Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Коригування разових, нетипових і неопераційних доходів і витрат

Проводиться тоді, коли необхідно змінити статті витрат балансу в цілях оцінки. Для цього власні кошти зменшуються на величину непрофільних активів і фінансових вкладень, їх доходів і витрат, так як вони не мають відношення до оцінюваного бізнесу.

Приклад. Повісті коригування на нетипові витрати торгової компанії "TS".

У таблиці 5.4 - 5.9 представлені дані бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, складені на основі стандартів бухгалтерського обліку GAAP. Дані бухгалтерського балансу на початок і кінець періоду (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

БАЛАНС на 1 жовтня 2009 р., руб.

Стаття

Початок

періоду

Кінець періоду

Поточні активи (current assets)

У тому числі:

грошові кошти (cash)

97 529

117 569

рахунку до одержання (accounts receivable)

248 123

354 475

товарно-матеріальні запаси (inventory)

638 769

723 654

інші активи (other assets)

93 265

75 328

Всього поточних активів

1 077 686

1 271 026

Необоротні активи

У тому числі:

основні засоби (fixed assets)

2 256 876

2 538 987

основні засоби за вирахуванням зносу (net fixed assets)

1 438 690

2 031 190

довгострокові фінансові вкладення (long term financial investments)

236 983

226 324

Інші активи (other assets)

12 507

18 495

Всього необоротних активів

3 945 056

4 814 996

Активи всього

5 022 742

6 086 022

1. Поточні зобов'язання (current liabilities)

996 849

1 167 974

2. Довгостроковий борг (long term debt)

1 182 808

1 730 884

Власний капітал (stockholders equity)

2 843 085

3 187 164

Пасиви всього

5 022 742

6 086 022

З'ясувалося:

o повернення дебіторської заборгованості становить 97,4% (неповернення ДЗ: Нд = 2,6%);

o втрати матеріальних запасів: Нм = 6,3%;

o довгострокові фінансові вкладення (Дфв) представлені коштами, витраченими на придбання побутової техніки, що не має відношення до основної виробничої діяльності компанії (торгівлю взуттям). Активи, не пов'язані з основною виробничою діяльністю, мають бути виключені в процесі нормалізації (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Коригування балансу, руб.

Стаття

Початок періоду

Кінець періоду

Довгострокові фінансові вкладення

236 983

226 324

Рахунку до одержання (accounts receivable) ДЗ x (% Нд)

6451,20

9216,35

Товарно-матеріальні запаси (inventory) Моз x (% Нм)

40 242,45

45 590,2

Власний капітал (stockholders equity) скоригований СК - Дфв - Нд - Нм

2 559 408,36

2 906 033,45

Виходить нормализированный бухгалтерський баланс, скоригований на витрати, які не відносяться до оцінюваного бізнесу (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Нормалізований баланс, руб.

Стаття

Початок

періоду

Кінець

періоду

1. Поточні активи (current assets)

У тому числі:

грошові кошти (cash)

97 529

117 569

рахунку до одержання (accounts receivable)

241 671,8

345 258,7

товарно-матеріальні запаси (inventory)

598 526,6

678 063,8

інші активи (other assets)

93 265

75 328

Всього поточних активів

1 030 992

1 216 219

2. Необоротні актину

У тому числі:

основні засоби (fixed assets)

2 256 876

2 538 987

основні засоби за вирахуванням зносу (net fixed assets)

1 438 690

2 031 190

довгострокові фінансові вкладення (long term financial investments)

0

Інші активи (other assets)

12 507

18 495

Всього необоротних активів

3 708 073

4 588 672

Активи всього

4 739 065

5 804 891

1. Поточні зобов'язання (current liabilities)

996 849

1 167 974

2. Довгостроковий борг (long term debt)

1 182 808

1 730 884

Власний капітал (stockholders equity)

2 559 408

2 906 033

Пасиви всього

4 739 065

5 804 891

При нормалізації балансу також коректується звіт про фінансові результати (табл. 5.7).

Таблиця 5.7

Звіт про прибутки і збитки, руб.

Стаття

Кінець періоду

Виручка від реалізації (net sales)

9 587 984

Собівартість реалізованої продукції (cost of sales)

4 983 573

Валовий прибуток (gross profit)

4 604 411

Операційні витрати (operating expenses)

2 780 983

Прибуток до виплати відсотків і податків (profit (earning) before interests & taxes)

1 823 428

Виплата боргів та процентів (interests expense)

519 265

Прибуток до оподаткування (profit before taxes)

1 304 163

Податок на прибуток (taxes)

312 999

Чистий прибуток (net profit)

991 164

Витрати, що перевищують середні значення по аналогам або нормативами, зменшуються на величину цього перевищення. Потім ці перевищення повертаються в балансовий або чистий прибуток в залежності від того, звідки вони були виплачені. Для оцінювача важливо, не куди витрачається прибуток, а який дохід дає або може давати бізнес у відповідності з аналоговими, середніми по галузі або нормативними витратами.

Нормалізована чистий прибуток розраховується з урахуванням доходів і витрат нетипових і не відносяться до основної діяльності. Для цього на основі бухгалтерської документації та пояснень до неї розраховуються коригування, повертають витрати до нормативних або середньогалузевим значенням, нетипові і не відносяться до основної діяльності доходи не враховуються, а витрати повертаються в балансовий або чистий прибуток. Складається таблиця коригувань (табл. 5.8).

Таблиця 5.8

Коригування звіту про прибутки і збитки, руб.

Стаття

Кінець

періоду

Чистий прибуток (net profit) по балансу

991 164

+ Витрати па сплату податків

312 999

Коригування за видатками (+/-):

+ Заробітна плата виплачена

397 683

- Заробітна плата, обґрунтована нормативами

364 556

Витрати на виплату заробітної плати понад нормативів (перевищують середньогалузеві значення)

33 127

+ Витрати по експлуатації побутової техніки

8658

Нормалізована прибуток до оподаткування

1 345 948

Податок на прибуток (taxes)

323 028

Нормалізована чистий прибуток

1 022 920

Таким чином, стаття "Операційні витрати (operating expenses)" скорочуються на величину отриманих коригувань: - 33 127 - 8658 = - 41 785, а стаття "Прибуток до виплати відсотків і податків" відповідно зросте на цю величину з наступним коригуванням статей "Прибуток до оподаткування", "Податок на прибуток", "Чистий прибуток".

Виплата боргів та процентів відбувається в обов'язковому порядку і у встановлених величинах і коригуванню не підлягає.

В результаті нормалізований Звіт про прибутки і збитки буде виглядати наступним чином.

Таблиця 5.9

Нормалізований звіт про прибутки і збитки

Стаття

Кінець періоду

Виручка від реалізації (net sales)

9 587 984

Собівартість реалізованої продукції (cost of sales)

4 983 573

Валовий прибуток (gross profit)

4 604 411

Операційні витрати (operating expenses)

27 399 198

Прибуток до виплати відсотків і податків (profit (earning) before interests & taxes)

1865 213

Виплата боргів та процентів (interests expense)

519 265

Прибуток до оподаткування (profit before taxes)

1 345 948

Податок на прибуток (taxes)

323 028

Чистий прибуток (net profit)

1 022 920

Таким чином коригуються активи балансу, прибутку і збитки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Доходи та витрати майбутніх періодів
Витрати та доходи підприємств
Модель кругообігу доходів і витрат
Коригування за методом обліку амортизації
Порядок визнання доходів і витрат банків
Порядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні податку на прибуток
Державний бюджет: доходи і витрати
Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
;Інші доходи і витрати"
Баланс доходів і витрат
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси