Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна історія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Європейський феодалізм

Найважливішою його рисою було поступове посилення ролі держави в суспільному житті. Його найважливішою функцією було підтримання порядку в інтересах феодалів. Держава забезпечувала їм монополію на землю, статус знатності й "шляхетності", які закріплювалися особливими політичними та юридичними привілеями. Через державні інститути розподілялися на користь панівного стану податки, що надходили в казну від податного населення. Як гарант громадського миру і порядку монарх вступав в діалог з різними соціальними силами. Ці функції тісно перепліталися в політику феодальних держав.

У період розвинутого феодалізму держава стала послідовно проводити економічну політику, спрямовану на заступництво ремісничого виробництва і торгівлі, які були найважливішим джерелом поповнення скарбниці.

Відмінною особливістю західноєвропейського феодалізму було юридичне оформлення суспільних, зокрема економічних, відносин. Значний вплив на законодавство надавали правові норми, що склалися в Римській імперії. З'явилися вже в період раннього середньовіччя різноманітні нормативні документи не тільки фіксували сформувалися відносини, але і встановлювали юридичні норми зароджувалися суспільних відносин. У них виявлялося поєднання публічного, тобто державного, і приватного права. В епоху зрілого феодалізму з'явилися розвинені форми юридичного оформлення господарських відносин у вигляді королівського (імперського) законодавства: ордонанси у Франції і Англії, привілеї, патенти і мандати в Німеччині, новели у Візантії. Ці закони були обов'язковими для виконання всіма підданими.

Східний феодалізм

Ця форма склалася на базі "азіатського способу виробництва" і успадкувала високу ступінь державної централізації, специфічні форми общинної організації селянства, переважання державної земельної власності, особливі форми організації панівного класу. Правителі і причетні до влади люди жили за рахунок ренти-податку з хлібороба-виробника. Феодала в західноєвропейському розумінні тут не було.

На Сході держава протистояло приватному власнику, вбачаючи в надмірному його посилення загрозу для свого існування і стабільності суспільства. Тому вживалися заходи, спрямовані на чітке регулювання взаємовідносин влади і приватної особи. Суть їх взаємовідносин скрізь була однозначна - державне первинно, а приватне вдруге, до того ж опосередковано тією ж державою. Приватний власник, освоївся з вторинністю свого статусу, поступово знайшов ту соціальну нішу, яка відповідала його стану, потребам, можливостям і потребам. У відповідності з цим склався і товарний ринок - позбавлений можливості для саморозвитку, але досить успішний і багатий. Він вписувався в призначене йому місце владою, знаходив свої форми. Але ні ринок, ні власник не послаблювали значення держави і не представляли для нього загрози.

У відповідності з цим формувався і східний менталітет, схожий з тим, який існував у давньосхідних деспотіях. Прагнення до багатства пригнічувався, а стояли за цим ініціатива, підприємливість, новаторство не мали грунту для прояви.

В усіх неєвропейських суспільствах держава являло вищу і нічим не обмежену владу. Його авторитет підтримувався силою і традиціями. У кінцевому рахунку, сильну державу було необхідно самому товариству, звиклому до консервативної стабільності. Виробленню такої поведінки й психології сприяв ряд інституційних чинників. Система соціальних корпорацій (сім'я, клан, каста, цех тощо) пристосувалися до потреб держави. На сторожі цих норм і стабільності стояли вже не ранні форми релігії, а розвинені релігійні системи.

Офіційне конфуціанство, середньовічний індуїзм, іслам і буддизм в різних модифікаціях сприяли зміцненню консервативної стабільності. Санкціоновані релігією етичні норми були законом для "середньовічного" східного суспільства. Релігійним був і сам закон в цьому суспільстві.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічний розвиток європейських країн в період феодалізму
Зародження феодалізму у Франкській державі
Угода ЄС - ЄАВТ про Європейському економічному просторі (ЄЕП)
Європейський Рада
Еволюція європейського розвитку
ПЕРВІСНИЙ ЛАД У СХІДНІЙ ЄВРОПІ І СИБІРУ
ПЕРВІСНИЙ ЛАД У СХІДНІЙ ЄВРОПІ І СИБІРУ
Зародження феодалізму у Франкській державі
Ранній залізний вік лісової території Східної Європи, Північної Азії та далекого Сходу
Економічний розвиток європейських країн в період феодалізму
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси