхідні консультації та обговорення.

5. Уточнюються роль і завдання, а також політика розвитку системи управління по кроках.

6. Виконується позиціонування системи управління на карті кореневих бізнес-процесів компанії.

7. Визначаються суб'єкти (організаційні ланки), рівні і ієрархічна структура системи управління.

8. Проводиться позиціонування суб'єктів системи управління за рівнями загальної системи управління компанії.

9. Вибирається модель циклу управління (наприклад, РОСА).

10. Формується склад методик, технологій та інструментів, що застосовуються у системі управління в процесі вирішення завдань управління. Добре структуровані методології вирішення управлінських задач, побудови систем управління відрізняються тим, що декомпозируют і групують застосовувані рішення по окремих кроків і інструментів.

11. Визначаються функції, що деталізують етапи регулярного циклу, наприклад циклу РОСА

12. Визначається відповідальність організаційних ланок за виконання функцій.

13. Визначається склад ключових процедур взаємодії суб'єктів системи управління з іншими суб'єктами компанії.

14. Проводиться розробка ключових процедур взаємодії.

15. Задається часовий регламент функціонування системи управління ("що", "хто", "коли").

16. Уточнюються склад і форми документів системи управління:

o нормативно-методичний документ "Архітектура (регламент) системи керування";

o склад і зміст управлінської документації (нормативи, плани, звіти, аналізи), використовуваної в системі управління;

o склад і зміст нормативно-методичної документації, що описує систему управління.

Синхронізація та взаємодія системи з іншими підсистемами управління

Функціонування системи управління відбувається па тлі значних і постійних змін в інших компонентах діяльності компанії. На зовнішні зміни необхідно своєчасно реагувати. Внутрішні керовані зміни необхідно розробляти і реалізовувати.

Відповідальність за відстеження, реагування та управління всім комплексом змін закріплюється в компанії за профільними центрами управління наступним чином:

o зміни в економічних і ринкових умовах - за стратегічним центром;

o зміни в програмі випусків - за центром маркетингу;

o зміни у стані виробничих фондів - за центром технічного обслуговування і ремонту;

o зміни у бюджетах - за центром контролінгу;

o зміни у виробничу програму і план закупівель через центром планування продуктів і ресурсів;

o зміни в організації і технології виробництва - за інженерно-технічними службами;

o зміни за результатами поліпшень операційної діяльності (питомих видаткових коефіцієнтів, показників продуктивності, складу і послідовності бізнес-процесів) - за центром координації операційних поліпшень, і т. д.

Для того щоб рішення і дії різних центрів відбувалися синхронізовано, на підприємстві розробляється наскрізний регламент виконання управлінських процедур, який:

o закріплює за центрами управління відповідальність за виконання процесів;

o визначає строки виконання ключових процедур і дій процесів;

o задає контрольні точки виконання процесів;

o показує взаємодію центрів управління один з одним в рамках виконання наскрізного регламенту.

Ситуація

Утворена з великого науково-виробничого об'єднання корпорація виконує довгострокові міжнародні високотехнологічні контракти, бере участь у національних проектах "Нанотехнології", "охорона Здоров'я", "Освіта", розробляє інноваційні програми в аерокосмічній і пов'язаних з нею галузях науки і техніки. Корпорація об'єднує ВАТ "Наука", "Інновації", "Виробництво", "Випробування" у холдинг, акції та інші цінні папери якого котируються на фондовому ринку. Створена як провідне підприємство наукограда, корпорація розвиває спектр виробництва товарів і послуг народного споживання в основних та регіональних формуваннях.

Ситуація 5-2 "Система регулярного менеджменту"

Необхідність організації постійно діючого, зрозумілого, чітко налагодженого і ефективного управління діяльністю підрозділів вимагає від керівництва корпорації застосування сучасних інструментів аналізу, проектування і розвитку менеджмент-систем.

Пріоритетом застосовуються у корпорації рішень обраний процесно-орієнтований підхід до структурування менеджмент-систем, що забезпечує його сучасними методиками та інструментами ефективного менеджменту, інформаційними системами та ІТ-рішеннями, методами, засобами та прийомами інтеграції локальних менеджмент-рішень.

Керівництво корпорації в рамках програми розвитку системи

менеджменту організовує освоєння арсеналу сучасних інструментів управління та ІТ-додатків, орієнтує на них профільні робочі групи

У програму робочих груп впровадження регулярного менеджменту включаються:

o вироблення політики розвитку менеджмент-систем;

o опрацювання інструментів і регламентів систем управління;

o організація ключових процедур взаємодії менеджмент-процесів;

o модернізація складів і форм документів забезпечення систем управління;

o актуалізація застосування інформаційних систем управління.

Керівництво розробляє і адаптує програму розвитку регулярного менеджменту в підрозділах корпорації, супроводжуючи її реалізацію матеріально-технічним забезпеченням і координацією взаємодії з діючими менеджмент-системами.

Запропонуйте свої заходи розвитку регулярного менеджменту та компонування програми їх реалізації

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інжиніринг систем управління
Організаційне проектування
Організаційне проектування. Принципи проектування і побудови організаційних структур
Проектування складських систем
Система управління інформацією, що забезпечує стратегічний розвиток організації
Підсистема управління
Підсистема управління
Підсистема управління
Підсистема управління
Маркетингова система як підсистема організаційного управління підприємством
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси