Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

РИЗИК У ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Психологічна трактування поняття ризику

У "Словнику російської мови" С. Ожегова слово "ризик" пояснюється як "можлива небезпека" або як "дія навмання в надії на щасливий результат". При такому трактуванні поняття "ризик" розцінюється або як небезпечна умова, при якому виконується дія, діяльність, або ж як дія, що здійснюється в умовах невизначеності. При цьому невизначеність тут може ставитися і до досягнення бажаної мети в даному кроці, і до можливості уникнення фізичної небезпеки при (або) його здійсненні. Прикладом прояву ризику як умови може служити робота кріпильники в небезпечній зоні шахти, прикладом ризику в дії - випадки, коли люди навмисно порушують правила безпеки, сподіваючись, що все обійдеться.

Ризик може бути і метою діяльності, наприклад тоді, коли людина спеціально ризикує тільки для того, щоб переконатися або показати іншим, що він не боїться небезпеки (фізичної або недосягнення мети). У такому разі ризик стає також і засобом самоствердження або створення про себе бажаного думки. Ризик може виступити і в ролі мотиву. Це буває, зокрема, в тих випадках, коли людина без особливої на те потреби спеціально вибирає небезпечні (з тієї й іншої точки зору) мети або небезпечні способи їх досягнення тільки заради самого ризику і пов'язаних з ним гострих відчуттів. Часом говорять про ризик як про якусь потреби, що виявляється в потязі до небезпеки, притаманної людям, схильним до ризику.

Втім, можна припустити, що ризикувати в тій чи іншій мірі властиво взагалі всім людям.

Таким чином, акт ризику у структурі трудової діяльності може виконувати дуже різні психологічні функції, по-різному в ній проявлятися по-різному впливати на її перебіг і результати.

Саме поняття ризику, з нашої точки зору, більш строго може бути визначено наступним чином. З психологічної точки зору, ризик - це дія (вчинок), що виконується в умовах вибору, коли існує ймовірність у разі невдачі опинитися в гіршому становищі, ніж до вибору.

Виходячи з двох можливих трактувань ризику (зв'язку його з небезпекою або з несприятливим результатом дії) у психологічній літературі склалися два підходи до вивчення такого явища. При першому підході ризик розцінюється як спрямованість на особливо привабливу мету, досягнення якої пов'язане з фізичною чи іншою небезпекою (невдачею), при другому ризик означає здійснення альтернативного вибору в ситуації невизначеності, де успіх-неуспіх залежить від випадку, а неуспіх проявляється в недосягненні бажаного результату (не обов'язково у фізичному вираженні).

Перший підхід, більш поширений в європейських дослідженнях, акцентує ризик чинник фізичної небезпеки. Він орієнтований на аналіз таких випадків, коли суб'єкт вибирає більш небезпечні цілі або більш небезпечні способи їх досягнення, порівняно з іншими цілями або способами, в яких така небезпека менше або зовсім відсутній. Даний підхід застосовується в основному у зв'язку з вивченням питань безпеки окремих дій, в тому числі безпеки праці.

При другому підході, частіше використовується в американських дослідженнях, питання ризику розглядаються у зв'язку з труднощами вибору і небезпеками недосягнення мети з-за невдалого вибору. Тут ризик вже розцінюється як азартний процес прийняття рішення, як акт уподобання, коли суб'єкт віддає перевагу важкодоступним цілях, на шкоду цілям, досягнення яких гарантовано. Цей підхід вивчає загальні випадки альтернативного вибору, коли суб'єкт націлений на досягнення мети (або уникнення невдачі) і існують різні шанси на успіх і невдачу.

Даний підхід дозволяє по ступеню трудності обраних варіантів дій і очікуваним результатам визначити таку важливу якість особистості, як рівень її домагань. І хоча подібні відомості, здавалося б, більш далекі від нас цікавить проблеми безпеки праці, ніж питання, що вивчаються в європейському підході, вони мають велике значення при інтерпретації поведінки суб'єкта в умовах небезпеки. Ці якості відображаються на загальній стратегії його поведінки в небезпечних ситуаціях і виявляються не менш важливими, ніж якості самозбереження, які проявляються в умовах безпосередньої фізичної небезпеки. Деякі європейські дослідники якості, на виявлення яких націлені дослідження американських вчених, більш достовірно виявляються, коли поведінка суб'єкта вивчається в умовах фізичної небезпеки. Вони воліють визначати ризик як специфічну особову форму регулювання в ситуації, коли прагнення до мети проявляється в умовах небезпеки. Під небезпекою ж тут розуміється не просто неуспіх у досягненні мети, а й пов'язані з ним негативні наслідки (наприклад, фізичні впливи і травми).

Отже, зіставлення європейського та американського підходів до вивчення прояву ризику виявляється як їхню подібність, так і відмінність. Якщо при європейському трактуванні ризику реалізація фізичної небезпеки ще не виключає досягнення мети в даній дії, то при американській трактуванні, де сама небезпека як раз і полягає в недосягнення мети, ці фактори стають вже несумісними. Розходження в трактуваннях можна усунути, якщо умовно прийняти, що метою діяльності є не тільки отримання бажаного результату (продукту) праці, але і досягнення їх без шкоди для здоров'я.

Поряд з розглянутими трактуваннями поняття ризику можна відзначити ще одну, чисто формальну, яка використовується в процесі прийняття рішення. Тут ризик розцінюється по ймовірності помилки, можливої при даному виборі. Щоб врахувати ступінь ризику, інакше кажучи, ціну можливої помилки вибору, використовують також показник конфліктності вибору.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Методи і прийоми зниження ризиків інноваційних проектів
Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Психологія трудової діяльності
Поняття ризику в діяльності підприємства
Поняття ризику
Поняття ризику в діяльності підприємства
Психологічний зміст поняття особистості в праві
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси