Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація та коротка характеристика критеріїв конкурентоспроможності

Застосовуються при оцінці конкурентоспроможності показники можуть бути якісними (відповідність товару моді, відсутність або наявність дефекту та ін) і кількісними (продуктивність м'ясорубки, споживана потужність холодильника та ін).

Критерій конкурентноздатності - це якісна та (або) кількісна характеристики продукції, що використовується для оцінки конкурентоспроможності.

Критерії конкурентоспроможності можна класифікувати за трьома ознаками (табл. 3).

Розглянемо першу групу. Угруповання по виду задовольняються розібрана вище. Вкажемо на роль критеріїв в комерційній діяльності. Роль якості (а також безпеки, часто обліковується в рамках якості) і ціни, складових інтегральний показник якості, була показана в п. 1.4.

Таблиця 3

Класифікація критеріїв конкурентоспроможності продукції

Ознака класифікації

Критерій конкурентоспроможності

Вид задовольняються

Рівень якості

Соціальна адресність

Справжність

Безпека

Споживча новизна

Імідж

Інформативність

Ціна споживання

Призначення

Обмежувальний

Оцінний

Кількість враховуються характеристик

Одиничний

Комплексний:

- груповий;

- узагальнений

Судячи за формулою (4), обсяг реалізації товару знаходиться в квадратичній залежності від інтегрального показника якості (рис. 6), тобто критеріїв якість і ціна споживання.

Рис. 6. Залежності обсягу продажів від інтегрального показника якості:

D - обсяг продажу; I - інтегральний показник якості; d - коефіцієнт; I0 - задане значення інтегрального показника

Інші п'ять критеріїв визначають значення d. Цей показник фактично визначає значення доданої споживчої цінності. Один і той же товар (тобто продукція з одним і тим же значенням I) може бути реалізована по-різному в різних магазинах. Справа у мистецтві торгівлі працівників магазина, зокрема в тому, як задіяні при продажу такі критерії, як соціальна адресність, достовірність, новизна, імідж і інформативність.

Розглянемо другу групу. Виходячи з ознаки призначення, можна розрізняти обмежувальні й оціночні критерії.

Обмежувальний критерій - це критерій кокурентоспобности, заснований на характеристиках, які визначають можливість допуску об'єкта на ринок і до оцінки конкурентоспроможності. Як будь-який критерій, він може бути даний в кількісній і якісній формах. Наприклад, умовою допуску до оцінки конкурентоспроможності сигарет є така кількісна характеристика, як вміст смоли та нікотину у відповідності з нормативом безпеки, встановленим національним стандартом або законом.

Наявність ліцензії на діяльність організації, сертифікату відповідності на товар (послугу) є прикладами якісної характеристики. Результати оцінки з допомогою обмежувального критерію представляються в альтернативній формі: відповідає чи не відповідає об'єкт нормативу; виконується чи не виконується умова допуску.

Обмежувальний критерій, як правило, застосовують в рамках професійної оцінки, оскільки фахівці знають вимоги законів і стандартів на продукцію.

Оціночний критерій - це критерій конкурентоспроможності, заснований на характеристиках, що визначають міру конкурентоспроможність і конкурентні переваги. Його використовують як у рамках професійної, так і споживчої оцінки.

Межа між обмежувальним та оцінними критеріями досить рухома, так як визначається моментом часу і простором, тобто географією ринку. Наприклад, сертифікація системи менеджменту безпеки харчових продуктів (ХАССП, ІСО 22000) може в різних країнах носити добровільний і обов'язковий характер. Оскільки в Росії сертифікація менеджменту безпеки носить добровільний характер, тобто відповідність вимогам зазначених систем виконує роль оціночного критерію. У країнах ЄС харчова продукція повинна пройти обов'язкову сертифікацію на відповідність вимогам цих систем. Тому стосовно до вітчизняної продукції, призначеної для експорту на європейський ринок, відповідність вимогам систем ХАССП або ІСО 22000 є обмежувальним критерієм.

Розглянемо третю групу. В залежності від ознаки "кількість характеристик", що враховуються при оцінці конкурентоспроможності, слід розрізняти одиничний і комплексний критерії.

Одиничний критерій конкурентоспроможності являє собою одну з простих характеристик, що визначають конкурентноздатність. Прикладами є продажна ціна, ступінь автоматизації приладу.

Комплексний критерій конкурентноздатності складається з сукупності характеристик, що визначають конкурентноздатність. Його різновидами є груповий і узагальнений критерії.

Груповий критерій конкурентноздатності - це комплексний критерій, який включає групу характеристик, що визначають конкурентноздатність товару з тієї чи іншої сторони. У цьому посібнику детально розглянуті такі групові критерії, як рівень якості, імідж, рівень новизни, ціна споживання, інформативність товару.

Поняття одиничного і групового критеріїв трохи умовні, дак як суб'єкти та умови оцінки конкурентоспроможності можуть бути різними. Деякі критерії можуть виступати в ролі як одиничних, так і групових критеріїв.

Наприклад, продажна ціна з позиції споживача одиничний критерій, з позиції підприємства-виробника - групової, оскільки включає багато складових, що обліковуються економічними службами, - собівартість, оптова ціна та ін. моделі премії Уряду РФ в області якості "задоволеність споживачів якістю продукції" як комплексний критерій включає 31 одиничний критерій, а в умовах конкурсу на отримання Знаку якості XXI століття він представлений як одиничний.

Досить сильно агрегованим є споживчий показник якості. Так, наприклад, входять у нього показники надійності займають три рівня в системі класифікації.

Критерій

конкурентоспроможності

Груповий критерій - 1-й рівень

Груповий критерій 2 - й рівень

Одиничний критерій - 3-й рівень

Споживчий показник

Показник

надійності

Показник

довговічності

Середній термін служби

Надзвичайно агрегованим є критерій конкурентоспроможності країни. Для визначення рейтингу у світових табелях про ранги враховується 381 одиничний критерій.

Узагальнений критерій конкурентноздатності - це комплексний критерій конкурентноздатності, по якому приймають рішення в результаті оцінки конкурентоспроможності продукції. Прикладом є рівень конкурентноздатності продукції, рейтинг товару.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Критерії конкурентоспроможності як носії інформації про задовольняти потреби
Методи оцінки конкурентоспроможності за критеріями споживчих переваг
Коротка характеристика фізико-механічних методів визначення показників якості
Коротка характеристика хімічних методів визначення показників якості товарів
Коротка характеристика соціальних класів
Загальна характеристика системи забезпечення конкурентоспроможності
Показник структури асортименту реалізованих товарів як критерій конкурентоспроможності роздрібного торгівельного підприємства
Коротка характеристика фізико-хімічних методів визначення показників якості товарів
Критерії класифікації облігацій
Характеристика термінів, пов'язаних з поняттям "конкурентоспроможність товарів і послуг"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси