Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Світова економіка
Наступна >

Короткий курс лекцій з дисципліни
«Світова економіка»
Лекція I. Світове господарство на початку ХХІ століття, його основні суб'єкти та закономірності розвиткуЛекція 1. Сучасне світове господарство, його основні суб'єкти Поняття сучасного світового господарства Суб'єкти світового господарства на початку ХХІ століття Система міжнародних економічних відносин сучасного світового господарстваЛекція 2. Міжнародний поділ праці - матеріальна основа розвитку світового господарства на початку ХХІ століття Сутність міжнародного поділу праці Форми міжнародного поділу праці та тенденції його розвитку на сучасному етапі Роль НТР у розвитку сучасного міжнародного поділу праціЛекція 3. Міжнародна конкурентоспроможність і методи її оцінки Поняття міжнародної конкурентоспроможності Теорія конкурентних переваг М Портера Сучасні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності Конкурентоспроможність Росії у світовій економіціЛекція 4. Глобалізація економіки, зміст та основні форми прояву Зміст процесу глобалізації економіки Суперечності процесу глобалізації економіки Глобалізація, антиглобалізм і альтерглобализмЛекція 5. Основні школи та теоретичні напрями розвитку світового господарства й міжнародного розподілу праціЛекція 6. Основні напрями теорій глобалізації світового господарстваЛекція ІІ. Ресурси сучасного світового господарстваЛекція 7. Природно-ресурсний потенціал сучасного світового господарства Природні ресурси та їх роль в світовій економіці Мінеральні та енергетичні ресурси в різних країнах і регіонах світу Сільськогосподарські, лісові та водні ресурси у світовій економіціЛекція 8. Людські ресурси світового господарства на початку ХХІ століття Демографічні проблеми сучасної світової економіки Економічні аспекти динаміки та структури населення в мировои економіці Процеси урбанізації в світовій економіці Міжнародна міграція робочої сили Росія в процесах міжнародної міграції робочої силиЛекція 9. Науково-технічні ресурси світового господарства на початку ХХІ століття Значення науково-технічних ресурсів у світовій економіці Вплив науково-технічних ресурсів на економічний розвиток Концентрація світових науково-технічних ресурсів у різних країнах і регіонах Науково-технічні ресурси РосіїЛекція ІІІ. Галузеві аспекти розвитку сучасної світової економікиΓЛΑΒΑ 10. Галузі промисловості у світовій економіці початку XXI століття Поняття галузевої структури світової економіки Структура промисловості в сучасній світовій економіці Проблеми інноваційного розвитку промисловості РосіїЛекція 11. Паливно-енергетичний комплекс світового господарства Динаміка енергоспоживання в сучасній світовій економіці Напрямки та перспективи розвитку світового ПЕКЛекція 12. Транспортний комплекс в сучасній світовій економіці Поняття світової транспортної системи та її роль у світовій економіці Основні види транспорту в світовій транспортній системі та проблеми їх розвиткуЛекція 13. Агропромисловий комплекс світового господарства Роль і місце агропромислового комплексу в світовій економіці Структура агропромислового комплексуЛекція IV. Країни і регіони в системі сучасного світового господарстваЛекція 14. США в системі сучасної світової економіки Місце в сучасному світовому господарстві Особливості структури економіки США Зовнішньоекономічна і зовнішньополітична стратегія СШАЛекція 15. Європейський союз в світовій економіці початку XXI століття Місце і роль Європейського союзу в сучасній світовій економіці та політиці Основні етапи здійснення інтеграційного процесу в межах Європейського союзу Проблеми та перспективи економічних відносин ЄС і РосіїЛекція 16. Японія у світовому господарстві початку ХХІ століття Особливості розвитку японської економіки Основні риси галузевої структури економіки Японії Роль держави в регулюванні економіки та японський менеджмент Зовнішньоекономічна діяльність ЯпоніїЛекція 17. Китай: зміцнення позиції в сучасній світовій економіці Місце і роль Китаю у світовій економіці початку XXI століття Структурні аспекти розвитку економіки Китаю Зовнішньоекономічні аспекти розвитку економіки КитаюЛекція 18. Індія в світовій економіці початку XXI століття Місце і роль Індії в сучасній світовій економіці Структурні аспекти розвитку економіки Індії Зовнішньоекономічні зв'язки ІндіїЛекція 19. Росія у системі сучасного світового господарства Сучасне геополітичне і геоекономічне становище Росії Ресурсний потенціал і конкурентні переваги і слабкості Росії в системі світової економіки початку XXI століття Інноваційний потенціал економіки РФЛекція 20. Проблеми національної економічної безпеки в сучасній світовій економіці Поняття національної економічної безпеки Структура системи національної економічної безпеки Критерії національної економічної безпеки і поняття відкритої економікиЛекція V. Міжнародні корпорації і транснаціональні банки в сучасній світовій економіціЛекція 21. Міжнародні корпорації в світовій економіці початку XXI століття Типологія міжнародних корпорацій та відмінні риси транснаціональних корпорацій (ТНК) Стратегія діяльності ТНК у сучасній світовій економіці Російські транснаціональні корпорації, їх місце та роль у сучасній світовій економіціЛекція 22. Транснаціональні банки в сучасній світовій економіці Поняття транснаціональних банків (ТНБ) і етапи їх розвитку Показники транснаціоналізації банків Причини експансії ТНБ на зарубіжні ринки Діяльність транснаціональних банків в Росії Російські банки за кордономВисновокЛекція VI. Міжнародні економічні організації, їх місце і роль в світовому господарстві початку XXI століттяЛекція 23. Місце і роль міжнародних організацій в системі світового господарства на початку ХХІ століття. Міжнародні економічні організації системи ООН Інституціональна підсистема сучасного світового господарства Міжнародні економічні організації системи ООН Міжнародний валютний фонд , Група Світового банкуЛекція 24. Інші міжнародні економічні організації, їх місце і роль у розвитку світового господарства на початку XXI століття Світова організація та інші міжнародні організації, які відіграють значну роль в економічному розвитку світової торгівлі Місце і роль регіональних (багатосторонніх) банків і фондів розвитку в сучасній світовій економіці Інші міжнародні організаціїВисновок
 
Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси