Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Теорія організації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікації організацій

Згідно широкій трактовці до організацій належать різні типи цільових соціальних спільностей (колективів), що мають ієрархічну будову і використовують засоби соціальної регуляції, контролю і координації - від держави до сім'ї. Класифікація організації може здійснюватися за різними критеріями:

o формі власності;

o цілі;

o виробничої спрямованості;

o масштабом охоплення;

o складності будови;

o способу і ступеня жорсткості будови;

o ступенем формалізації відносин;

o засобів регулювання та ін.

Так, Ч. Барнард подразделял організації за масштабом охоплення на соціальні (наприклад, держави) і приватні, до яких він відносив всі інші. За ступенем жорсткості і формалізації ієрархічно побудованих владних структур він ділив організації на скалярні (ступінчасті) і латеральні (бічні).

Підрозділ організацій по складності будови на прості і складні характерно для А. Етціоні та представників ситуаційної школи в теорії організації.

У класифікації А. В. Пригожина за основу прийняті ступінь нормалізації відносин і здатність працівників впливати на цілі організації. Він виділяє три типи організацій:

- адміністративні (узагальнене найменування різних типів організацій - комерційних, виробничих, освітніх, дарчих і ін);

громадські (партії, союзи);

- асоціативні (сім'я, релігійна община).

Найчастіше об'єктом вивчення організацій виступають саме адміністративні організації, які класифікуються за різними підставами: типом власності, профілю спеціалізації, технології мети і т. д. Однак найбільший інтерес становлять такі підстави класифікації, як тип адміністративної структури, використовуються засоби соціальної регуляції, відносини влади, стадія розвитку, тип організаційної структури, стиль керівництва.

Класифікація організацій важлива з трьох причин:

o існування схожих за якимись ознаками організацій, що допомагає створювати мінімум методик для їх аналізу і вдосконалення;

o можливість визначення їх чисельного розподілу по класифікації для створення відповідної інфраструктури: підготовки кадрів, контрольних служб і т. д.;

o приналежність організації до тієї або іншої групи дозволяє визначити їх відношення до податкових та інших пільг.

Організації можуть бути:

- урядовими та неурядовими. Статус урядової організації дасться офіційними органами влади. До неурядовим організаціям відносяться всі інші організації, що не мають такого статусу;

- комерційними і некомерційними. Комерційні організації будують свою діяльність на отримання прибутку в інтересах засновників (власників), а для некомерційних основна мета полягає в задоволенні суспільних потреб, при цьому весь прибуток після вирахування всіх видів податків йде не установам, а на розвиток організації;

- бюджетними і небюджетними. Бюджетні організації будують свою діяльність виходячи з виділених державою коштів, при цьому вони звільняються від сплати податків, а небюджетні організації самі вишукують джерела фінансування;

- громадськими і господарськими. Громадські організації будують свою діяльність на основі задоволення потреб своїх членів суспільства (у внутрішньому середовищі), а господарські - для задоволення потреб та інтересів людини і суспільства в зовнішнього для організації середовища.

До господарських організацій належать:

- юридичні особи всіх форм (крім громадських та релігійних);

- неюридичні особи всіх форм.

Господарські організації можуть мати наступні форми власності: державну, муніципальну, громадську, орендну, приватну, групову. Зустрічаються організації зі змішаною формою власності, наприклад акціонерні товариства, в яких держава має тільки частину акцій, а інші належать приватним особам - юридичним або фізичним.

Господарські організації прийнято поділяти на чотири групи: мікро-, малі, середні і великі. Критеріями такого поділу можуть бути чисельність персоналу, вартість майнового комплексу, значення продукції і частка займаного ринку у відповідному секторі.

Класифікація фірм (організацій) за різними принципами, положеннями дає можливість отримати в результаті вивчення конкретної фірми повну уяву про її організаційно-правовий стан фірми, характер і масштаби її діяльності, позиції фірми на світових ринках, внутрішньофірмових відносин в великих фірмах. Пропонована класифікація розрізняє фірми:

- по виду і характеру господарської діяльності;

- правовим становищем;

- характером власності;

- приналежності капіталу і контролю;

- сфері діяльності.

По виду і характеру господарської діяльності розрізняють фірми:

- промислові;

- торговельні;

- страхові;

- транспортно-експедиторські;

- інжинірингові;

- туристські;

- орендні та ін.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Класифікація витрат організації
Класифікація доходів організації
Класифікація персоналу як інструмент управління в організації
Поняття доходів і витрат організації їх класифікація у звіті про прибутки та збитки
Організація планування на підприємстві
Класифікація на підставі цільової ідеї
Класифікацію за жанрами.
Організація виробництва на підприємстві
Організація міжнародних перевезень
Біржі: основні поняття, історія, класифікація
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси