Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Етапи розробки бізнес-плану

В залежності від виду бізнес-плану, можливостей підприємства, його готовність до використання цього інструменту ефективного управління визначаються структура бізнес-плану й послідовність його розробки. При цьому і те і інше для кожного бізнес-плану можуть мати відмінності, у той же час вони мають і спільність, яка формує таку логіку обґрунтування показників, яка дозволяє автоматизувати розрахунки і процеси. Найбільш поширеними програмними пакетами є Propspі і Project expert, що дозволяють проводити розрахунки в постійних і поточних цінах, оцінювати реакцію основних параметрів проектів на зміну зовнішніх умов, інфляцію, оцінювати ризики та їх наслідки, прогнозувати і готувати різні сценарії розвитку бізнесу та інші операції.

У той же час ці пакети прикладних програм являють собою "інвестиційні калькулятори", добре розраховують витрати та прибуток проекту, що реалізується за наміченим авторами сценарію, але, на жаль, позбавлені аналітичних функцій. Зокрема, жоден із пакетів не пропонує інструментів для прогнозування обсягу реалізації, вибору цінової стратегії, кількісної оцінки ризиків проекту, що для інвестора є дуже важливим, так як запропоновані розрахункові показники ліквідності і рентабельності базуються на прогнозах, які часто нічим не обґрунтовані. У відповідності з цим розраховані параметри з використанням програм повинні бути проаналізовані і оцінені на предмет їх ефективності, реалізованості, економічної безпеки.

Характер виконуваних робіт по підготовці бізнес-плану дозволив виділити наступні основні етапи:

- прийняття рішення про розробку бізнес-плану, його масштабності, з урахуванням його ідеї, ресурсоємності, тимчасового горизонту;

- підготовка системи фінансового забезпечення розробки бізнес-плану та відкриття фінансування;

- створення групи з розробки бізнес-плану (при необхідності залучення фахівців-експертів або консалтингової компанії);

- визначення мети плану виходячи з проблем, які покликані вирішити бізнес-план;

- визначення джерел потрібної інформації, збір вихідних даних;

- вибір методики розрахунку кількісних і якісних показників та комп'ютерних систем;

- встановлення структури бізнес-плану, яка зазвичай складається з титульного листа, резюме, яке включає історію бізнесу підприємства (якщо воно вже існує), його місцезнаходження, мета, вид діяльності, галузь, до якої належить підприємство, та стан справ у ній; концепцію і профіль майбутнього підприємства; аналіз ринків збуту; конкуренція та конкурентні переваги компанії, в тому числі за рахунок реалізації ідей бізнес-плану; план маркетингу, виробничий і організаційний плани; фінансовий план та оцінка ризику; програми за кількісними і якісними показниками плану, включаючи динаміку їх зміни (детально структура бізнес-плану викладена в параграфі 8.3);

- проведення техніко-економічних розрахунків і досліджень (по суті, на цьому етапі формується бізнес-план як документ, в якому знаходять відображення обсяг виробництва і реалізації продукції або послуг; ціна реалізації і сума доходів; величини постійних і змінних витрат, у тому числі на одиницю продукції або послуги; обсяг необхідних трудових і матеріальних ресурсів, сума інвестицій і джерела фінансування, механізм фінансування і повернення інвестицій та інші показники);

- затвердження робочого варіанту бізнес-плану;

- експертиза бізнес-плану, в тому числі із залученням зовнішніх експертів, особливо для бізнес-планів інвестиційних проектів;

- визначення можливостей реалізації бізнес-плану своїми силами або із залученням зовнішніх інвесторів (залучення зовнішніх інвесторів особливо виправдано з великим інвестиційним проектам, так як ця додаткова експертиза та розподіл ризиків між учасниками);

- проведення переговорів з потенційними партнерами по реалізації бізнес-плану, включаючи потенційних інвесторів, постачальників сировини, обладнання і матеріалів, підрядників;

- внесення корективів у бізнес-план з урахуванням пропозицій партнерів;

- узгодження інтересів учасників і їх вкладу в реалізацію бізнес-плану та оформлення договірних відносин (залучення інвестицій може бути зворотним - тоді оформляється договір позики з графіком одержання кредиту і його повернення, а може бути з урахуванням подальшої частки у власності підприємства - договір співзасновництва);

- організація реалізації бізнес-плану.

Ці етапи можуть бути уточнені, але загальна схема розробки бізнес-планів залишається: послідовність і загальні види проведених робіт.

Особливістю бізнес-плану інвестиційного проекту є його збалансованість за завданнями з реальними фінансовими можливостями. Ступінь інноваційності та ризикованості проекту визначає способи залучення капіталу. Чим вище ризик, тим меншою повинна бути частка позикового капіталу. Зовнішніх інвесторів у цих умовах доцільно залучати на умовах подальшого співзасновництва.

При складанні бізнес-плану підприємницького проекту слід враховувати три правила: заходи бізнес-плану не повинні бути орієнтовані на "революційні" перетворення: це має бути удосконалення, покращення, оптимізація бізнес-процесів, управління або технологій; бізнес-план повинен бути одночасно песимістичним і оптимістичним, що збільшує його обґрунтованість та реалістичність; заходи і завдання повинні бути легкими і уточнюватись з урахуванням зміни умов діяльності підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Поняття бізнес-плану, сфера його застосування та умови розробки
Розробка бізнес-плану підприємства
Помилки у розробці та поданні бізнес-планів
Етап 3. Розробка плану дослідження
Етап розробки макету (НДР)
Структура бізнес-плану
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
Структура бізнес-плану інноваційного проекту
Економічні дискусії в період Непу: співвідношення плану і ринку; "генетичне" і "телеологічне напряму в теорії народногосподарського планування
Інвестиційний бізнес-план
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук